h
Nieuws
10 maart 2020

Bijeenkomst over granuliet en slibstort AFGELAST

Foto: Peter de Vos

[UPDATE] De geplande bijeenkomst over de vervuiling van water door granuliet- en slibstort op 18 maart gaat niet door vanwege maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus.

Lees verder
9 maart 2020

SP wil meer milieutoezicht bij bedrijven

Foto: Sjoerd de Jong

De provincie moet zorgen voor meer toezichthouders en handhavers. Dat heeft de Gelderse SP voorgesteld bij behandeling van het rekenkamerrapport over Vergunning-, toezicht- en handhavingsbeleid (VTH). De provincie is afgelopen jaren te vaak tekort geschoten als het gaat om toezicht op veiligheid en milieuregels bij bedrijven. Nu is dat uitbesteed aan zogenaamde omgevingsdiensten. Maar die stellen zelf te weinig capaciteit te hebben. Wat de SP betreft gaat de provincie onderzoeken hoe we de capaciteit kunnen uitbreiden en hoe we toezicht en handhaving weer meer in eigen hand kunnen nemen.

Lees verder
2 maart 2020

SP-ers blokkeren ‘Over de Maas’ om granulietstort te voorkomen

Foto: Peter de Vos

Het SP-MilieuAlarm Team heeft 2 maart actie gevoerd bij de toegang tot gebied ‘Over de Maas’. De partij wil een einde aan het storten van vervuild granuliet in het natuurgebied. SP-kamerlid Cem Lacin en lokaal SP-fractievoorzitter Willeke van Ooijen stappen zelf ook in een boot. Lacin: “Onbegrijpelijk dat de minister de stort van granuliet laat doorgaan. Het lijkt erop dat de vergunning voor de stort in de achterkamertjes is geregeld. Daarnaast weet de minister niet eens wat het dumpen met granuliet in natuurgebieden precies voor gevolgen heeft voor het milieu. Eén grote gok en het milieu en omwonenden zijn er mogelijk de dupe van.”

Lees verder
17 februari 2020

SP start petitie tegen dumpen van afval in plassen

Foto: SP

Al jaren wordt er vervuild slib, bagger en granuliet gestort in Nederlandse plassen. Op ruim 50 plekken in ons land is er in de afgelopen 10 jaar vervuild slib gestort, waarbij het vaak gaat het om voormalige zandwingebieden. Onlangs nog ontstond er veel ophef over het storten van granuliet in 'Over de Maas' bij Alphen. Ambtenaren werden onder druk gezet om akkoord te gaan met het dumpen van granuliet, ondanks de grote zorgen en bezwaren die zij hadden. Voor SP-Kamerlid Cem Lacin is de maat vol. De SP is daarom een petitie begonnen tegen het storten van vervuild slib, bagger en granuliet in de Nederlandse plassen. Lacin: 'Het vervuilde slib wordt vanuit heel Europa naar Nederland gehaald. Terwijl bedrijven er flink aan verdienen, blijven omwonenden met de rotzooi achter. We moeten de natuur beschermen, daarom moet het storten met vervuilde afval stoppen.'

Lees verder
12 februari 2020

Provincie roept minister op te stoppen met storten granuliet

Foto: Matthias van Hunnik

Op initiatief van de SP hebben Provinciale Staten gesproken over de Granulietstort in natuur- en zandwinningsgebied Over de Maas. Dit naar aanleiding van de uitzending van Zembla vorige week. Tijdens het debat hebben de Staten uitgesproken dat ze willen dat de stort van granuliet wordt opgeschort. Met dit verzoek aan de minister wordt de gedeputeerde naar Den Haag gestuurd.

Lees verder
7 februari 2020

Halve waarheden minister olie op het vuur van verzet tegen vliegveld Lelystad

Foto: Peter de Vos

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat vertroebelt een eerlijke discussie over vliegveld Lelystad door halve waarheden en het frustreren van het debat. Dat stellen de SP en verschillende actiegroepen. Tegelijkertijd concludeerde de commissie Remkes dat er een rem moet op de groei van de luchtvaart. Genoeg reden voor de SP-fractie in de Provinciale Staten van Gelderland om te volharden in haar standpunt dat Vliegveld Lelystad niet geopend moet worden. Dat is beter voor mens en milieu.

Lees verder
6 februari 2020

SP wil debat in Provinciale Staten over afvaldump natuurgebied Over de Maas

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De SP in provinciale Staten heeft een debat aangevraagd over het dumpen van afval door Rijkswaterstaat in zandwin- en natuurontwikkelingsgebied Over de Maas bij Alphen. Onderzoeksprogramma Zembla heeft geconcludeerd dat Rijskwaterstaat ambtenaren onder druk heeft gezet om de vergunningen te verlenen voor de dump van een half miljoen ton afval. De Provincie Gelderland is een van de partijen die betrokken is bij het project Over de Maas.

Lees verder
29 januari 2020

Werknemers praten nu mee over economisch beleid Gelderland

Op voorstel van de SP krijgen ook werknemers eindelijk een plek aan tafel als er gesproken wordt over het economisch beleid van Gelderland. Tot nu toe sprak het provinciebestuur vooral met bedrijven en gemeenten. Volgens Statenlid Mieke Hoezen moeten ook werknemers, vertegenwoordigd door de vakbonden, gehoord worden: “We moeten niet alleen kijken naar de belangen van Gelderse bedrijven maar ook wat het economische beleid doet voor de werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden.”

Lees verder
28 januari 2020

Geef jongeren een stem bij regionale klimaatplannen

Foto: Matthias van Hunnik

De Gelderse SP stelt voor om meer jeugd te betrekken bij de Regionale Energiestrategieën (RES-en) die momenteel ontwikkeld worden. Deze klimaatplannen worden nu vooral opgesteld door gemeenten en organisaties. Maar volgens SP-Statenlid Maurits Gemmink moeten we ook de jeugd betrekken. “Veel kinderen zijn begaan met het klimaat. Het gaat over hun toekomst.”

Lees verder
27 januari 2020

SP: Tekort Achterhoeks spoor oplossen door schrappen doortrekken A15

Foto: Matthias van Hunnik

De SP-Statenfractie stelt voor om het geld dat is gereserveerd voor het doortrekken van de A15 te gebruiken voor de aanleg van dubbelspoor en een snelle trein naar de Achterhoek. Inmiddels is gebleken dat de kosten veel hoger uitvallen dan de 80 miljoen die de provincie eerder al had gereserveerd. SP Statenlid Maurits Gemmink: “We kunnen beter geld investeren in beter openbaar vervoer dan in nog een snelweg die binnen de kortste keren weer volloopt.”

Lees verder

Pagina's