h

SP stelt vragen over giflozingen Bommelerwaard

29 april 2016

SP stelt vragen over giflozingen Bommelerwaard

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over een recente lozing van het bestrijdingsmiddel Dimethoaat in de Bommelerwaard. De giftige stof is vervolgens in de Afgedamde Maas terecht gekomen waar drinkwater gewonnen wordt. De SP wil van het provinciebestuur weten wat er wordt gedaan om dergelijke lozingen tegen te houden.

In januari dit jaar werd in het rivierwater van de Afgedamde Maas in de West Bommelerwaard een verontreiniging aangetroffen. Er werd een verhoogd gehalte van het bestrijdingsmiddel Dimethoaat gemeten. Een bestrijdingsmiddel dat gebruikt wordt in de land- en tuinbouw. Er is daarop een onderzoek gestart door Waterschap Rivierenland en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waaruit de veroorzaker van de verontreiniging naar voren is gekomen. Wie de veroorzaker is, is nog niet bekend. De Afgedamde Maas wordt door waterbedrijf Dunea gebruikt om drinkwater te winnen.

SP Statenlid Erik Braam: “Dit was zeker niet de eerste keer, ook in 2012 werd er in hetzelfde gebied een verhoogde concentratie Dimethomorf ontdekt. Het lijkt alsof enkele tuinders het niet zo nauw neemt met de regels voor lozingen. De schade die het drinkwaterbedrijf Dunea door deze illegale lozing is aangericht, is nog in geld uit te drukken. Zij hebben ruim drie maanden uit moeten wijken naar de rivier de Lek. Maar de milieuschade is niet in geld uit te drukken. Wat ons betref reden voor de provincie om hier bovenop te zitten.”

De SP maakt zich ook zorgen voor de toekomst. Braam: “Er staat een hoop te gebeuren in de Bommelerwaard vanwege de herinrichting van de glastuinbouw. Er wordt 42 miljoen geïnvesteerd om onder andere kassen te verplaatsen. Met het verplaatsen van kassen moeten niet alleen de polderwegen worden aangepast voor het zware vrachtverkeer. Er zal ook gezorgd moeten worden voor de afvoer van bedrijfsafvalwater. Wij vragen ons af of dat alles wel lukt binnen de begroting van 42 miljoen.”

Dat de giflozing niet zomaar een incident is blijkt wel uit de nieuwsberichten dat op 25 januari een medewerker van een chrysantenkwekerij in Poederoijen in aanraking is gekomen met het verboden middel Aldicarb. Erik Braam: “Ook hier neemt men het niet zo nauw met de regels die er zijn voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en insecticiden. En stelt men het eigen personeel bloot aan zeer gevaarlijke stoffen.”

De SP heeft daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Zijn GS het met ons eens dat er alles aan moet worden gedaan om (illegale) lozingen, waardoor gezondheid of leefbaarheid van mens, dier en milieu in gevaar kunnen komen, voorkomen dienen te worden?

2. Zijn GS op de hoogte welke insecticide er in de land- en tuinbouw worden gebruikt en wat blootstelling hieraan voor gevolgen heeft op de gezondheid of leefbaarheid van mens, dier en milieu?

3. Wordt er bij de herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard, binnen het beschikbare budget van 42 miljoen euro, voldoende rekening gehouden met een oplossing voor de afvoer van bedrijfsafvalwater uit de glastuinbouw?

4. Is er naar aanleiding van de herhaalde illegale lozingen door GS aangedrongen op meer of intensievere inspecties in deze sector?

5. Hoe worden deze inspecties uitgevoerd? Worden de inspecties vooraf aangekondigd of niet?

In 2012 is Satter Roses schuldig bevonden aan een illegale giflozing. In 2016 is geconstateerd dat bij de chrysantenkwekerij Satter-Vlug te Poederoijen, van dezelfde eigenaar als Satter Roses het verboden bestrijdingsmiddel aldicarb is gebruikt waardoor een medewerker in de glastuinbouw uit Andel is vergiftigd.

6. Zijn een of meerdere tuinbouwbedrijven van de heer Satter in de tussen 2012 en 2016 geïnspecteerd? Zo ja, hoe vaak en wat is er tijdens de inspecties geconstateerd?

7. Ziet GS de noodzaak om overtreders vaker te laten inspecteren om herhaling van een strafbaar feit of nalatigheid te voorkomen?

8. Is bij GS bekend wat de staat van de gezondheid van de betreffende medewerker is en of de medewerker nog steeds werkzaam is in de (glas)tuinbouw.

Reactie toevoegen

U bent hier