h

SP: maatregelen tegen vervuiling met dioxine

9 december 2020

SP: maatregelen tegen vervuiling met dioxine

Foto: Cirkel der Natuur / Creative Commons

In het vlees van grote grazers van langs de Gelderse rivieren zit veel meer dioxine dan normaal. Dat is al langer bekend, maar blijkt inmiddels veel wijder verspreid dan eerder gedacht. Voor de SP is de maat vol: fractievoorzitter Carla Claassen wil dat de provincie nader onderzoek doet en als dat nodig blijkt extra maatregelen neemt. ‘Het gaat om de gezondheid van mens en dier. Hoge concentraties dioxine kunnen ziektes als kanker veroorzaken.’

In augustus werden al hoge concentraties dioxine aangetroffen in het vlees van runderen die graasden langs de Waal. Uit nieuw onderzoek van Het Schone Oosten, de gezamenlijke onderzoeksredactie van de Gelderlander, de Stentor en Tubantia, blijkt dat er op meer plekken dioxine aanwezig is. Het is onder andere gevonden in de grond bij de Loowaard in Duiven en bij slot Loevestein bij Poederoijen. Ook is het gevonden in konikpaarden op de Oostervaardersplassen. De vermoedelijke reden is dat de rivieren en binnenwateren in het verleden gebruikt werden als dumpplek voor industrieel afval. De SP wil dat het provincie nader onderzoek doet. Fractievoorzitter Carla Claassen: ‘De redacties hebben goed werk gedaan door dit aan het licht te brengen. Maar het gaat nog slechts om een steekproef. De provincie moet dit tot op de bodem uitzoeken: waar zit allemaal dioxine in de grond en in de grazerspopulatie, hoe is die daar terecht gekomen en wat gaan we daaraan doen? Is de gezondheid van mens of dier in gevaar?

Mocht het nodig blijken, dan verwacht de SP passende maatregelen van het provinciebestuur. Claassen: ‘Het is onverantwoord om grote grazers te vestigen op een plek waarvan je weet dat er schadelijke concentraties dioxine in de grond zit. Daarom moeten er met terreinbeheerders van gebieden waar veel dioxine in de grond zit worden afgesproken dat de daar aanwezige dieren elders gevestigd worden, op een veilige locatie.’

Reactie toevoegen

U bent hier