h

Ruimte, wonen en milieu

6 april 2013

Voorlopig geen Schaliegasboringen in Gelderland

Provinciale Staten hebben zich op 20 maart uitgesproken tegen de winning van schaliegas in Gelderland. Een nipt aangenomen motie van GroenLinks, SP en ChristenUnie zorgt ervoor dat de provincie vooralsnog niet meewerkt aan plannen voor de boringen van schaliegas.

Lees verder
21 maart 2013

SP tegen willekeur bij steun hoogspanningskabels

De Gelderse SP stemde tegen het voorstel om 1,8 miljoen euro te stoppen in het onder de grond brengen van hoogspanningskabels in de Apeldoornse Vogelbuurt. De provincie wil dit geld alleen uittrekken voor dit deel van Apeldoorn, terwijl er geen sprake is van een provinciaal beleid over het ondergronds brengen van hoogspanningskabels en er dus sprake is van willekeur.

Lees verder
25 februari 2013

SP: provincie moet plannen mega-winkelcentrum Ressen tegenhouden

De gemeente Nijmegen wil vlakbij Ressen een nieuw megawinkelcentrum laten bouwen. De Gelderse SP wil dat het provinciebestuur deze bouwplannen tegenhoudt omdat ze ten koste gaan van de winkeliers in de binnensteden van omliggende steden en dorpen. Daarbij zou het provinciebestuur vooral moeten terugkijken naar de plannen voor het megawinkelcentrum NL.C in Geldermalsen, waar de provincie in 2005 al een stokje voor stak.

Lees verder
29 januari 2013

Provincie maakt alsnog inpassingsplan windmolens Zevenaar

Het provinciebestuur gaat alsnog een inpassingsplan voor windmolens bij Zevenaar maken. Dat is de uitkomst van een statendebat op verzoek van de SP over het principeverzoek dat exploitant Raedthuys Windenergie bij het Gelderse provinciebestuur indiende om via de provincie een inpassingsplan voor de bouw van windmolens mogelijk te maken. Eerder was een statenmeerderheid het wel met de SP eens dat gemeenteraden die nee zeggen tegen een verzoek niet zomaar buiten spel gezet mogen worden.

Lees verder
27 september 2012

SP: meer windenergie prima, maar zonder dwang

Op 26 september bespraken provinciale staten het voorstel voor meer windenergie in Gelderland. In Gelderland moet er in 2020 210 Megawatt aan windenergie worden opgewerkt, als onderdeel van een afspraak tussen Rijk en provincies over het stimuleren van windenergie. De SP vindt de plannen prima maar wil dat de provincie niet van bovenaf oplegt waar windmolens komen te staan.

Lees verder
6 juli 2012

Nog geen duidelijkheid over provinciale regels over molens

Op 26 juni spraken Provinciale Staten over de eerste herziening van de ruimtelijke verordening Gelderland. In deze verordening geeft de provincie regels voor gemeentelijke bestemmingsplannen aan. Met deze herziening kwam ook een einde aan de 50 jaar oude Gelderse molenverordening, waar de SP erg blij mee is. Maar er blijven nog wat regels overeind.

Lees verder
7 juni 2012

SP en GroenLinks stellen vragen over Sachem Zaltbommel

De SP en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het dagelijks provinciebestuur over de gang van zaken bij Sachem in Zaltbommel. De landelijke milieu-inspectie heeft aan de provincie laten weten dat zij vaart moet maken met het oplossen van mogelijke veiligheidsproblemen rondom de chemische fabriek, waardoor mensen in de buurt gevaar zouden kunnen lopen.

Lees verder
2 mei 2012

Debat over windmolens, isolatie en zonne-energie

Woensdag 25 april spraken Provinciale Staten over de plannen van het college om de overgang van fossiele brandstoffen zoals kolen en gas naar duurzame energie mogelijk te maken. Het ging onder andere over de vraag of windmolens hoger mogen zijn dan bomen.

Lees verder
22 oktober 2011

Protest tegen boring naar Steenkool- en Schaliegas

Op donderdag 27 oktober 2011 organiseert de Gelderse Milieufederatie (GMF) een korte protestmanifestatie op het Plein in Den Haag tegen de voorgenomen proefboringen.

Lees verder
6 oktober 2011

Megastallen geen natuurwet

Tijdens de Statenvergadering van 28 september stond het onderwerp megastallen op de agenda. Het was bedoeld als een Gelderse bijdrage aan de “dialoog megastallen” onder leiding van Hans Alders. De SP pleitte in het debat tegen megastallen/veefabrieken omdat ze slecht zijn voor boer, dier, milieu en landschap.

Lees verder

Pagina's

U bent hier