h

SP vreest voor bezuiniging op aanpak laaggeletterdheid

17 januari 2020

SP vreest voor bezuiniging op aanpak laaggeletterdheid

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De Gelderse aanpak van laaggeletterdheid dreigt de dupe te worden van bezuinigen door het ministerie van Onderwijs. Begin januari is gebleken dat de minister van OCW de loon- en prijsindex 2019 van 1,8 miljoen euro op de reguliere educatie-uitkering structureel niet aan gemeenten wil verlenen. De minister geeft ook geen garantie dat in de komende periode wel geïndexeerd wordt. De SP wil daarom van het provinciebestuur weten wat de gevolgen hiervan zijn voor de strijd tegen laaggeletterdheid in onze provincie.

De nieuwe aanpak laaggeletterdheid dient om taalachterstand tegen te gaan en lezen aan te moedigen. Gemeenten hebben daarbij een centrale rol. Tijdens de regionale conferentie over Laaggeletterdheid op 13 december 2019 heeft gedeputeerde Drenth aangegeven dat de Provincie hoge verwachtingen heeft van de Gelderse gemeenten bij het bereiken van de provinciale doelstellingen ten aanzien van laaggeletterdheid. SP-Statenlid Mieke Hoezen: “Door de besparing die de minister heeft doorgevoerd zullen gemeenten hogere kosten voor educatie-aanbieders zelf uit het rijksgeld moeten betalen. Daardoor is er minder te besteden is voor de nieuwe aanpak laaggeletterdheid. Of gemeenten betalen de hogere kosten uit de reguliere uitkering, waardoor er minder activiteiten te bekostigen zijn.”

De SP maakt zich extra zorgen omdat we ook al zien dat andere maatregelen van het rijk gemeenten op kosten jagen. Hoezen: “Door stijgende kosten van de thuis- en jeugdzorg zien we dat steeds meer gemeenten financieel in de problemen komen. De bezuinigingen stapelen zich op. En het maakt dan heel erg uit in wat voor gemeente je woont of er straks nog iets gedaan wordt tegen laaggeletterdheid of dat er zelfs nog bibliotheken zijn! De SP was niet voor niets initiatiefnemer van de aanpak van laaggeletterdheid en strijd al jaren voor behoud van bibliotheken. En wij vinden dat de provincie daarop toe moet zien.”

Daarom heeft de SP de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten:

  1. Kan GS aangeven hoe de Gelderse gemeenten omgaan met het besluit van de minister van OCW om educatie-uitkering structureel niet te indexeren?
  2. In hoeverre gaat dit gevolgen hebben voor de aanpak van laaggeletterdheid in de Provincie?
  3. Hoe gaat de Provincie hier op acteren om de doelstelling laaggeletterdheid in Gelderland te reduceren daadwerkelijk te bereiken?

Reactie toevoegen

U bent hier