h

Niet nog meer gif- en ploftreinen door Gelderland

29 januari 2019

Niet nog meer gif- en ploftreinen door Gelderland

Foto: Bas Stoffelsen

Afgelopen week heeft de minister een voorstel gedaan om meer gif- en ploftreinen toe te laten in Oost Nederland. In Gelderland zullen vooral Zutphen en Apeldoorn hier mee te maken krijgen. De SP en Partij voor de Dieren maken zich daar zorgen over en vragen aan de Provincie zich tegen dit plan te verzetten.

Het kabinet wil meer gif- en ploftreinen toelaten door de risiconormen te verruimen. Statenleden Maaike Moulijn van de Partij voor de Dieren en Paul Kusters van de SP hebben daar vraagtekens bij en stellen vragen aan gedeputeerde staten: “Waarom is die verruiming nodig? Is het niet beter juist minder gif en brandgevaarlijke stoffen te vervoeren? Zijn de rampenplannen hierop berekend? Worden inwoners betrokken bij de besluitvorming? En als die stoffen al vervoerd moeten worden, waarom gebruikt men de Betuwelijn niet, die mede voor dit doel is aangelegd?”

Maaike Moulijn: 'De spoorwegen hebben de laatste jaren de regels overschreden door te veel giftreinen door Oost Nederland te laten rijden. En in plaats van de burgers te beschermen en op te treden, beloont de Staat dit gedrag met een versoepeling van de regels. Dit patroon zien we helaas wel vaker in Nederland. Ik vind dat de regels voor milieuvervuilende en gevaarlijke activiteiten juist strenger zouden moeten worden in plaats van soepeler. Wij willen dan ook dat de provincie dit bij het Rijk gaat bepleiten.’ Paul Kusters vult aan: ‘Is er afgelopen jaren überhaupt geprobeerd om het vervoer van gevaarlijke stoffen te verminderen? Bijvoorbeeld door alternatieven te gebruiken voor gevaarlijke stoffen. Of de productie en het gebruik van gevaarlijke stoffen op dezelfde locatie te laten plaatsvinden zodat er in ieder geval geen gevaarlijke stoffen vervoerd hoeven worden. Ik ben bang van niet. Wat ons betreft gaat Gelderland keihard lobbyen om ervoor te zorgen dat de industrie schoon en veilig wordt en er geen gevaarlijke stoffen meer vervoerd hoeven worden

Reactie toevoegen

U bent hier