h
Nieuws
18 juni 2020

SP wil gesjoemel ov-bedrijf Keolis niet achter gesloten deuren bespreken

Foto: Matthias van Hunnik

De Statenfracties van de SP in Gelderland, Overijssel en Flevoland willen de gevolgen van de onregelmatigheden bij Keolis in de openbaarheid bespreken. Op dit moment ligt een voorstel voor om dit te behandelen in een geheime commissievergadering. De SP vindt dat behalve bedrijfsgevoelige informatie, de beschikbare informatie openbaar hoort te zijn. Dat schrijven zij in een brief aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
10 juni 2020

SP: Geen miljoenen voor Achterhoekse achterkamer

Foto: Matthias van Hunnik

De Gelderse SP stemt tegen het overhevelen van ruim 10,5 miljoen aan een niet democratische tussenbestuur in de Achterhoek. De Achterhoek Board die het geld zou moeten verdelen is niet democratisch gekozen en van de 12 zetels is er slechts één vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie. De SP wil graag 10,5 miljoen euro publiek geld steken in de ontwikkeling van de Achterhoek. Maar dan wel onder democratische controle van Provinciale Staten.

Lees verder
27 mei 2020

Bevries de huren, bouw betaalbare woningen

Foto: SP

De Gelderse SP heeft bij de behandeling van het provinciale Actieplan Wonen ervoor gepleit om de huren dit jaar te bevriezen vanwege de Coronacrisis. De SP is verder tevreden over de plannen van de provincie om in te zetten op de bouw meer betaalbare woningen. Daarvoor zal nog wel extra geld nodig zijn. De provincie wil de komende vijf jaar de bouw van circa 45 duizend woningen in Gelderland versnellen. Daarbij wordt ingezet op 9.500 extra woningen in het betaalbare segment.

Lees verder
1 mei 2020

Teleurstellend: Staten geven macht over RailTerminal Gelderland uit handen

Foto: Matthias van Hunnik

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft de regie over RailTerminal Gelderland (RTG) volledig uit handen gegeven. Verzet van de SP tijdens de digitale statenvergadering heeft daar niets aan kunnen veranderen. De coalitie, waaronder voormalig tegenstander GroenLinks, ligt niks meer in de weg om dit veel te dure Gelders prestigeproject uit te voeren. SP Statenlid Maurits Gemmink is zwaar teleurgesteld: “Het is een schande dat een merendeel van partijen in Provinciale Staten de regie weggeeft over de Railterminal. Want juist bij het beleid rond dit prestigeproject laat Gedeputeerde Staten gevaarlijk zwabberbeleid zien.”

Lees verder
22 april 2020

Mobiliteitsvisie: Zonder extra geld voor OV staat Gelderland straks stil

Foto: Matthias van Hunnik

Zonder extra budget voor onder andere openbaar vervoer en andere alternatieven voor autoverkeer slibt Gelderland dicht. Dat is de conclusie van de SP na het debat over de Mobiliteitsvisie voor Gelderland. Volgens de SP zijn extra investeringen in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur nodig om de provincie voor iedereen bereikbaar te houden.

Lees verder
17 april 2020

Corona-aanpak: Laat provincie voedselbanken en tuinders helpen (UPDATE)

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De Gelderse SP is blij dat de provincie voedselbanken gaat helpen met het opkopen van producten bij boeren en tuinders die niet van hun producten afkomen. Dit is één van de maatregelen die de SP heeft voorgesteld om Gelderland te helpen in coronatijd. Er is veel voedsel beschikbaar dat nu gedeeltelijk in containers verdwijnt omdat een groot gedeelte van de export plat ligt. Tegelijkertijd zorgt de corona-crisis voor een toenemende vraag bij voedselbanken.

Lees verder
10 maart 2020

Bijeenkomst over granuliet en slibstort AFGELAST

Foto: Peter de Vos

[UPDATE] De geplande bijeenkomst over de vervuiling van water door granuliet- en slibstort op 18 maart gaat niet door vanwege maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus.

Lees verder
9 maart 2020

SP wil meer milieutoezicht bij bedrijven

Foto: Sjoerd de Jong

De provincie moet zorgen voor meer toezichthouders en handhavers. Dat heeft de Gelderse SP voorgesteld bij behandeling van het rekenkamerrapport over Vergunning-, toezicht- en handhavingsbeleid (VTH). De provincie is afgelopen jaren te vaak tekort geschoten als het gaat om toezicht op veiligheid en milieuregels bij bedrijven. Nu is dat uitbesteed aan zogenaamde omgevingsdiensten. Maar die stellen zelf te weinig capaciteit te hebben. Wat de SP betreft gaat de provincie onderzoeken hoe we de capaciteit kunnen uitbreiden en hoe we toezicht en handhaving weer meer in eigen hand kunnen nemen.

Lees verder
2 maart 2020

SP-ers blokkeren ‘Over de Maas’ om granulietstort te voorkomen

Foto: Peter de Vos

Het SP-MilieuAlarm Team heeft 2 maart actie gevoerd bij de toegang tot gebied ‘Over de Maas’. De partij wil een einde aan het storten van vervuild granuliet in het natuurgebied. SP-kamerlid Cem Lacin en lokaal SP-fractievoorzitter Willeke van Ooijen stappen zelf ook in een boot. Lacin: “Onbegrijpelijk dat de minister de stort van granuliet laat doorgaan. Het lijkt erop dat de vergunning voor de stort in de achterkamertjes is geregeld. Daarnaast weet de minister niet eens wat het dumpen met granuliet in natuurgebieden precies voor gevolgen heeft voor het milieu. Eén grote gok en het milieu en omwonenden zijn er mogelijk de dupe van.”

Lees verder
17 februari 2020

SP start petitie tegen dumpen van afval in plassen

Foto: SP

Al jaren wordt er vervuild slib, bagger en granuliet gestort in Nederlandse plassen. Op ruim 50 plekken in ons land is er in de afgelopen 10 jaar vervuild slib gestort, waarbij het vaak gaat het om voormalige zandwingebieden. Onlangs nog ontstond er veel ophef over het storten van granuliet in 'Over de Maas' bij Alphen. Ambtenaren werden onder druk gezet om akkoord te gaan met het dumpen van granuliet, ondanks de grote zorgen en bezwaren die zij hadden. Voor SP-Kamerlid Cem Lacin is de maat vol. De SP is daarom een petitie begonnen tegen het storten van vervuild slib, bagger en granuliet in de Nederlandse plassen. Lacin: 'Het vervuilde slib wordt vanuit heel Europa naar Nederland gehaald. Terwijl bedrijven er flink aan verdienen, blijven omwonenden met de rotzooi achter. We moeten de natuur beschermen, daarom moet het storten met vervuilde afval stoppen.'

Lees verder

Pagina's