h

SP wil dat provincie veerpont Bronckhorst-Brummen opkoopt

14 juni 2024

SP wil dat provincie veerpont Bronckhorst-Brummen opkoopt

Foto: S.J. de Waard / Wikimedia Commons

De Gelderse SP-fractie wil dat de provincie de veerpont Bronckhorst-Brummen in de vaart houdt door het op te kopen of een lening te verstrekken aan mogelijke opvolgers. De schipper en eigenaar is zeventig plus en zijn veerpont staat al jaren te koop. Er zijn wel geïnteresseerden maar die krijgen de financiering niet rond. Hierdoor dreigt het veer uit de vaart te gaan. De SP-fractie kwam daartoe met een voorstel op de Statenvergadering van 12 juni.

 

Het belang van het in de vaart houden van het veerpont Brummen-Bronckhorst wordt breed onderschreven. Zo stelt wethouder Pouwel Inberg van de gemeente Brummen dat er veel draagvlak is voor het behoud van de veerpont, niet alleen als vervoersverbinding maar ook vanwege het toeristische belang en als cultureel erfgoed.  En de toeristische website ‘Tot Slot in Bronckhorst’ omschrijft het als volgt: “Al in de Middeleeuwen was hier het pontje. Als je de IJssel wilde oversteken, was dit de enige mogelijkheid. Nu zijn er verder op bruggen, maar nog steeds is het pontje zeer geliefd. Een snelle verbinding tussen Veluwe en Achterhoek.”

 

Veerpont is publiek belang
Om te voorkomen dat de pont verdwijnt, wil de SP dat de provincie Gelderland hem zelf opkoopt en tijdelijk in beheer neemt tot er een opvolger wordt gevonden. Een andere mogelijkheid is het verstrekken van een lening met lage rente om potentiële kopers met onvoldoende vermogen de mogelijkheid te bieden de schipper op te volgen.

 

De SP stelt dat veerponten essentieel vervoer zijn waarvoor de provincie haar verantwoordelijkheid zou moeten nemen en dat in het verleden ook gedaan heeft. Fractievoorzitter Van Kaathoven: “Een veerpont vervult een belangrijke functie in maatschappelijk belang. Wat de SP betreft kunnen dat soort functies prima in publieke handen komen. Net zoals bijvoorbeeld een warmte-infrabedrijf of het beheer van stroomnetten.”

 

Onorthodoxe maatregelen
De SP vindt dat de provincie na moet denken hoe dit onderdeel van het openbaar vervoer blijvend overeind gehouden kan worden voor al die mensen die er om op het werk te komen, naar school te gaan of voor een recreatief uitje gebruik van maken: te voet, met de fiets of met de auto. Van Kaathoven: “Maar laten we terwijl we op zoek gaan naar meer structurele oplossingen ook oog houden van wat er nu al mis dreigt te gaan. We zagen een dringende oproep op Facebook en hebben contact gezocht met de schipper en een motie voor de Statenvergadering voorbereid. Wat ons betreft zijn onorthodoxe maatregelen zoals het zelf kopen en in beheer nemen van de veerpont geen probleem.”

 

De SP kreeg van meerdere fracties in de Staten bijval voor haar initiatief, maar kreeg helaas onvoldoende stemmen voor een meerderheid. De gedeputeerde gaf aan dat opkopen niet zou kunnen vanwege de regels voor staatssteun, maar de SP denkt dat hier wel degelijk mogelijkheden zijn. In september wordt in provinciale staten besproken wat de stand van zaken met betrekking tot de Gelderse veerponten is. De SP zal daarbij opnieuw pleiten voor het in de vaart houden van het veer Brummen-Bronckhorst.
 
Verenfonds
Het Gelders Verenfonds, opgezet in 1995 om veerdiensten te ondersteunen, is vrijwel leeg. Daarom stelt de provincie vanaf 2024 jaarlijks 500.000 euro beschikbaar om noodlijdende Gelderse veren te ondersteunen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier