h

SP stelt vragen over biebsluitingen in Gelderland

28 februari 2013

SP stelt vragen over biebsluitingen in Gelderland

De Gelderse SP heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de sluiting van bibliotheekvoorzieningen in Gelderland. Terwijl de provincie bezig is met plannen voor behoud van biebvoorzieningen worden toch nog steeds vestigingen gesloten en biebbushaltes opgeheven.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2012 hebben Provinciale Staten een voorstel aangenomen waarin Gedeputeerde Staten werden gevraagd om samen met alle betrokkenen (o.a. gemeenten, bibliotheken en de biblioservice) criteria vast te stellen waar de bibliotheekvoorziening in Gelderland ten minste aan moet voldoen.

Op dit moment is de Provincie in overleg gemeenten, de bibliotheken en de biblioservice bezig met de plannen voor het behoud van een netwerk van kwalitatief goede bibliotheekvoorzieningen. Dit plan zal bij de voorjaarsnota van 2013 worden voorgelegd worden aan Provinciale Staten.

SP Statenlid Peter de Vos: “Hoewel er op dit moment druk wordt gewerkt aan een plan voor het behoud van het bibliotheeknetwerk staat er regelmatig in de krant te lezen dat door gemeentelijke bezuinigingen er in Gelderland bibliotheken en bibliobushaltes worden gesloten. Enkele actuele voorbeelden zijn het sluiten van alle bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Buren, het verdwijnen van de bibliotheekhaltes in de gemeente West Maas en Waal en in de gemeente Doetinchem het sluiten van bibliotheekvestigingen in Gaanderen en de vestiging in Doetinchem-de Huet.”

De SP vindt dat de provincie zich maximaal moet inspannen voor behoud van de bibliotheken in Gelderland en wil daarom het volgende weten van Gedeputeerde Staten:

1. Bent u vooraf op de hoogte gesteld van het sluiten van of bezuinigen op bibliotheekvoorzieningen, door deze gemeenten?

2. Zo nee, Wat vindt u van het feit dat door uw partners "achter uw rug om" voorzieningen worden wegbezuinigd of gesloten terwijl u zegt samen te werken met de gemeenten, bibliotheken en de Biblioservice om het netwerk van bibliotheekvoorzieningen te behouden?

3. Zo ja, hoe rijmt dat met het feit dat u tijdens de voorjaarsnota 2013 met een alomvattend plan komt om een netwerk van kwalitatief hoogwaardige bibliotheken (en verwante voorzieningen) te behouden?

4. Wanneer heeft u de gemeenten en bibliotheken op de hoogte gesteld van het feit dat u
- dat u tijdens de voorjaarsnota 2013 een Gelders bibliotheekplan zult presenteren met als doel het behouden van het netwerk van kwalitatief hoogwaardige bibliotheekvoorzieningen die moeten voldoen aan eenduidig geformuleerde criteria.
- dat u daarbij, indien noodzakelijk voor de uitvoering van motie 51, een voorstel zult doen aan PS om de daartoe benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

5. Kunt u ons een actueel overzicht geven van alle in 2011, 2012 en de eerste maanden van 2013 reeds gesloten bibliotheekvoorzieningen uitgesplitst in volwaardige bibliotheken, bibliotheken voor de jeugd, bibliobushaltes en andere bibliotheekvoorzieningen?

6. Kunt u ons een actueel overzicht van de Gelderse bibliotheekvoorzieningen geven die op de nominatie staan om in de resterende maanden van 2013 en in 2014 gedeeltelijk dan wel volledig te worden gesloten, uitgesplitst in volwaardige bibliotheken, bibliotheken voor de jeugd, bibliobushaltes en andere bibliotheekvoorzieningen?

Staten vragen extra aandacht voor bibliotheken
Schriftelijke vragen verdwijnen bibliotheken en uitvoer motie 51 (pdf)

U bent hier