h
9 december 2020

SP: maatregelen tegen vervuiling met dioxine

Foto: Cirkel der Natuur / Creative Commons

In het vlees van grote grazers van langs de Gelderse rivieren zit veel meer dioxine dan normaal. Dat is al langer bekend, maar blijkt inmiddels veel wijder verspreid dan eerder gedacht. Voor de SP is de maat vol: fractievoorzitter Carla Claassen wil dat de provincie nader onderzoek doet en als dat nodig blijkt extra maatregelen neemt. ‘Het gaat om de gezondheid van mens en dier. Hoge concentraties dioxine kunnen ziektes als kanker veroorzaken.’

Lees verder
5 december 2020

Railterminal Gelderland: een steeds duurder prestigeproject

Foto: Matthias van Hunnik

De kosten voor de Railterminal Gelderland blijven oplopen. Waar in 2016 nog rekening werd gehouden met 35 miljoen euro, is het prijskaartje inmiddels opgelopen tot 65,5 miljoen euro. Voor SP-Statenlid Maurits Gemmink is de maat vol. ‘De railterminal dreigt een bodemloze put te worden. We geven tientallen miljoenen uit waarvan we niet weten of we die ooit nog terug gaan verdienen. Ondertussen zijn de gevolgen voor de omwonenden niet ongewis: die zitten met flinke (geluids)overlast. Wat de SP betreft trekken we de stekker eruit, maar een meerderheid van Provinciale Staten wil helaas koste wat het kost doorgaan met dit prestigeproject.’

Lees verder
12 november 2020

Eindelijk weer een centrumverbinding voor Aldenhof

Foto: SP / SP

De Nijmeegse wijk Aldenhof krijgt eindelijk weer een busverbinding met het stadscentrum. Na drie jaar strijd van bewoners en de SP werd op 10 november bekend dat lijn 331 door de wijk gaat rijden. Het comité Lijn 4 Aldenhof is blij met het nieuws over de terugkeer van een grote bus en rechtstreekse verbinding naar het centrum.

Lees verder
11 november 2020

Sociale keuzes in crisistijd belangrijker dan ooit

Foto: SP Gelderland

De SP in Gelderland pleit voor heldere, sociale keuzes bij de behandeling van de provinciale begroting. De coronacrisis, die alle Gelderlanders hard raakt, maakt dat volgens fractievoorzitter Carla Claassen nog eens extra duidelijk. ‘Als provincie hebben we inmiddels 60 miljoen euro beschikbaar gesteld om toch enigszins de economie op gang te houden. Dit naast de noodpakketten vanuit het rijk. Maar dat neemt niet weg dat vele Gelderse inwoners hun baan hebben verloren of binnenkort gaan verliezen en veel mensen in een isolement raken. Eenzaamheid en armoede liggen op de loer. Dat is toch iets wat wij met z’n allen niet willen.‘

Lees verder
28 oktober 2020

Gooi kosten afvalstort Rivierenland niet over schutting provincie

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De provincie kan geen uitzondering maken voor de regio Rivierenland waar het gaat om hun bijdrage aan de nazorg voor afvalstortplaatsen. De provincie heeft besloten de rekenrente voor het Fonds Nazorg Stortplaatsen te verlagen vanwege de lage rente. Dit heeft als gevolg dat het afvalbedrijf AVRI van de gemeenten in Rivierenland 10 miljoen extra in het fonds moet storten. Het fonds is bedoelt om afgesloten stortplaatsen ook in de toekomst veilig te beheren en om te zorgen dat er geen milieuschade op zal treden.

Lees verder
16 oktober 2020

SP: Geef cultuursector snel duidelijkheid over verdeling van cultuurgeld

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Begin oktober week besprak de commissie kunst en cultuur van Provinciale Staten de startnotitie Cultuur en Erfgoed. Hierin vertelt het provinciebestuur wat voor hen belangrijk is bij cultuur en erfgoed. Wanneer Provinciale Staten hiermee instemt, wordt de notitie gebruikt om te bepalen welke organisaties en projecten kunnen rekenen op geld uit de provincie. Wat de SP betreft krijgt de door corona geplaagde cultuursector snel duidelijkheid over hun subsidies.

Lees verder
9 oktober 2020

Zorgen over financiële situatie Gelderse gemeenten

Foto: Maurits Gemmink

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de financiële situatie van Gelderse gemeenten. Door bezuinigingen en decentralisaties hebben veel gemeenten moeite het huishoudboekje op orde te houden. En vervolgens maakt de coronacrisis de zaak erger. De SP vreest verschraling van voorzieningen in Gelderse dorpen en steden door verdere bezuinigingen.

Lees verder
7 oktober 2020

Uitstellen verbod op varend ontgassen onacceptabel

Foto: Agnes Lewe / Agnes Lewe

De SP wil van het Gelderse provinciebestuur weten wat ze vinden van het uitstel van het verbod op varend ontgassen. Daarover heeft de Statenfractie op 23 september vragen gesteld. In Gelderland is het varend ontgassen op onze rivieren al jaren een punt van zorg. Sinds 2017 is er een provinciaal verbod op het varend ontluchten door binnenvaartschepen waarbij giftige stoffen vrij komen in de buitenlucht maar dat kan de provincie niet zelf handhaven. De SP vindt het onacceptabel dat de landelijke regels met een jaar zijn uitgesteld.

Lees verder
30 september 2020

Provincie steunt West Maas en Waal: Stop de granulietstort

Foto: Maurits Gemmink

Zeven maanden na eerste debatverzoek van de SP is er op 23 september opnieuw in Provinciale Staten gesproken over de stort van granuliet in de zandwinplas Over de Maas. Aanleiding was de berichtgeving door het programma Zembla dat Rijkswaterstaat de schadelijkheid verkeerd heeft berekend. In werkelijkheid schijnt de concentratie van de schadelijkstof acrylamide 1000 keer hoger te zijn. Een meerderheid van de partijen zijn het inmiddels eens met de SP dat de stort van granuliet zo snel mogelijk moet stoppen.

Lees verder
25 september 2020

Investeer in sport voor iedereen en meet de resultaten

De SP is tevreden over de inzet van de provincie om Gelderlanders aan het sporten te krijgen. Wel vindt de partij dat de resultaten ook meetbaar moeten zijn. Daarvoor diende kersvers Statenlid Esther Portegies een voorstel in. Ze wil weten wat de investeringen opleveren voor het sportgedrag en de gezondheid van de Gelderlanders. Verder vindt de SP het van belang dat er voldoende sportvoorzieningen in stand blijven in onze provincie.

Lees verder

Pagina's