h
13 april 2016

SP wil openheid over lijst te restaureren Rijksmonumenten

De Gelderse SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de lijst van monumenten die volgens het provinciebestuur een grote restauratieopgave hebben. Voor de restauratie van deze  rijksmonumenten zal extra geld nodig zijn. De SP wil weten om welke monumenten het gaat, waarom deze zijn gekozen en welke monumenten niet in aanmerking komen voor extra geld. Volgens de SP is openheid hierover belangrijk. De SP wil voorkomen dat er willekeurig op grond van onduidelijke criteria geld wordt toegekend.

Lees verder
6 april 2016

SP wil ingrijpen Provincie bij topsalarissen en buitenlandse avonturen Alliander

De Gelderse SP heeft voorgesteld dat de de provincie Gelderland als groot-aandeelhouder steviger druk uitoefent op netwerkbedrijf Alliander om haar beleid te veranderen. De SP vindt dat de beloningen van topbestuurders moeten worden afgebouwd naar de WNT (Balkenende)-norm. Ook vindt de SP dat Alliander zich meer moet concentreren op haar kerntaak van netwerkbeheerder en minder energie moet steken in allerlei zogenaamde innovatieve dochterbedrijfje en buitenlandse avonturen.

Lees verder
6 april 2016

Miljoenen nodig voor restauratie Gelderse Rijksmonumenten

De Gelderse SP wil dat de provincie Gelderland geld reserveert voor het restaureren van Gelderse Rijksmonumenten. Deze monumenten zijn door het rijk overgedragen aan de provincie zonder voldoende geld voor onderhoud. De SP heeft een voorstel ingediend om 23 miljoen te reserveren en hiermee ook een bijdrage van het Rijk af te dwingen.

Lees verder
21 maart 2016

SP kritisch over personeelsbeleid provincie Gelderland

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP plaatst vraagtekens bij het personeelsbeleid van de provincie. Aanleiding is de geplande uitbesteding van de afdeling Informatievoorziening & Automatisering (I&A). Dit kan leiden tot een verlies van 30 tot 40 arbeidsplaatsen. Het uitbesteden van de afdeling I&A is gestart zonder dat de Staten hierover gehoord zijn. De SP is van mening dat een zo ingrijpende verandering van de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid van de Provincie wel in overleg met Provinciale Staten zou moeten gebeuren

Lees verder
2 maart 2016

SP deelt zorgen FNV over werkverdringing in openbaar vervoer

Foto: Bas Stoffelsen

De SP deelt de zorgen die FNV vervoer uitspreekt in een brandbrief aan gedeputeerde staten. FNV ziet dat het aantal buslijnen afneemt terwijl het aantal buurtbusdiensten groeit. Deze buurtbussen worden vaak door vrijwilligers gereden, waardoor de werkgelegenheid afneemt. Daarnaast stelt men dat er sprake is van werkverdringing. Een vrijwilliger voert het werk uit dat eerst door betaalde chauffeurs werd gedaan. De SP vindt het vervoer van mensen belangrijk en verantwoordelijk werk dat door goed opgeleide en fatsoenlijk betaalde chauffeurs moet worden uitgevoerd.

Lees verder
2 maart 2016

Erik Braam geïnstalleerd als tijdelijk Statenlid

Foto: Matthias van Hunnik

Erik Braam is op woensdag 2 maart geïnstalleerd als Statenlid voor de SP. Hij zal de komende maanden Paul Kusters vervangen als Statenlid. Paul heeft om de tijdelijke vervanging gevraagd wegens ziekte. Erik Braam is al sinds mei 2015 fractievolger van de SP-Statenfractie en woordvoerder sport.

Lees verder
25 februari 2016

SP: Provincie moet investeren in echte banen

De Gelderse SP pleit er bij de behandeling van het provinciaal arbeidsmarktbeleid voor dat de Gelderland gaat investeren in “echte banen”. Concreet werk creëren kan bijvoorbeeld door te investeren in woningbouw, leefbaarheid, cultuur en openbaar vervoer. Bovendien zou de provincie zelf ook het goede voorbeeld moeten geven en stoppen met flexibiliseren en uitbesteden van provinciaal werk.

Lees verder
17 februari 2016

Mos Meijler treedt toe tot SP-fractie

Foto: Matthias van Hunnik

Op woensdag 17 februari is Mos Meijler uit Winterswijk geïnstalleerd als fractievolger bij Provinciale Staten van Gelderland. Mos vult daarmee een leeggekomen plek op in SP-Statenfractie na het vertrek van Eric van Kaathoven. Als fractievolger is Mos lid van de fractie en kan hij het woord voeren in de Statencommissies.

Lees verder
17 februari 2016

Rooie sheriffs in actie: Provincie moet Alliander-cowboys tot de orde roepen

Foto: Matthias van Hunnik

Woensdag 17 februari heeft een groep 'rooie sheriffs' van de SP de Provinciale Staten aangespoord om netwerkbedrijf Alliander tot de orde te roepen vanwege de buitensporig hoge topsalarissen bij het bedrijf. Voor aanvang van de commissievergaderingen deelden de rooie sheriffs lasso's uit aan politici.  Ook gedeputeerde Jan Markink werd een lasso aangeboden om Alliander in het gareel te brengen. De provincie Gelderland is met 44% de grootste aandeelhouder van Alliander. Volgens de SP moet ze die positie gebruiken om flink invloed uit te oefenen op het netwerkbedrijf.

Lees verder
29 januari 2016

SP: Provincie moet lef tonen en topinkomens Alliander halt toeroepen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP-fractie wil dat de provincie Gelderland ingrijpt in het beloningsbeleid van Alliander. Door een maas in de Wet Normering Topinkomens weet de top van het publieke bedrijf zichzelf flink te verrijken. Twee van de topbestuurders strijken jaarlijks vier ton op. De SP wil met Gedeputeerde Staten in debat over hoe en wanneer de provincie, als grootste aandeelhouder van het netwerkbedrijf, nu eens echt hiertegen in actie komt.

Lees verder

Pagina's