h
11 januari 2024

SP stelt vragen over afgeschreven Nijmeegse Breng-bussen

Foto: Chris GBNL / Creative Commons

De Gelderse SP-fractie wil opheldering van het college van Gedeputeerde Staten over het gebruik van verouderde Breng-bussen in Nijmegen. De partij heeft daarover schriftelijke vragen gesteld en wil weten wat de gevolgen zijn voor reizigers en chauffeurs.

Lees verder
4 januari 2024

SP Gelderland juicht einde plan voor railterminal bij Valburg toe!

Foto: Maurits Gemmink / SP Gelderland

De fractie van SP Gelderland is blij met het nieuws dat er geen exploitant gevonden is voor de Railterminal Gelderland. Eerder is door het college van Gedeputeerde Staten op aandringen van o.a. de SP toegezegd dat er niet opnieuw een verlenging van de aanbesteding komt en in het coalitieakkoord is afgesproken dat als er geen exploitant gevonden zou worden de plannen van tafel gaan. Dat er nu dus een streep gaat door het plan werd door de bewoners in het nabijgelegen buurtschap Reeth met gejuich ontvangen. De SP feliciteert hen met het goede nieuws!

Lees verder
20 december 2023

SP stelt vragen over verdwijnen buslijn 46 uit Erichem

Foto: Marij Feddema / SP Gelderland

Het Gelders dorp Erichem is haar bushaltes in het dorp kwijt. Buslijn 46 wordt ‘gestrekt’, hetgeen betekent dat er in het dorp geen bushaltes meer zijn, maar wel nog 1 buiten het dorp. Protesten van de buurt, en handtekeningen van 698 personen leidden nog niet tot ander beleid vanuit het college van Gedeputeerde staten. Zie voor de petitie: Behoud buslijn 46 in Erichem en Buren - Petities.nl. Daarom stelden de fracties van PvdA, GroenLins en SP in Provinciale Staten een aantal mondelinge vragen tijdens de statenvergadering van 20 december 2023.

Lees verder
20 december 2023

Gelderland gaat eindelijk zorgen voor toiletten in alle treinen!

Foto: Marco Raaphorst / Creative Commons

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 20 december 2023 hebben de staten besloten dat er geld komt om ervoor te zorgen dat alle treinen in Gelderland de komende jaren toiletten krijgen. Het gaat daarbij om voor iedereen toegankelijke toiletten. De SP-fractie is blij dat er nu na vele jaren van acties en inzet van verschillende fracties ook in Gelderland een einde gaat komen aan een periode met treinen zonder toiletten.

Lees verder
18 december 2023

SP wil dat provincie stopt met geldverslindend prestigeproject World Food Center Ede

Foto: ArjanH / Creative Commons

Als het aan de Gelderse SP-fractie ligt, gaat er een streep door de plannen voor een attractiepark/museum over voedsel, het  World Food Center Ede. De partij vindt dat 28 miljoen euro aan gemeenschapsgeld, waarvan 17 miljoen die de provincie bij zou moeten dragen, beter besteed kan worden, is bang dat bezoekersaantallen veel te optimistisch worden ingeschat en dat er jaarlijks tekorten gaan optreden. De beoogde locatie (een oude kazerne) kan wat de SP betreft beter gebruikt worden voor extra sociale huurwoningen. Op woensdag 20 december beslissen provinciale staten over de plannen.

Lees verder
13 november 2023

SP Gelderland wil de camping redden: niet wijken voor de rijken!

Foto: SP / SP

De Gelderse SP-fractie heeft bij de behandeling van de begroting een pleidooi gehouden voor het behoud van recreatiemogelijkheden voor mensen met een smalle beurs. Steeds meer campings worden overgenomen door rijke investeerders die er luxe vakantiewoningen bouwen, waardoor vaste recreanten moeten vertrekken. De ‘verroompotisering’ van campings moet stoppen, vindt de SP, die op 8 november een motie indiende om de provincie Gelderland tot actie te manen.

Lees verder
11 november 2023

SP wil aanpak bestrijdingsmiddelen na onthullingen over hoog aantal gevallen Parkinson in de Betuwe

Foto: emmapatsie / Creative Commons

Dagblad De Gelderlander onthulde vorige week dat in de Betuwe het aantal gevallen van Parkinson explosief is toegenomen. Deze toename wordt in verband gebracht met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het was voor de Gelderse SP reden om de provincie op te roepen om een bewustwordingscampagne te starten over de gevaren van bestrijdingsmiddelen en een verbod op gebruik van glyfosaat houdende bestrijdingsmiddelen op eigen gronden.

Lees verder
8 november 2023

Gelderse SP wil meer sociale huurwoningen en minder dure hutten

Foto: SP

De SP wil dat de provincie Gelderland zich in gaat zetten voor veel meer sociale huurwoningen en echt betaalbare koopwoningen. Om de woningnood in Gelderland aan te pakken is een inhaalslag nodig. Die oproep zal de SP-fractie doen door samen met de PvdA een motie in te dienen bij de behandeling van de begroting 2024 in de vergadering van de Gelderse provinciale staten op 8 november.

Lees verder
6 november 2023

Gelderse SP wil ondersteuning omwonenden industrie met onafhankelijke expertise

Foto: Eric van Kaathoven / SP Gelderland

Omwonenden van vervuilende industrie moeten laagdrempelig toegang krijgen tot onafhankelijke expertise, vindt de Gelderse SP-fractie. In de Statenvergadering van 8 november dient de partij samen met de fracties van Volt en 50PLUS een voorstel in om dit mogelijk te maken. Dit in reactie op de publicatie van een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ‘Omwonenden en Industrie’ en de hoorzitting die de provincie daarop op initiatief van de SP organiseerde. Uit het rapport en de hoorzitting bleek dat overheden en toezichthouders ernstig tekortschieten in de handhaving en vergunningverlening bij vervuilende industrie.

Lees verder
29 oktober 2023

Gelderse SP-fractie stelt vervolgvragen over ‘rammelbussen’ Veluwe

Foto: Lijn 45 / Wikimedia Commons

De antwoorden van het provinciebestuur op schriftelijke vragen over de naar rechts trekkende ‘rammelbussen’ op de Veluwe stellen de Gelderse SP-fractie nog niet gerust. De SP heeft daarom nu vervolgvragen gesteld. De fractie wil een snelle en structurele oplossing voor reizigers en personeel. Daar is nu nog geen uitzicht op.

Lees verder

Pagina's