h
Nieuws
17 februari 2020

SP start petitie tegen dumpen van afval in plassen

Foto: SP

Al jaren wordt er vervuild slib, bagger en granuliet gestort in Nederlandse plassen. Op ruim 50 plekken in ons land is er in de afgelopen 10 jaar vervuild slib gestort, waarbij het vaak gaat het om voormalige zandwingebieden. Onlangs nog ontstond er veel ophef over het storten van granuliet in 'Over de Maas' bij Alphen. Ambtenaren werden onder druk gezet om akkoord te gaan met het dumpen van granuliet, ondanks de grote zorgen en bezwaren die zij hadden. Voor SP-Kamerlid Cem Lacin is de maat vol. De SP is daarom een petitie begonnen tegen het storten van vervuild slib, bagger en granuliet in de Nederlandse plassen. Lacin: 'Het vervuilde slib wordt vanuit heel Europa naar Nederland gehaald. Terwijl bedrijven er flink aan verdienen, blijven omwonenden met de rotzooi achter. We moeten de natuur beschermen, daarom moet het storten met vervuilde afval stoppen.'

Lees verder
12 februari 2020

Provincie roept minister op te stoppen met storten granuliet

Foto: Matthias van Hunnik

Op initiatief van de SP hebben Provinciale Staten gesproken over de Granulietstort in natuur- en zandwinningsgebied Over de Maas. Dit naar aanleiding van de uitzending van Zembla vorige week. Tijdens het debat hebben de Staten uitgesproken dat ze willen dat de stort van granuliet wordt opgeschort. Met dit verzoek aan de minister wordt de gedeputeerde naar Den Haag gestuurd.

Lees verder
7 februari 2020

Halve waarheden minister olie op het vuur van verzet tegen vliegveld Lelystad

Foto: Peter de Vos

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vertroebelt een eerlijke discussie over vliegveld Lelystad door halve waarheden en het frustreren van het debat. Dat stellen de SP en verschillende actiegroepen. Tegelijkertijd concludeerde de commissie Remkes dat er een rem moet op de groei van de luchtvaart. Genoeg reden voor de SP-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland om te volharden in haar standpunt dat Vliegveld Lelystad niet geopend moet worden. Dat is beter voor mens en milieu.

Lees verder
6 februari 2020

SP wil debat in Provinciale Staten over afvaldump natuurgebied Over de Maas

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De SP in provinciale Staten heeft een debat aangevraagd over het dumpen van afval door Rijkswaterstaat in zandwin- en natuurontwikkelingsgebied Over de Maas bij Alphen. Onderzoeksprogramma Zembla heeft geconcludeerd dat Rijskwaterstaat ambtenaren onder druk heeft gezet om de vergunningen te verlenen voor de dump van een half miljoen ton afval. De Provincie Gelderland is een van de partijen die betrokken is bij het project Over de Maas.

Lees verder
29 januari 2020

Werknemers praten nu mee over economisch beleid Gelderland

Op voorstel van de SP krijgen ook werknemers eindelijk een plek aan tafel als er gesproken wordt over het economisch beleid van Gelderland. Tot nu toe sprak het provinciebestuur vooral met bedrijven en gemeenten. Volgens Statenlid Mieke Hoezen moeten ook werknemers, vertegenwoordigd door de vakbonden, gehoord worden: “We moeten niet alleen kijken naar de belangen van Gelderse bedrijven maar ook wat het economische beleid doet voor de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden.”

Lees verder
28 januari 2020

Geef jongeren een stem bij regionale klimaatplannen

Foto: Matthias van Hunnik

De Gelderse SP stelt voor om meer jeugd te betrekken bij de Regionale Energiestrategieën (RES-en) die momenteel ontwikkeld worden. Deze klimaatplannen worden nu vooral opgesteld door gemeenten en organisaties. Maar volgens SP-Statenlid Maurits Gemmink moeten we ook de jeugd betrekken. “Veel kinderen zijn begaan met het klimaat. Het gaat over hun toekomst.”

Lees verder
27 januari 2020

SP: Tekort Achterhoeks spoor oplossen door schrappen doortrekken A15

Foto: Matthias van Hunnik

De SP-Statenfractie stelt voor om het geld dat is gereserveerd voor het doortrekken van de A15 te gebruiken voor de aanleg van dubbelspoor en een snelle trein naar de Achterhoek. Inmiddels is gebleken dat de kosten veel hoger uitvallen dan de 80 miljoen die de provincie eerder al had gereserveerd. SP Statenlid Maurits Gemmink: “We kunnen beter geld investeren in beter openbaar vervoer dan in nog een snelweg die binnen de kortste keren weer volloopt.”

Lees verder
20 januari 2020

Kleinschalige en eerlijke landbouw nodig om Stikstofcrisis tegen te gaan

Foto: SP Gelderland

De Gelderse SP vind niet dat de stikstofregels versoepeld moeten worden. Dat vergroot alleen maar de problemen voor iedereen, inclusief de boeren. De SP heeft liever dat de provincie zich gaat inzetten voor kleinschalige landbouw waarbij boeren een eerlijke prijs voor producten krijgen. De huidige intensieve veehouderij, en de race naar beneden in de prijzen, gaat ten koste van het welzijn van de boer, dier, natuur en milieu. Dat moet anders. We moeten af van een systeem waarin 'steeds méér' en 'groter' voorop staan. We moeten naar een systeem toe waarin boeren eerlijke prijzen kunnen verdienen voor hun producten. En waarin het welzijn van mens, dier en milieu voorop kunnen staan.

Lees verder
17 januari 2020

SP vreest voor bezuiniging op aanpak laaggeletterdheid

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De Gelderse aanpak van laaggeletterdheid dreigt de dupe te worden van bezuinigen door het ministerie van Onderwijs. Begin januari is gebleken dat de minister van OCW de loon- en prijsindex 2019 van 1,8 miljoen euro op de reguliere educatie-uitkering structureel niet aan gemeenten wil verlenen. De minister geeft ook geen garantie dat in de komende periode wel geïndexeerd wordt. De SP wil daarom van het provinciebestuur weten wat de gevolgen hiervan zijn voor de strijd tegen laaggeletterdheid in onze provincie.

Lees verder
18 december 2019

Varend ontgassen verboden vanaf zomer 2020

Foto: Agnes Lewe / Agnes Lewe

Er komt een eind aan het ontgassen van gevaarlijke stoffen op onze rivieren. Op 17 december werd in de Tweede Kamer een motie van de SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks aangenomen die hiertoe oproept. Dat is een mooi resultaat voor de actie van de SP die afgelopen zomer ruim aandacht kreeg in de media. SP-ers bivakkeerden dagenlang langs de rivier om schepen te spotten op het lozen van gassen: de actie-Gifspot. Zomer 2020, zo eisen de indieners van de motie, moet er een landelijk verbod van kracht zijn.

Lees verder

Pagina's