h
Nieuws
21 augustus 2020

Peter de Vos neemt afscheid van Provinciale Staten

Foto: Bas Stoffelsen

Peter de Vos stopt met zijn werk als Statenlid namens de SP. Peter was acht jaar lang lid van Provinciale Staten van Gelderland. Daarvan was hij vier jaar actief als fractievoorzitter. Peter is een man van actie en fractie. Hij wist in Provinciale Staten een plan tegen laaggeletterdheid erdoor te krijgen maar liet zich ook samen met Achterhoekse thuiszorgmedewerkers opsluiten in de strijd voor behoud van hun werk. Achter de schermen wist hij miljoenen voor dubbelspoor naar de Achterhoek veilig te stellen maar hij stapte ook op de hometrainer om een plan voor meer breedtesport te lanceren. Peter wordt opgevolgd door Esther Portegies uit Appeltern.

Lees verder
10 juli 2020

Algemene Beschouwingen: Geen dromen maar daden en democratie

De SP heeft bij de behandeling van de perspectiefnota voorstellen gedaan over landbouw, armoedebestrijding en openbaar vervoer. Tegelijkertijd verweet SP-fractievoorzitter Carla Claassen het provinciebestuur  vooral te blijven hangen in mooie droombeelden en een gebrek aan concrete maatregelen. Ook ziet de SP liever dat maatregelen in het kader van de Corona-aanpak eerst door Provinciale Staten worden goedgekeurd. In tegenstelling tot de coalitie van VVD, CDA, GL, CU en PvdA die Gedeputeerde Staten een grote zak met geld wil geven zonder te weten wat er mee gaat gebeuren. Deze gang van zaken tast de democratische controle van de Staten aan.

Lees verder
8 juli 2020

Mobiliteitsvisie Gelderland is nu al achterhaald, SP wil beter OV

Foto: Matthias van Hunnik

Een visie die aan alle kanten door corona en stikstofuitspraken is ingehaald. Dat is de mobiliteitsvisie ‘Bereikbaar Gelderland’ volgens de SP. Het stuk is vooral een bevestiging van het huidige beleid van het college. En dat beleid is achterhaald. Vol inzetten op thuis werken, fietsen en goed OV zou van visie getuigen vindt SP Statenlid Maurits Gemmink.

Lees verder
1 juli 2020

SP wil meer inzet van provincie op armoedebestrijding

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Bij de behandeling van het Programma Leefbaarheid in Provinciale Staten heeft de Gelderse SP er voor gepleit dat de provincie meer gaat doen om voedselbanken te ondersteunen. Leefbaarheid betekend ook dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Helaas is er in Gelderland nog teveel armoede. De SP fractie heeft een voorstel ingediend om de provincie samen met de gemeenten te kijken wat ze kunnen doen en een plan van aanpak te maken dat als doel heeft voedselbanken met tekorten te ondersteunen.

Lees verder
18 juni 2020

SP wil gesjoemel ov-bedrijf Keolis niet achter gesloten deuren bespreken

Foto: Matthias van Hunnik

De Statenfracties van de SP in Gelderland, Overijssel en Flevoland willen de gevolgen van de onregelmatigheden bij Keolis in de openbaarheid bespreken. Op dit moment ligt een voorstel voor om dit te behandelen in een geheime commissievergadering. De SP vindt dat behalve bedrijfsgevoelige informatie, de beschikbare informatie openbaar hoort te zijn. Dat schrijven zij in een brief aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
10 juni 2020

SP: Geen miljoenen voor Achterhoekse achterkamer

Foto: Matthias van Hunnik

De Gelderse SP stemt tegen het overhevelen van ruim 10,5 miljoen aan een niet democratische tussenbestuur in de Achterhoek. De Achterhoek Board die het geld zou moeten verdelen is niet democratisch gekozen en van de 12 zetels is er slechts één vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie. De SP wil graag 10,5 miljoen euro publiek geld steken in de ontwikkeling van de Achterhoek. Maar dan wel onder democratische controle van Provinciale Staten.

Lees verder
27 mei 2020

Bevries de huren, bouw betaalbare woningen

Foto: SP

De Gelderse SP heeft bij de behandeling van het provinciale Actieplan Wonen ervoor gepleit om de huren dit jaar te bevriezen vanwege de Coronacrisis. De SP is verder tevreden over de plannen van de provincie om in te zetten op de bouw meer betaalbare woningen. Daarvoor zal nog wel extra geld nodig zijn. De provincie wil de komende vijf jaar de bouw van circa 45 duizend woningen in Gelderland versnellen. Daarbij wordt ingezet op 9.500 extra woningen in het betaalbare segment.

Lees verder
1 mei 2020

Teleurstellend: Staten geven macht over RailTerminal Gelderland uit handen

Foto: Matthias van Hunnik

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft de regie over RailTerminal Gelderland (RTG) volledig uit handen gegeven. Verzet van de SP tijdens de digitale statenvergadering heeft daar niets aan kunnen veranderen. De coalitie, waaronder voormalig tegenstander GroenLinks, ligt niks meer in de weg om dit veel te dure Gelders prestigeproject uit te voeren. SP Statenlid Maurits Gemmink is zwaar teleurgesteld: “Het is een schande dat een merendeel van partijen in Provinciale Staten de regie weggeeft over de Railterminal. Want juist bij het beleid rond dit prestigeproject laat Gedeputeerde Staten gevaarlijk zwabberbeleid zien.”

Lees verder
22 april 2020

Mobiliteitsvisie: Zonder extra geld voor OV staat Gelderland straks stil

Foto: Matthias van Hunnik

Zonder extra budget voor onder andere openbaar vervoer en andere alternatieven voor autoverkeer slibt Gelderland dicht. Dat is de conclusie van de SP na het debat over de Mobiliteitsvisie voor Gelderland. Volgens de SP zijn extra investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur nodig om de provincie voor iedereen bereikbaar te houden.

Lees verder
17 april 2020

Corona-aanpak: Laat provincie voedselbanken en tuinders helpen (UPDATE)

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De Gelderse SP is blij dat de provincie voedselbanken gaat helpen met het opkopen van producten bij boeren en tuinders die niet van hun producten afkomen. Dit is één van de maatregelen die de SP heeft voorgesteld om Gelderland te helpen in coronatijd. Er is veel voedsel beschikbaar dat nu gedeeltelijk in containers verdwijnt omdat een groot gedeelte van de export plat ligt. Tegelijkertijd zorgt de corona-crisis voor een toenemende vraag bij voedselbanken.

Lees verder

Pagina's