h

Ruimte, wonen en milieu

7 november 2016

SP stelt vragen over alwéér een bedrijventerrein in Montferland

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP is verbaasd over het bericht dat de gemeente Montferland een bedrijvenpark van 40 hectare wil aanleggen. De SP vraagt zich af waarom nóg een nieuw bedrijventerrein nodig is terwijl er andere terreinen in de omgeving beschikbaar zijn. SP-statenlid Paul Kusters wil graag van Gedeputeerde Staten horen wat zij vinden van de plannen die haaks staan op het beleid van de provincie.

Lees verder
29 april 2016

SP stelt vragen over giflozingen Bommelerwaard

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over een recente lozing van het bestrijdingsmiddel Dimethoaat in de Bommelerwaard. De giftige stof is vervolgens in de Afgedamde Maas terecht gekomen waar drinkwater gewonnen wordt. De SP wil van het provinciebestuur weten wat er wordt gedaan om dergelijke lozingen tegen te houden.

Lees verder
10 november 2015

SP wil 200 miljoen extra investeren in Gelderland

De Gelderse SP zal bij de behandeling van de begroting voor 2016 woensdag een voorstel indienen om 200 miljoen van de Nuon-miljarden extra te investeren in Gelderland. De fractie stelt voor te investeren in onder andere dubbelspoor in de Achterhoek, 2.000 extra sociale huurwoningen, het verduurzamen van nog eens 3.000 huurwoningen, het restaureren van Gelders erfgoed, in bibliotheken, musea, kleinschalige sportvoorzieningen en jeugdzorg.

Lees verder
17 september 2015

Vragen over huisvesting vluchtelingen in Gelderland

Foto: Bas Stoffelsen

De SP heeft samen met fracties van GroenLinks, de PvdD, het CDA en de PvdA vragen gesteld over de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Er is momenteel al een achterstand in de huisvesting van deze mensen. De toegenomen vluchtelingenstroom van de afgelopen tijd maakt dat het bieden van regulier onderdak de komende jaren nog verder in de knel komt.

Lees verder
24 februari 2015

SP geeft plannen kassengebied Bommelerwaard onvoldoende

Foto: Wikimedia

Wat de SP betreft is het provinciaal inpassingsplan voor de Bommelerwaard voor een andere inrichting van dit gebied met veel kassen, niet goed genoeg. Er is onvoldoende rekening gehouden met de leefbaarheid voor de mensen in het gebied en de gevolgen voor het landschap. Daarom stemt de Gelderse SP tegen het plan.

Lees verder
24 december 2014

SP blij met investering in nieuwe bouw- en renovatieplannen woningen

De Gelderse SP heeft tijdens de Statenvergadering van 17 december ingestemd met 31 nieuwe projecten in het kader van het Impulsplan Wonen. Dit plan is bedoeld om de bouw in Gelderland weer op gang te brengen en zo ook de Gelderse economie. De SP is blij dat er zo nog meer geïnvesteerd wordt in de Gelderse economie

Lees verder
17 september 2014

Achterhoek zegt Nee tegen schaliegas

Zaterdag 13 september organiseerde de SP in de de Achterhoek samen met Die Linke kreis Borken een bijeenkomst in Winterswijk over schaliegas. Centraal stonden de gevaren van schaliegas en de vraag waarom we daar tegen moeten zijn. Namens de Gelderse Statenfractie was Eric van Kaathoven aanwezig.

Lees verder
9 juli 2014

Provincie moet bijdragen aan beter mobiel bereik

De Gelderse SP wil dat de provincie een bijdrage gaat leveren aan het verbeteren van de mobiele dekking in Gelderland. Sommige delen van Gelderland hebben op dit moment niet of nauwelijks bereik voor mobiele telefoons, onder andere op de Veluwe en aan de grens in de Achterhoek. Dit is niet alleen vervelend voor het dagelijkse telefoonverkeer, maar kan levensgevaarlijk zijn wanneer hulpdiensten niet kunnen worden bereikt. Een meerderheid van Provinciale Staten steun de motie van de SP die Gedeputeerde Staten de opdracht geeft om uit te zoeken hoe de provincie dit het beste kan doen.

Lees verder
8 juli 2014

Provinciale Staten tegen schaliegas

Een meerderheid van de partijen in Provinciale Staten spreekt zich uit tegen schaliegaswinning in Gelderland. Tijdens de behandeling van de Omgevingsvisie is een voorstel ingediend waarin wordt uitgesproken dat in ieder geval de komende tien jaar geen winning maar ook geen proefboringen naar schaliegas aan de orde is.

Lees verder
8 november 2013

Gemeenteraden aan zet bij bouw windmolens

Het provinciebestuur wil dat er in 2020 230 MW aan windenergie wordt opgewekt. Om dat doel te bereiken moeten er in de provincie nog heel wat windmolens worden bereikt. Tijdens de Statencommissie mobiliteit en milieu van 6 november bleek dat het dagelijks provinciebestuur de aanwijzing van de bouwlocaties overlaat aan gemeenten. De Gelderse SP is blij dat de provincie geen locaties gaat doordrukken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier