h
Nieuws
7 oktober 2020

Uitstellen verbod op varend ontgassen onacceptabel

Foto: Agnes Lewe / Agnes Lewe

De SP wil van het Gelderse provinciebestuur weten wat ze vinden van het uitstel van het verbod op varend ontgassen. Daarover heeft de Statenfractie op 23 september vragen gesteld. In Gelderland is het varend ontgassen op onze rivieren al jaren een punt van zorg. Sinds 2017 is er een provinciaal verbod op het varend ontluchten door binnenvaartschepen waarbij giftige stoffen vrij komen in de buitenlucht maar dat kan de provincie niet zelf handhaven. De SP vindt het onacceptabel dat de landelijke regels met een jaar zijn uitgesteld.

Lees verder
30 september 2020

Provincie steunt West Maas en Waal: Stop de granulietstort

Foto: Maurits Gemmink

Zeven maanden na eerste debatverzoek van de SP is er op 23 september opnieuw in Provinciale Staten gesproken over de stort van granuliet in de zandwinplas Over de Maas. Aanleiding was de berichtgeving door het programma Zembla dat Rijkswaterstaat de schadelijkheid verkeerd heeft berekend. In werkelijkheid schijnt de concentratie van de schadelijkstof acrylamide 1000 keer hoger te zijn. Een meerderheid van de partijen zijn het inmiddels eens met de SP dat de stort van granuliet zo snel mogelijk moet stoppen.

Lees verder
25 september 2020

Investeer in sport voor iedereen en meet de resultaten

De SP is tevreden over de inzet van de provincie om Gelderlanders aan het sporten te krijgen. Wel vindt de partij dat de resultaten ook meetbaar moeten zijn. Daarvoor diende kersvers Statenlid Esther Portegies een voorstel in. Ze wil weten wat de investeringen opleveren voor het sportgedrag en de gezondheid van de Gelderlanders. Verder vindt de SP het van belang dat er voldoende sportvoorzieningen in stand blijven in onze provincie.

Lees verder
24 september 2020

Vakbonden dankzij SP ook gesprekspartner over Gelderse economie

Foto: Matthias van Hunnik

Als het over de Gelderse economie gaat moeten de vakbonden aan tafel zitten, vindt de SP. In januari deed VVD-gedeputeerde van der Wal de toezegging dat ze de bonden uit zou nodigen, maar dat heeft ze niet gedaan. Op 23 september hebben Provinciale Staten in ruime meerderheid een SP-motie aangenomen die er voor zorgt dat de vakbonden voortaan alsnog vaste gesprekspartner van de provincie worden.

Lees verder
23 september 2020

Esther Portegies geïnstalleerd als Statenlid voor de SP

Foto: Maurits Gemmink

Op 23 september is Esther Portegies uit Appeltern geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten namens de SP. Esther volgt Peter de Vos op die 8 jaar namens de SP in de Staten heeft gezeten. Esther was sinds de laatste verkiezingen fractievolger van de SP-Statenfractie en werkt in het dagelijks leven als ambtenaar bij de gemeente Buren.

Lees verder
9 september 2020

Minister verrast met flesje Alphens Maaswater als protest tegen granulietstort

Foto: Maurits Gemmink

Maandag 7 september verraste SP-ers uit West Maas en Waal en Oss minister Cora van Nieuwenhuizen met een protestactie in het plaatsje Dieden bij Ravenstein. De minister van Infrastructuur en Waterstaat was daar om haar handtekening te zetten onder het plan Meanderende Maas. Als protest tegen de stort van granuliet in de Maas bij Alpen bood de SP de minister een dode plant aan die stond in een bodem van granuliet. Ook ontving de minister een fles water uit de Maas bij Alphen want de partij maakt zich ook zorgen over de drinkwaterwinning uit de Maas.

Lees verder
21 augustus 2020

Peter de Vos neemt afscheid van Provinciale Staten

Foto: Bas Stoffelsen

Peter de Vos stopt met zijn werk als Statenlid namens de SP. Peter was acht jaar lang lid van Provinciale Staten van Gelderland. Daarvan was hij vier jaar actief als fractievoorzitter. Peter is een man van actie en fractie. Hij wist in Provinciale Staten een plan tegen laaggeletterdheid erdoor te krijgen maar liet zich ook samen met Achterhoekse thuiszorgmedewerkers opsluiten in de strijd voor behoud van hun werk. Achter de schermen wist hij miljoenen voor dubbelspoor naar de Achterhoek veilig te stellen maar hij stapte ook op de hometrainer om een plan voor meer breedtesport te lanceren. Peter wordt opgevolgd door Esther Portegies uit Appeltern.

Lees verder
10 juli 2020

Algemene Beschouwingen: Geen dromen maar daden en democratie

De SP heeft bij de behandeling van de perspectiefnota voorstellen gedaan over landbouw, armoedebestrijding en openbaar vervoer. Tegelijkertijd verweet SP-fractievoorzitter Carla Claassen het provinciebestuur  vooral te blijven hangen in mooie droombeelden en een gebrek aan concrete maatregelen. Ook ziet de SP liever dat maatregelen in het kader van de Corona-aanpak eerst door Provinciale Staten worden goedgekeurd. In tegenstelling tot de coalitie van VVD, CDA, GL, CU en PvdA die Gedeputeerde Staten een grote zak met geld wil geven zonder te weten wat er mee gaat gebeuren. Deze gang van zaken tast de democratische controle van de Staten aan.

Lees verder
8 juli 2020

Mobiliteitsvisie Gelderland is nu al achterhaald, SP wil beter OV

Foto: Matthias van Hunnik

Een visie die aan alle kanten door corona en stikstofuitspraken is ingehaald. Dat is de mobiliteitsvisie ‘Bereikbaar Gelderland’ volgens de SP. Het stuk is vooral een bevestiging van het huidige beleid van het college. En dat beleid is achterhaald. Vol inzetten op thuis werken, fietsen en goed OV zou van visie getuigen vindt SP Statenlid Maurits Gemmink.

Lees verder
1 juli 2020

SP wil meer inzet van provincie op armoedebestrijding

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Bij de behandeling van het Programma Leefbaarheid in Provinciale Staten heeft de Gelderse SP er voor gepleit dat de provincie meer gaat doen om voedselbanken te ondersteunen. Leefbaarheid betekend ook dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Helaas is er in Gelderland nog teveel armoede. De SP fractie heeft een voorstel ingediend om de provincie samen met de gemeenten te kijken wat ze kunnen doen en een plan van aanpak te maken dat als doel heeft voedselbanken met tekorten te ondersteunen.

Lees verder

Pagina's