h

Ruimte, wonen en milieu

10 oktober 2008

Gedeputeerde komt tot inkeer

Deze week is bekend geworden dat Gelderland stopt met het verstrekken van leningen aan starters op de woningmarkt.

Lees verder
5 oktober 2008

SP en D66 willen openheid over deal Bruil/Rijnboog

De Gelderse fracties van SP en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld over de vermeende deal tussen provincie Gelderland en gemeente Arnhem over de komst van de omstreden asfaltcentrale Bruil en geld van de provincie voor het project Rijnboog.

Lees verder
3 oktober 2008

Gelderland moet zich verzetten tegen extra vluchten Lelystad Airport

De Gelderse SP wil dat de provincie Gelderland zich gaat verzetten tegen de plannen van de commissie Alders om meer vluchten van Schiphol naar Lelystad Airport te verplaatsen. 'Dit plan gaat ten koste van de rust voor inwoners en voor de natuur op de Veluwe. Gelderland krijgt wel de lasten, niet de lusten.'

Lees verder
29 september 2008

Klimaatprogramma kan mens en natuur schaden

In de Statenvergadering van 24 september hebben provinciale staten het klimaatprogramma 2008-2011 “Aanpakken en Aanpassen” aangenomen. Met dit programma wil de provincie Gelderland ook haar steentje bijdragen aan het voorkomen van klimaatverandering en aan de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van het veranderend klimaat (zoals bijvoorbeeld hogere waterafvoer rivieren). Tot verbijstering van de Gelderse SP, weigert gedeputeerde Van der Kolk (CU) te garanderen dat haar klimaatprogramma niet zal leiden tot de kap van tropische bossen en meer honger in de wereld.

Lees verder
9 september 2008

Gedeputeerde kan 1,7 miljoen niet uitleggen

Gedeputeerde Peters, die moet zorgen voor meer betaalbare woningen in Gelderland, stopt 1,7 miljoen in startersleningen terwijl deze volgens hem alleen maar tot hogere huizenprijzen en dus minder betaalbare woningen leiden. Hij kan deze tegenstrijdigheid niet uitleggen. Zo blijkt uit antwoord op schriftelijke vragen van de SP.

Lees verder
21 juli 2008

Provinciebeleid drijft prijs woningen op volgens gedeputeerde

In een krantenartikel stelt gedeputeerde Peters die werkt aan meer betaalbare woningen dat het verstrekken van extra leningen aan starters ‘de prijs van woningen alleen maar opdrijft’. Opmerkelijk is dat ook de provincie Gelderland (ondanks een tegenstem van de SP) hier geld in stopt. Reden voor de SP om schriftelijke vragen te stellen.

Lees verder
2 juli 2008

Recreatiewoningen: Dode mus gereanimeerd

Woensdag 2 juli hebben Provinciale Staten ingestemd met een initiatiefvoorstel van de coalitiepartijen met betrekking tot recreatiewoningen. Onder druk van bewoners en onder andere de SP, D66 en VVD heeft de coalitie van PvdA, CDA en ChrsitenUnie besloten op het laatste moment hun voorstel te wijzigen. Gevolg van deze wijziging is dat meer parken in aanmerking kunnen komen voor legalisering. Daarnaast heeft het college toegegeven dat in principe het besluit uiteindelijk bij de gemeenten ligt.

Lees verder
18 juni 2008

‘Behandel inwoners van Gelderland niet langer als tweederangs burgers’

De Gelderse SP hoopt dat het slepende probleem van de permanente bewoning van recreatiewoningen in Gelderland zo snel mogelijk opgelost wordt. Maar hoe dan? SP-Fractievoorzitter Eric van Kaathoven licht toe.

Lees verder
16 juni 2008

Tweede Kamerlid op werkbezoek bij bewoners recreatiewoningen

Fractievoorzitter van de SP Gelderland, Eric van Kaathoven ging samen met SP Tweede Kamerlid Hans van Leeuwen op werkbezoek bij de bewoners van recreatiewoningen. Op zaterdag 14 juni bezochten ze een vijftal parken in Ermelo, Harderwijk en Zevenaar (Riverparc) en spraken met bewoners.

Lees verder

Pagina's

U bent hier