h
Nieuws
11 november 2020

Sociale keuzes in crisistijd belangrijker dan ooit

Foto: SP Gelderland

De SP in Gelderland pleit voor heldere, sociale keuzes bij de behandeling van de provinciale begroting. De coronacrisis, die alle Gelderlanders hard raakt, maakt dat volgens fractievoorzitter Carla Claassen nog eens extra duidelijk. ‘Als provincie hebben we inmiddels 60 miljoen euro beschikbaar gesteld om toch enigszins de economie op gang te houden. Dit naast de noodpakketten vanuit het rijk. Maar dat neemt niet weg dat vele Gelderse inwoners hun baan hebben verloren of binnenkort gaan verliezen en veel mensen in een isolement raken. Eenzaamheid en armoede liggen op de loer. Dat is toch iets wat wij met z’n allen niet willen.‘

Lees verder
28 oktober 2020

Gooi kosten afvalstort Rivierenland niet over schutting provincie

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

De provincie kan geen uitzondering maken voor de regio Rivierenland waar het gaat om hun bijdrage aan de nazorg voor afvalstortplaatsen. De provincie heeft besloten de rekenrente voor het Fonds Nazorg Stortplaatsen te verlagen vanwege de lage rente. Dit heeft als gevolg dat het afvalbedrijf AVRI van de gemeenten in Rivierenland 10 miljoen extra in het fonds moet storten. Het fonds is bedoelt om afgesloten stortplaatsen ook in de toekomst veilig te beheren en om te zorgen dat er geen milieuschade op zal treden.

Lees verder
16 oktober 2020

SP: Geef cultuursector snel duidelijkheid over verdeling van cultuurgeld

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Begin oktober week besprak de commissie kunst en cultuur van Provinciale Staten de startnotitie Cultuur en Erfgoed. Hierin vertelt het provinciebestuur wat voor hen belangrijk is bij cultuur en erfgoed. Wanneer Provinciale Staten hiermee instemt, wordt de notitie gebruikt om te bepalen welke organisaties en projecten kunnen rekenen op geld uit de provincie. Wat de SP betreft krijgt de door corona geplaagde cultuursector snel duidelijkheid over hun subsidies.

Lees verder
9 oktober 2020

Zorgen over financiële situatie Gelderse gemeenten

Foto: Maurits Gemmink

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de financiële situatie van Gelderse gemeenten. Door bezuinigingen en decentralisaties hebben veel gemeenten moeite het huishoudboekje op orde te houden. En vervolgens maakt de coronacrisis de zaak erger. De SP vreest verschraling van voorzieningen in Gelderse dorpen en steden door verdere bezuinigingen.

Lees verder
7 oktober 2020

Uitstellen verbod op varend ontgassen onacceptabel

Foto: Agnes Lewe / Agnes Lewe

De SP wil van het Gelderse provinciebestuur weten wat ze vinden van het uitstel van het verbod op varend ontgassen. Daarover heeft de Statenfractie op 23 september vragen gesteld. In Gelderland is het varend ontgassen op onze rivieren al jaren een punt van zorg. Sinds 2017 is er een provinciaal verbod op het varend ontluchten door binnenvaartschepen waarbij giftige stoffen vrij komen in de buitenlucht maar dat kan de provincie niet zelf handhaven. De SP vindt het onacceptabel dat de landelijke regels met een jaar zijn uitgesteld.

Lees verder
30 september 2020

Provincie steunt West Maas en Waal: Stop de granulietstort

Foto: Maurits Gemmink

Zeven maanden na eerste debatverzoek van de SP is er op 23 september opnieuw in Provinciale Staten gesproken over de stort van granuliet in de zandwinplas Over de Maas. Aanleiding was de berichtgeving door het programma Zembla dat Rijkswaterstaat de schadelijkheid verkeerd heeft berekend. In werkelijkheid schijnt de concentratie van de schadelijkstof acrylamide 1000 keer hoger te zijn. Een meerderheid van de partijen zijn het inmiddels eens met de SP dat de stort van granuliet zo snel mogelijk moet stoppen.

Lees verder
25 september 2020

Investeer in sport voor iedereen en meet de resultaten

De SP is tevreden over de inzet van de provincie om Gelderlanders aan het sporten te krijgen. Wel vindt de partij dat de resultaten ook meetbaar moeten zijn. Daarvoor diende kersvers Statenlid Esther Portegies een voorstel in. Ze wil weten wat de investeringen opleveren voor het sportgedrag en de gezondheid van de Gelderlanders. Verder vindt de SP het van belang dat er voldoende sportvoorzieningen in stand blijven in onze provincie.

Lees verder
24 september 2020

Vakbonden dankzij SP ook gesprekspartner over Gelderse economie

Foto: Matthias van Hunnik

Als het over de Gelderse economie gaat moeten de vakbonden aan tafel zitten, vindt de SP. In januari deed VVD-gedeputeerde van der Wal de toezegging dat ze de bonden uit zou nodigen, maar dat heeft ze niet gedaan. Op 23 september hebben Provinciale Staten in ruime meerderheid een SP-motie aangenomen die er voor zorgt dat de vakbonden voortaan alsnog vaste gesprekspartner van de provincie worden.

Lees verder
23 september 2020

Esther Portegies geïnstalleerd als Statenlid voor de SP

Foto: Maurits Gemmink

Op 23 september is Esther Portegies uit Appeltern geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten namens de SP. Esther volgt Peter de Vos op die 8 jaar namens de SP in de Staten heeft gezeten. Esther was sinds de laatste verkiezingen fractievolger van de SP-Statenfractie en werkt in het dagelijks leven als ambtenaar bij de gemeente Buren.

Lees verder
9 september 2020

Minister verrast met flesje Alphens Maaswater als protest tegen granulietstort

Foto: Maurits Gemmink

Maandag 7 september verraste SP-ers uit West Maas en Waal en Oss minister Cora van Nieuwenhuizen met een protestactie in het plaatsje Dieden bij Ravenstein. De minister van Infrastructuur en Waterstaat was daar om haar handtekening te zetten onder het plan Meanderende Maas. Als protest tegen de stort van granuliet in de Maas bij Alpen bood de SP de minister een dode plant aan die stond in een bodem van granuliet. Ook ontving de minister een fles water uit de Maas bij Alphen want de partij maakt zich ook zorgen over de drinkwaterwinning uit de Maas.

Lees verder

Pagina's