h

SP stelt vragen over slibdumping in Gelderland

19 juni 2018

SP stelt vragen over slibdumping in Gelderland

Foto: Bas Stoffelsen

SP-Statenlid Paul Kusters heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de stort van slib in Gelderland. Eind mei berichtte de Gelderlander over buitenlands slib en drijfvuil bij het verondiepingsproject Over de Maas, nabij Dreumel. Omwonenden maken zich grote zorgen over de gevolgen voor milieu en gezondheid. De SP wil van gedeputeerde Staten weten hoe de provincie toezicht houdt op slibstort.

In de tweede kamer vond op 15 juni een debat plaats over het storten van slib en over richtlijnen en kaders die gehanteerd moeten worden. Staatsecretaris Van Veldhoven (ministerie Infrastructuur en Waterstaat) gaf daar toe dat het verstandig is om de regels omtrent slibdumping versneld aan te scherpen. SP Statenlid Paul Kusters: “Terwijl de regering zelf stelt dat de regels scherper zouden moeten zijn, gaat het storten van slib gewoon door. En niet alleen bij Dreumel. Veel Gelderlanders maken zich hierover zorgen en hebben er overlast van.”

Daarom heeft de SP fractie de volgende vragen:

  1. Wat zijn de bevindingen van Waterschap en Rijkswaterstaat mbt. de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater bij het verondiepingsproject van de gemeente West Maas en Waal? Zijn er nulmetingen gedaan? Zijn deze gegevens beschikbaar?
  2. Waar vinden (of hebben de afgelopen tien jaar), buiten Over de Maas en in de Redichemse Waard, in Gelderland stortingen van slib plaats al of niet in het kader van verondiepingsprojecten?
  3. Hoe monitoren we deze locaties en wie voert die monitoring uit? Om hoeveel ton slib gaat het voor Gelderland? Waar komt dit slib vandaan? Wat is de kwaliteit van dit slib? Hoe is deze samengesteld (welke bodemvreemde materialen worden toegestaan)?
  4. Strookt de, met het Besluit bodemkwaliteit gestelde en tot nog toe, gehanteerd norm voor vervuild slib wel met de manier waarop de provincie met haar water, natuur en de gezondheid van haar burgers om wil gaan?
  5. Hoe is het toezicht op het storten van slib georganiseerd? Hoe, waar en wanneer vindt er controle/monitoring plaats en wie voert deze uit? Wat wordt er met de gegevens gedaan? Zijn deze openbaar beschikbaar?
  6. Wie bewaakt de waterkwaliteit tijdens en na de storting? En over welke termijn wordt dit gedaan? Zijn deze gegevens openbaar beschikbaar?
  7. Wordt bij elke nieuwe stort van slib rekening gehouden met de ecologische waarden op de voor de dumping bestemde plek (zoals zandwinputten)? Zo ja, hoe wordt dat gedaan? Wie doet dat?

Reactie toevoegen

U bent hier