h

Ruimte, wonen en milieu

29 januari 2013

Provincie maakt alsnog inpassingsplan windmolens Zevenaar

Het provinciebestuur gaat alsnog een inpassingsplan voor windmolens bij Zevenaar maken. Dat is de uitkomst van een statendebat op verzoek van de SP over het principeverzoek dat exploitant Raedthuys Windenergie bij het Gelderse provinciebestuur indiende om via de provincie een inpassingsplan voor de bouw van windmolens mogelijk te maken. Eerder was een statenmeerderheid het wel met de SP eens dat gemeenteraden die nee zeggen tegen een verzoek niet zomaar buiten spel gezet mogen worden.

Lees verder
27 september 2012

SP: meer windenergie prima, maar zonder dwang

Op 26 september bespraken provinciale staten het voorstel voor meer windenergie in Gelderland. In Gelderland moet er in 2020 210 Megawatt aan windenergie worden opgewerkt, als onderdeel van een afspraak tussen Rijk en provincies over het stimuleren van windenergie. De SP vindt de plannen prima maar wil dat de provincie niet van bovenaf oplegt waar windmolens komen te staan.

Lees verder
6 juli 2012

Nog geen duidelijkheid over provinciale regels over molens

Op 26 juni spraken Provinciale Staten over de eerste herziening van de ruimtelijke verordening Gelderland. In deze verordening geeft de provincie regels voor gemeentelijke bestemmingsplannen aan. Met deze herziening kwam ook een einde aan de 50 jaar oude Gelderse molenverordening, waar de SP erg blij mee is. Maar er blijven nog wat regels overeind.

Lees verder
7 juni 2012

SP en GroenLinks stellen vragen over Sachem Zaltbommel

De SP en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het dagelijks provinciebestuur over de gang van zaken bij Sachem in Zaltbommel. De landelijke milieu-inspectie heeft aan de provincie laten weten dat zij vaart moet maken met het oplossen van mogelijke veiligheidsproblemen rondom de chemische fabriek, waardoor mensen in de buurt gevaar zouden kunnen lopen.

Lees verder
2 mei 2012

Debat over windmolens, isolatie en zonne-energie

Woensdag 25 april spraken Provinciale Staten over de plannen van het college om de overgang van fossiele brandstoffen zoals kolen en gas naar duurzame energie mogelijk te maken. Het ging onder andere over de vraag of windmolens hoger mogen zijn dan bomen.

Lees verder
22 oktober 2011

Protest tegen boring naar Steenkool- en Schaliegas

Op donderdag 27 oktober 2011 organiseert de Gelderse Milieufederatie (GMF) een korte protestmanifestatie op het Plein in Den Haag tegen de voorgenomen proefboringen.

Lees verder
6 oktober 2011

Megastallen geen natuurwet

Tijdens de Statenvergadering van 28 september stond het onderwerp megastallen op de agenda. Het was bedoeld als een Gelderse bijdrage aan de “dialoog megastallen” onder leiding van Hans Alders. De SP pleitte in het debat tegen megastallen/veefabrieken omdat ze slecht zijn voor boer, dier, milieu en landschap.

Lees verder
28 september 2011

Motie van afkeuring over omstreden grondaankoop

Tijdens de Statenvergadering van 28 september hebben SP, GroenLinks en PVV en motie van afkeuring ingediend tegen gedeputeerde Verdaas. De motie werd ingediend tijdens het interpellatiedebat over de omstreden grondaankoop Waalwaard/ De Beijer.

Lees verder
23 september 2011

SP, PVV en GL verzoeken om interpellatiedebat over grondaankoop Waalwaard

De SP wil de komende statenvergadering (28 september) een interpellatiedebat voeren over de omstreden grondaankoop Waalwaard te Dodewaard. De provincie kocht het terrein in 2010 voor 3,6 miljoen euro terwijl deze enkele maanden eerder nog voor 3 ton van eigenaar wisselde. De SP wil weten of er verantwoord is omgegaan met gemeen-schapsgeld en krijgt daarbij steun van PVV en GroenLinks.

Lees verder
31 augustus 2011

SP wil volledige openbaarheid omstreden grondaankoop Waalwaard

Het college van gedeputeerde staten van Gelderland wil niet alle stukken openbaar maken in de kwestie van de omstreden aankoop van grond op het Waalwaardterrein te Dodewaard. De SP-fractie had om de stukken gevraagd en is het er niet mee eens dat het college een deel van de stukken geheim wil houden. In september volgt een interpellatiedebat over de grondaankoop.

Lees verder

Pagina's

U bent hier