h

SP stelt schriftelijke vragen over geurhinder

21 mei 2024

SP stelt schriftelijke vragen over geurhinder

Foto: Erik Forsberg / Creative Commons

De Gelderse SP-fractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de aanpak van geurhinder in de provincie. De afgelopen jaren is een onderzoeksrapport in Noord-Brabant en een uitspraak van de Rechtbank Den Haag gebleken dat de overheid meer moet doem om geurhinder tegen te gaan. “Iedere inwoner van Gelderland heeft recht op een prettige en gezonde leefomgeving, dus ook op zo min mogelijk stank. De volksgezondheid hoort bóven bedrijfsbelangen te gaan.”, vindt SP-fractielid Ton Ammerlaan.

 
De SP wil van het college weten wat er momenteel al gedaan wordt tegen geuroverlast en hoe vaak dit voorkomt. Indien de uitspraak van de Rechtbank Den Haag standhoudt, kan dit betekenen dat de provincie meer maatregelen moet nemen. “Wij willen weten om hoeveel klachten het gaat en of er vergunningen zijn verleend aan bedrijven waardoor de geurhinder is toegenomen. Als het hoger beroep verloren wat kan dat betekenen dat deze vergunningen weer moeten worden ingetrokken, omdat de normen strenger worden”, zegt Ammerlaan.

 
Mensenrechten
De Rechtbank Den Haag oordeelde september 2022 in een zaak aangespannen door inwoners van Gelderland, Noord-Brabant en Limburg dat de overheid meer moeten doen tegen geuroverlast van veehouderijen. De rechtbank sprak zelfs van een schending van de mensenrechten. Tegen de uitspraak loopt momenteel nog een  beroep door de Staat.

 
Rapport
In november 2023 bevestigde het Brabantse onderzoeksrapport Geurbelasting en geurhinder van veehouderijen dat er meer sprake is van geurhinder dan eerder werd gedacht. Geurhinder kan gezondheidsklachten veroorzaken, bijvoorbeeld hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en slaapgebrek. In Brabant bleken te hoge normen te worden gehanteerd voor wat als acceptabele geurhinder geldt, waardoor een deel van de daadwerkelijke overlast onder de radar bleef.

 

Reactie toevoegen

U bent hier