h

Ruimte, wonen en milieu

20 februari 2010

Provincie spreekt zich nog niet uit over helihaven bij A50 langs Heteren

Gedeputeerde Staten van Gelderland, het dagelijks provinciebestuur, spreken zich nog niet duidelijk uit over het plan van Rosorum BV om een helikopterhaven bij de A50 ter hoogte van Heteren te openen. Het dagelijks provinciebestuur wil steun van het gemeentebestuur van Overbetuwe, maar die zien bij voorbaat niets in het voorgenomen plan. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen die door Statenleden Alex Mink (SP) en Űnal Sözen (GroenLinks) zijn gesteld.

Lees verder
10 februari 2010

Staten herhalen tegen dwang bij windmolenparken te zijn

Voor de derde keer heeft een meerderheid van Provinciale Staten zich uitgesproken tegen het toepassen van inpassingsplannen bij plannen voor windmolenparken. Aangezien de staten zelf over deze plannen gaan, is daarmee de mist weg die was ontstaan nadat gedeputeerde Verdaas tijdens de statenvergadeirng van 27 januari had betoogd dat de provincie wel mee moest werken aan deze inpassingsplannen.

Lees verder
21 januari 2010

SP en D66: Riverstone weer natuurgebied

SP en D66 in de Gelderse Staten willen doormiddel van een initiatiefvoorstel in provinciale staten van het Riverstonegebied weer een beschermd natuurgebied maken.

Lees verder
17 januari 2010

Vragen Gelderse SP over dumpen teerhoudend asfalt in het buitenland

De Gelderse SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de export van teerhoudend asfalt naar het buitenland waar het niet gereinigd wordt en mogelijk gevaren oplevert voor de arbeiders daar. De SP wil weten wat Gelderland doet om te voorkomen dat teerhoudend asfalt van Gelderse wegen tot problemen elders leidt.

Lees verder
6 januari 2010

Staten tegen dwang bij windmolenplannen

Een meerderheid in provinciale staten van Gelderland heeft vandaag gedeputeerde Van der Kolk terug gefloten, die gemeenten die nee zeggen tegen een windmolenpark wilde overrulen.

Lees verder
18 december 2009

SP en GroenLinks: geen nut en noodzaak helikopterhaven langs de A50 bij Heteren

De Gelderse fracties van SP en GroenLinks zijn tegen de vestiging van een helikopterhaven op het bedrijventerrein bij Heteren langs de A50. Het bedrijf Rosorum BV uit Otterlo heeft plannen om een helikopterhaven op die plek te vestigen. Uit de media blijkt dat Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur, niet onwelwillend tegenover deze plannen staan. Statenleden Alex Mink (SP) en Unal Sözen (GroenLinks) hebben daarom schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
18 december 2009

SP en VVD: geen verslechtering leefbaarheid dorpen langs de Ijssellijn

De Gelderse fracties van SP en VVD willen dat de gevolgen van de toename van het aantal goederentreinen op de spoorlijn tussen Arnhem en Deventer binnen de perken blijven. Het Rijk is verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan en moet ook werken aan compenserende maatregelen, zoals de aanleg van tunnels en gevelisolatie. Die uitspraak volgt ook uit de motie die afgelopen woensdag door de hele Provinciale Staten van Gelderland is aangenomen. Overigens hebben SP en VVD dit onderwerp al eerder in de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Rheden op de agenda gezet.

Lees verder
16 december 2009

SP blij met uitspraak van Gelderse staten tegen stort vuil slib in schone plassen

Provinciale staten van Gelderland hebben zich vandaag uitgesproken tegen de stort van vuil slib in schone plassen zoals in het Mobagat (gemeente Ede). Op initiatief van SP en CDA verzocht een ruime meerderheid van provinciale staten de gedeputeerde Van der Kolk om zich bij minister en waterschappen hard te maken voor een einde aan de stort.

Lees verder
5 december 2009

Provincie volgt Winterswijk bij beroep Wenningfeld

De SP wil dat het door de Duitse overheid afgewezen bezwaar tegen de uitbreiding van vliegveld Wenningfeld wordt aangevochten.

Lees verder
3 december 2009

Staten kritisch over slibstort

Gedeputeerde gaat kijken wat juridische mogelijkheden zijn om stort vuil slib in schone plassen zoals het Mobagat te stoppen, naar aanleiding van een verzoek van de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier