h

SP krijgt Gelderland aan het lezen

28 maart 2017

SP krijgt Gelderland aan het lezen

Naar aanleiding van een voorstel van de SP om laaggeletterdheid aan te pakken komt de provincie met een plan hiervoor. Dat heeft het provinciebestuur in haar nieuwe bibliotheekbeleid opgenomen. In Gelderland zijn er steeds meer mensen - jong én oud - die niet goed kunnen lezen en schrijven. De SP is daarom blij dat de provincie hier mee aan de slag gaat.

SP-fractievoorzitter Peter de Vos: “Het is keihard nodig dat er meer aandacht komt voor laaggeletterdheid. Afgelopen jaren is het aantal mensen dat niet goed kan lezen en schrijven toegenomen. Onvoldoende lezen en schrijven vergroot de tweedeling, het is van invloed op het werk, de opvoeding en zelfs de gezondheid van mensen. En de economische schade is ook groot. Landelijk kost dat ongeveer een half miljard euro per jaar.”

Er moet wat de SP betreft veel meer gelezen worden op de basisscholen, kleinere klassen helpen daar bij. Gemeenten moeten weer extra investeren in bibliotheken en de SP vindt dus dat ook de provincie moet investeren in lezen en schrijven.

De provincie gaat samen met gemeenten, de stichting Lezen & Schrijven, scholen en bibliotheken aan de slag om het aantal mensen dat niet goed kan lezen en schrijven omlaag te brengen. De Vos: “Het is nu zaak om concreet uit te werken hoe dit bereikt kan worden. En ik hoor graag van het provinciebestuur welke doelen ze gaan stellen. Hoeveel mensen gaan we helpen? De stichting Lezen en Schrijven wil in 2025 iedereen aan het lezen hebben. Het zou mooi zijn als de Gelderse inspanningen daar een stevige bijdrage aan leveren.”

Reactie toevoegen

U bent hier