h

SP: Gelderland wordt geschiphold

10 september 2018

SP: Gelderland wordt geschiphold

Foto: Peter de Vos

Het ministerie heeft provincie Gelderland beloofd dat in 2023 het luchtruim heringedeeld is en dat dan de overlast van Airport Lelystad geminimaliseerd wordt. Met deze toezegging werd het protest vanuit het Provinciehuis bestuurlijk gesmoord. Nu blijkt dat er in 2023 misschien slechts een begin wordt gemaakt met de herindeling van het luchtruim. De SP concludeert dat nu ook provincie Gelderland wordt geschiphold.

SP-Statenlid Astrid Vollebregt: “Het is niet vaak dat de Socialistische Partij zich uitdrukt in termen ontleend aan een oud-VVD-Minister. Maar datgene wat er nu gebeurt, is precies wat Dhr. Winsemius bedoelt met zijn term geschiphold worden: Er worden toezeggingen gedaan, en die worden later weer gebroken. Er worden afspraken gemaakt, en die worden later weer geschonden. En ondertussen worden de plannen voor uitbreiding van Vliegveld Lelystad gewoon doorgezet.”

De SP verzet zich al langer tegen vliegveld Lelystad en de bijbehorende laagvliegroutes. Zolang het drukke luchtruim boven Nederland niet opnieuw is ingedeeld zullen de vluchten van en naar Lelystad extra laag gaan vliegen boven onder andere de Veluwe. Astrid Vollebregt: “Je kunt toch niet zeggen dat we dan maar niet op de Veluwe hadden moeten gaan wonen! Mensen zijn er naartoe verhuisd voor de rust, de natuur, de schone lucht. Schiphol ziet heel Nederland als haar luchtruim en landingsbaan, en dat moet maar eens afgelopen zijn.”

Inmiddels zijn er veel lokale burger-initiatieven tegen de uitbreiding van de luchtvaart zijn boven hun dorp, stad of streek. De SP trekt al een tijd samen op met deze clubs van bewoners in het verzet tegen de uitbreiding van Vliegveld Lelystad. Inmiddels hebben de bewonersclubs zich verenigd in het landelijk bewonersberaad Luchtvaart. De SP vindt dat een goede stap. Vollebregt: “Doordat deze actiegroepen elkaar gevonden hebben kunnen ze niet meer tegen elkaar worden uitgespeeld. Ook wordt op die manier de inhoud van het verzet anders. Het gaat niet alleen meer over de vraag of je een vliegtuig over je achtertuin wil. Het is belangrijk dat iedereen ziet dat vliegen nu te goedkoop is en daar de ongebreidelde groei van Schiphol en Lelystad vandaan komt.”

Wat de SP betreft komt er zo snel mogelijk een debat om de nieuw ontstane situatie door te nemen. Als de afspraken geschonden worden, kan Lelystad airport wat de SP betreft niet doorgaan.

Reactie toevoegen

U bent hier