h

Bevries de huren, bouw betaalbare woningen

27 mei 2020

Bevries de huren, bouw betaalbare woningen

Foto: SP

De Gelderse SP heeft bij de behandeling van het provinciale Actieplan Wonen ervoor gepleit om de huren dit jaar te bevriezen vanwege de Coronacrisis. De SP is verder tevreden over de plannen van de provincie om in te zetten op de bouw meer betaalbare woningen. Daarvoor zal nog wel extra geld nodig zijn. De provincie wil de komende vijf jaar de bouw van circa 45 duizend woningen in Gelderland versnellen. Daarbij wordt ingezet op 9.500 extra woningen in het betaalbare segment.

SP-fractievoorzitter Carla Claassen: “De SP zal het actieplan wonen steunen. Er wordt ingezet om leegstaande panden om te zetten tot woningen, er komt een subsidieregeling voor betaalbare huur- en koopwoningen en startersleningen worden mee-gefinancierd. Allemaal prima punten waar wij ons als SP goed in kunnen vinden.”

Ook is de SP tevreden dat er bij betaalbare koopwoningen de grens getrokken wordt bij woningen tot 250.000 euro. Claassen: “Wel vinden wij 32 miljoen euro erg weinig geld voor dit ontzettend belangrijke onderwerp. Dat is simpelweg niet genoeg geld om de plannen helemaal uit te voeren. Dat is iets wat de gedeputeerde erkent en wij hopen dat hij snel het geld vind. Wat ons betreft kan een deel van de Nuon-gelden daarvoor worden gebruikt. En dat soort investeringen zijn ook goed voor de werkgelegenheid in Gelderland.”

Maar de SP vindt dat ook de huidige Gelderse huurders recht hebben op een betaalbare woning en dat zij niet de rekening van de crisis moeten betalen. Claassen: “De Coronacrisis heeft voor veel mensen financiële gevolgen. ZZP-ers, mensen met nul-urencontracten en flexwerkers maken zich grote zorgen hoe zij de eindjes aan elkaar moeten knopen. Én dan gaan per 1 juli ook nog eens de huren omhoog. Vorig jaar had al ongeveer de helft van de huurders moeite om de huur te kunnen betalen en dat zal door de crisis alleen maar toenemen door terugval in inkomsten.”

De SP heeft daarom het voorstel ingediend met het verzoek aan de gedeputeerde om in gesprek te gaan met de woningcorporaties om de huren dit jaar te bevriezen. Een meerderheid van Provinciale Staten, waaronder PvdA en GroenLinks die in de Eerste Kamer wel een dergelijke oproep steunden, stemde helaas tegen de motie. De oproep van de SP werd wel gesteund door FvD, PVV, Partij voor de Dieren en 50plus.

Claassen is teleurgesteld: "Hoewel PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer tegen de huurverhoging stemden schaarden ze zich in Gelderland bij de meerderheid die huurders in deze tijd niet willen ontzien. Toch gek omdat de PvdA landelijk behoorlijk van de toren blaast dat zij vinden dat de huren bevroren moeten worden. "

Reactie toevoegen

U bent hier