h
28 juni 2023

Nieuwe coalitie van ‘boer, kerk en kapitaal’ maakt beloften niet waar

De nieuwe Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP is volgens de SP geen frisse wind, maar oude wijn in nieuwe zakken. Beloften over het verbeteren van het openbaar vervoer, het aanpakken van de woningnood, onze energie weer in eigen handen nemen en het schrappen van dure prestigeprojecten als de geplande railterminal worden niet waargemaakt. “De gevestigde partijen trekken nog steeds aan de touwtjes”, constateert fractievoorzitter Eric van Kaathoven.  

Lees verder
21 juni 2023

SP komt met zevenpuntenplan voor betere bescherming omwonenden tegen uitstoot industrie

Foto: Eric van Kaathoven / SP Gelderland

In de commissievergadering van 21 juni stelde Gelderse SP voor om zeven maatregelen te nemen om omwonenden beter te beschermen tegen de uitstoot van industrie. Daaronder het samenvoegen van de Gelderse Omgevingsdiensten tot één provinciale dienst. Aanleiding voor het zevenpuntenplan zijn de zorgwekkende conclusies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in hun onlangs gepubliceerde rapport Omwonenden en Industrie. Het rapport is vorige week op initiatief van de SP besproken in een hoorzitting met ambtenaren, experts en omwonenden.

Lees verder
21 juni 2023

SP wil dat provincie Gelderland pas op de plaats maakt met plannen Railterminal

Foto: Matthias van Hunnik

Het inpassingsplan voor een railterminal bij Valburg (Overbetuwe) wordt als het aan het provinciebestuur ligt snel gerepareerd na een uitspraak van de Raad van State. Deze eiste na het beroep van bewoners en gemeente Overbetuwe dat het plan op drie punten wordt aangepast. De SP is tegen de plannen en wil ook niet dat vooruitlopend op definitieve goedkeuring van de Raad van State al onomkeerbare werkzaamheden verricht worden.

Lees verder
13 juni 2023

Hoorzitting over onvoldoende bescherming omwonenden industrie

Foto: Eric van Kaathoven / SP Gelderland

Op initiatief van de Gelderse SP is er op woensdag 14 juni op het provinciehuis in Arnhem een hoorzitting met experts en omwonenden over de bescherming van omwonenden tegen de uitstoot van schadelijke stoffen door de industrie. Bewoners worden onvoldoende beschermd zo blijkt uit het recent gepubliceerde onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ‘Industrie en omwonenden’. Overheden en bedrijven komen pas in actie nadat omwonenden in de media aan de bel trekken. Maar dan nog gebeurt er te weinig. In het onderzoek wordt specifiek ingegaan op de situatie rond de omstreden asfaltcentrale APN in Nijmegen.

Lees verder
31 mei 2023

Spoeddebat voor behoud volwaardige ziekenhuiszorg in Zutphen

Foto: Eric van Kaathoven / SP Gelderland

De provincie moet zich uitspreken voor het behoud van volwaardige ziekenhuiszorg in Zutphen. Dat bepleit de Gelderse SP-fractie samen met PvdA, GroenLinks, PVV, 50PLUS, JA21, PvdD, CDA en BBB in de Provinciale Staten. “Ziekenhuiszorg is geen rechtstreekse verantwoordelijkheid van de provincie maar de Staten kunnen natuurlijk wel opkomen voor de inwoners van Gelderland als voorzieningen zoals nabije zorg onder druk komen te staan. Zoals gemeente en regio dat al gedaan hebben. Uiteindelijk staat de leefbaarheid onder druk en zijn de gevolgen voor de mensen heel groot.”

Lees verder
31 mei 2023

SP doet voorstel voor onderzoek naar Gelders publiek OV-bedrijf

Foto: Eric van Kaathoven / SP Gelderland

De Gelderse SP wil dat het provinciebestuur onderzoek gaat doen naar een publiek Gelders Openbaar Vervoer bedrijf. De fractie zal hiervoor een motie indienen bij de staten vergadering van 31 mei waar de toekomst van het openbaar vervoer op de agenda staat. Volgens de Gelderse SP is de marktwerking in het OV mislukt en kan een publiek bedrijf helpen om het openbaar vervoer betaalbaar te houden.

Lees verder
27 mei 2023

Gelderse SP voert actie voor behoud openbaar vervoer – ‘laat het OV niet naar de haaien gaan!’

Foto: Marij Feddema / SP Gelderland

De Gelderse SP voerde zaterdag 27 mei actie voor het openbaar vervoer bij het provinciehuis in Arnhem. Met een spandoek en haaienpakken vroeg de partij op ludieke wijze aandacht voor de dreigende verslechtering van het OV. De boodschap aan de formerende partijen BBB, VVD, CDA, CU en SGP: laat het OV niet naar de haaien gaan!

Lees verder
16 mei 2023

Red de bus! Verder uitkleden openbaar vervoer onacceptabel voor SP

Foto: SP

Doordat Den Haag te weinig geld uittrekt om het openbaar vervoer op peil te houden, dreigen verdere verslechteringen. Dit is voor de Gelderse SP onacceptabel. Fractievoorzitter Eric van Kaathoven: “De bus is een belangrijke basisvoorziening waar veel mensen, jong en oud, afhankelijk van zijn. Het openbaar vervoer is helaas al achteruit gegaan de laatste jaren. Natuurlijk moet Den Haag gewoon genoeg betalen maar desnoods legt de provincie maar extra geld bij. Linksom of rechtsom, de bus moet blijven!”

Lees verder
13 mei 2023

SP, GroenLinks en PvdA willen onmiddellijk stop granulietstort

Foto: Peter de Vos

Het storten van granuliet in zandplassen moet onmiddellijk verboden worden . Dat vinden de Gelderse fracties van SP, GroenLinks en PvdA. Zij hebben schriftelijke vragen gesteld na nieuw onderzoek waaruit blijkt dat granuliet schadelijker is dan gedacht. De fracties roepen de provincie en staatssecretaris Vivianne Heijnen  de kant te kiezen van omwonenden en de natuur, en eindelijk paal en perk stellen aan de stort.

Lees verder
12 mei 2023

SP wil maatregelen tegen hergebruik staalslakken

Foto: Jot Powers / Wikimedia Commons

De provincie moet snel maatregelen nemen tegen het grootschalig hergebruik van staalslakken (afval van de staalindustrie), vindt de Gelderse SP-fractie. Statenlid Carla Claassen heeft hierover schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van nieuw onderzoek van het RIVM. Daaruit blijkt dat het hergebruik van staalstakken gevaarlijker is dan tot recent werd gedacht. Ook in Gelderland zijn staalslakken gebruikt onder andere voor de ophoging van een voormalige stortplaats in Eerbeek. Claassen: “De overheid is verantwoordelijk voor het beschermen van de volksgezondheid en moet hier dus bovenop zitten.”

Lees verder

Pagina's