h

Ruimte, wonen en milieu

17 januari 2010

Vragen Gelderse SP over dumpen teerhoudend asfalt in het buitenland

De Gelderse SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de export van teerhoudend asfalt naar het buitenland waar het niet gereinigd wordt en mogelijk gevaren oplevert voor de arbeiders daar. De SP wil weten wat Gelderland doet om te voorkomen dat teerhoudend asfalt van Gelderse wegen tot problemen elders leidt.

Lees verder
6 januari 2010

Staten tegen dwang bij windmolenplannen

Een meerderheid in provinciale staten van Gelderland heeft vandaag gedeputeerde Van der Kolk terug gefloten, die gemeenten die nee zeggen tegen een windmolenpark wilde overrulen.

Lees verder
18 december 2009

SP en GroenLinks: geen nut en noodzaak helikopterhaven langs de A50 bij Heteren

De Gelderse fracties van SP en GroenLinks zijn tegen de vestiging van een helikopterhaven op het bedrijventerrein bij Heteren langs de A50. Het bedrijf Rosorum BV uit Otterlo heeft plannen om een helikopterhaven op die plek te vestigen. Uit de media blijkt dat Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur, niet onwelwillend tegenover deze plannen staan. Statenleden Alex Mink (SP) en Unal Sözen (GroenLinks) hebben daarom schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
18 december 2009

SP en VVD: geen verslechtering leefbaarheid dorpen langs de Ijssellijn

De Gelderse fracties van SP en VVD willen dat de gevolgen van de toename van het aantal goederentreinen op de spoorlijn tussen Arnhem en Deventer binnen de perken blijven. Het Rijk is verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan en moet ook werken aan compenserende maatregelen, zoals de aanleg van tunnels en gevelisolatie. Die uitspraak volgt ook uit de motie die afgelopen woensdag door de hele Provinciale Staten van Gelderland is aangenomen. Overigens hebben SP en VVD dit onderwerp al eerder in de Tweede Kamer en de gemeenteraad van Rheden op de agenda gezet.

Lees verder
16 december 2009

SP blij met uitspraak van Gelderse staten tegen stort vuil slib in schone plassen

Provinciale staten van Gelderland hebben zich vandaag uitgesproken tegen de stort van vuil slib in schone plassen zoals in het Mobagat (gemeente Ede). Op initiatief van SP en CDA verzocht een ruime meerderheid van provinciale staten de gedeputeerde Van der Kolk om zich bij minister en waterschappen hard te maken voor een einde aan de stort.

Lees verder
5 december 2009

Provincie volgt Winterswijk bij beroep Wenningfeld

De SP wil dat het door de Duitse overheid afgewezen bezwaar tegen de uitbreiding van vliegveld Wenningfeld wordt aangevochten.

Lees verder
3 december 2009

Staten kritisch over slibstort

Gedeputeerde gaat kijken wat juridische mogelijkheden zijn om stort vuil slib in schone plassen zoals het Mobagat te stoppen, naar aanleiding van een verzoek van de SP.

Lees verder
23 november 2009

Gelderland moet gasboringen bij Winterswijk voorkomen

Het Australische mijnbouwbedrijf QGC wil bij Winterswijk gaan boren naar methaangas. Ondanks de provinciale tegenstand wil de minister van Economische Zaken deze proefboring gaan toestaan. De SP is tegen het verlenen van de opsporingsvergunning.

Lees verder
11 november 2009

Provincie moet keuze voor dienstauto’s op diesel opnieuw overwegen

De Gelderse fracties van SP en GroenLinks willen dat Gedeputeerde Staten, het dagelijks provinciebestuur, hun keuze voor dienstauto’s op diesel heroverwegen. Voor het grootste deel van de provinciale dienstauto’s geldt dat zij op aardgas gaan rijden. Maar de dienstauto’s die door het provinciebestuur zelf worden gebruikt rijden vooralsnog op diesel. De fracties dienen daarom op woensdag bij de behandeling van de provinciale begroting een motie in waarin zij vragen om die keuze nog eens goed te bekijken.

Lees verder
2 juli 2009

SP stemt tegen uitkleden Ecologische Hoofdstructuur

De SP statenfractie heeft in de vergadering van Provinciale Staten van 1 juli tegen de herbegrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gestemd. Deze herbegrenzing houdt onder andere in dat natuurgebieden niet langer in de EHS liggen om bouwprojecten mogelijk te maken. Bij de behandeling zat de publieke tribune vol met protesterende mensen voor het behoud van groen in Gelderland.

Lees verder

Pagina's

U bent hier