h

SP stelt vragen over alwéér een bedrijventerrein in Montferland

7 november 2016

SP stelt vragen over alwéér een bedrijventerrein in Montferland

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP is verbaasd over het bericht dat de gemeente Montferland een bedrijvenpark van 40 hectare wil aanleggen. De SP vraagt zich af waarom nóg een nieuw bedrijventerrein nodig is terwijl er andere terreinen in de omgeving beschikbaar zijn. SP-statenlid Paul Kusters wil graag van Gedeputeerde Staten horen wat zij vinden van de plannen die haaks staan op het beleid van de provincie.

Bij ’s Heerenberg ligt sinds mei 2015 een nieuw bedrijventerrein voor logistiek en transport: DocksNLD. De gemeente Montferland heeft nu plannen ontwikkeld om een tweede terrein hieraan toe te voegen. SP Statenlid Paul Kusters: “De gemeente is uit het regionale samenwerkingsverband Achterhoek gestapt. Het is daarmee een eigen koers aan het varen. Montferland lijkt zich nadrukkelijk te willen profileren als ideale vestigingsplek. Het uitbreiden van bedrijventerreinen gaat in tegen het beleid van de provincie. Er botsen hier teveel verschillende belangen op elkaar: Montferland ondermijnt bewust regionaal en provinciaal beleid ten aanzien van werkgelegenheid en samenwerking. Een van de sterke dragers onder het regionale samenwerkingsverband in de Achterhoek is nu juist de samenwerking: het afstemmen van beleid op elkaar, het zorgen voor een goede spreiding van investeringen en werkgelegenheid. De keuze van Montferland is tegen die achtergrond op z’n minst opvallend te noemen.”

Op het besluit van de gemeente Montferland wordt kritisch gereageerd door verschillende politieke partijen uit de omliggende gemeenten, waaronder de SP. Kusters: “Hier is sprake van valse concurrentie. Als de gemeente de grondprijzen voor het nieuw te ontwikkelen terrein bewust laag houdt, dan zullen bedrijven zeker geïnteresseerd zijn in vestiging. De gemeente gokt op 1000 banen, maar het is maar de vraag of dat gaat gebeuren.”

De provincie voert een terughoudend beleid ten aanzien van bedrijventerreinen: er is veel leegstaand op bestaande terreinen, die moeten beter gebruikt worden en eventueel heringericht. De voorkeur heeft het om bedrijven zich op de bestaande terreinen te laten vestigen.

SP Gelderland verbaast zich over de keuzes van de gemeente Montferland en wil weten hoe de provincie hier tegenover staat. Daarom heeft de SP de volgende schriftelijke vragen aan de Gedeputeerde Staten van Gelderland gesteld:

  1. Heeft u kennis genomen van bovengenoemd artikel?
  2. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Montferland uit het samenwerkingsverband Regio Achterhoek is gestapt? Zo ja, is dit in uw ogen een juiste keuze ter versterking van de economie in de Achterhoek?
  3. Bent u op de hoogte van de besluitvorming en actie (het leggen van een claim op 57 hectare landbouwgrond met als doel een tweede bedrijventerrein te realiseren: DocksNLD2) van de gemeente Montferland? Zo ja, bent u actief gekend in deze kwestie?
  4. Welk effect heeft deze handelswijze op het vestigen van bedrijven op het eerste DocksNLD terrein en eventuele andere bedrijventerreinen?
  5. Welk effect heeft een dergelijke handelswijze op het provinciale beleid ten aanzien van bedrijventerreinen?
  6. Is het winst maken op een nieuw bedrijventerrein en het daarmee uit de markt halen van een ander terrein, zoals wethouder Walter Gerritsen dit volgens de Gelderlander stelt, de route die u voor ogen heeft bij het beleid van de provincie ten aanzien van bedrijventerreinen?
  7. De lokale politiek in de Oude IJsselstreek stelt dat de gemeente Montferland met deze keuzes bewust ruimte voor zichzelf schept om zich te onttrekken aan regionale en provinciale afspraken. Zij stelt bovendien dat Montferland zich niet als een goede buur gedraagt door een concurrentiepositie te creëren in plaats van goed samen te werken. Concurrerend gedrag staat haaks op de samenwerking in de regio tav. bedrijventerreinen. Herkent u zich in de zorg die geuit wordt door de lokale politiek en wat kunt (gaat) u hiermee doen?

Reactie toevoegen

U bent hier