h

Gelderland Leest - Bibliotheken

26 juni 2012

SP wil bibliotheeknorm voor Gelderland

De SP Statenfractie wil dat er in Gelderland normen komen voor een basisniveau aan bibliotheekvoorzieningen. Zo kan de provincie in samenwerking met gemeenten en Biblioservice Gelderland er voor zorgen dat kinderen, ouderen en anderen een bibliotheekvoorziening ‘dichtbij’ houden.

Lees verder
12 mei 2012

Nog weinig duidelijkheid over bibliobussen

Het college van gedeputeerde staten heeft onlangs gereageerd op de vragen die SP statenlid Peter de Vos stelde. Het college blijkt onvoldoende op de hoogte te zijn van de gevolgen die de bezuinigingen hebben op de gebruikers van de bibliotheekvoorzieningen en verwijst naar een onderzoek van Biblioservice Gelderland dat binnenkort verschijnt.

Lees verder
13 maart 2012

SP stelt vragen over stand van zaken bibliobushaltes

De Gelderse SP heeft door middel van schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken rondom het verdwijnen van vele bibliobushaltes. SP Statenlid Peter de Vos wil van het College van Gedeputeerde Staten weten wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen voor de vele lezers op het Gelderse platteland. De SP heeft zich in het najaar van 2011 nog ingespannen voor behoud van alle Gelderse bibliobussen.

Lees verder
6 november 2011

SP presenteert noodfonds om Gelderse bibliobussen te redden

Op woensdag 9 november besluiten provinciale staten van Gelderland over het voorstel van de SP om met een noodfonds te voorkomen dat de bibliotheekbus uit tientallen Gelderse dorpen verdwijnt. Met een op de provinciale begroting gering bedrag van 1,2 miljoen per jaar kunnen alle haltes behouden blijven. Voor de verkiezingen van maart dit jaar gaf een meerderheid van de politieke partijen aan dat de bibliobus moet blijven rijden ook als dit de provincie extra geld kost.

Lees verder
3 november 2011

Nog meer bedreigde bibliobushaltes in kaart gebracht

In veel kleine kernen dreigt de bibliotheekbus volledig te verdwijnen als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen. De Gelderse SP luidt de noodklok. Er verdwijnen nog meer bibliobussen dan in eerste instantie werd verwacht, de lijst wordt elke week langer. Zo blijkt uit gegevens van Biblioservice Gelderland die de SP opvroeg.

Lees verder
19 oktober 2011

Verdwijnt de bibliobus uit Gelderse dorpen?

In veel buurtschappen en kleine dorpen dreigt de bibliotheekbus volledig uit het straatbeeld te verdwijnen als gevolg van bezuinigingen. Biblioservice Gelderland: “Wij houden ons hart vast”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier