h

Aangenomen motie voor referendum vooralsnog niet uitgevoerd

15 juni 2024

Aangenomen motie voor referendum vooralsnog niet uitgevoerd

Foto: Indebuurt Nijmegen / Indebuurt Nijmegen

Juli 2023 namen provinciale staten een motie aan waarin gevraagd werd een referendum op te nemen in de participatieverordening. De SP is al langer voorstander van een referendum en was dan ook teleurgesteld dat het college van Gedeputeerde Staten het referendum niet heeft opgenomen in de verordening die op 12 juni voorlag in de vergadering van provinciale staten. Op initiatief van JA21 was er met SP en PvdD zelfs een amendement voorbereid om dat alsnog te regelen. Na toezeggingen van de gedeputeerde dat als de Staten dat willen er alsnog een voorstel voor een referendum komt, is dit amendement niet ingediend. Na de zomer wordt nu verder gesproken over dit onderwerp los van de participatieverordening.

 
4 juli 2023 namen de Gelderse Provinciale Staten een motie aan (SP was mede-indiener) om een Gelders referendum op te nemen in de provinciale participatieverordening. In reactie op de aangenomen motie kwam het college van Gedeputeerde Staten nu met een lijst aan bezwaren en bedenkingen, met het onuitgesproken advies om toch maar geen referendum in te voeren. Dit tot teleurstelling van diverse fracties. Het was aanleiding om dan maar zelf via een amendement met een voorstel te komen. Dat kon omdat er in de vorige periode al veel werk gedaan was. Er was een initiatiefvoorstel van onder andere de SP voor een provinciaal corrigerend raadgevend referendum dat toen echter geen meerderheid haalde.

 
Referendum toch mogelijkheid
Fractievoorzitter Eric van Kaathoven in het debat in de Provinciale Staten: “Argumenten tegen een referendum is niet waar deze Staten in meerderheid om vroegen. Die discussie is al gevoerd en er is een democratisch besluit genomen. Als je nou bij nul had moeten beginnen, dan had je er misschien nog een beetje begrip voor kunnen hebben dat er hier geen uitgewerkt voorstel ligt. Maar er zijn echt wel voorbeelden te vinden van andere lokale overheden met referenda en er is tijdens de vorige Statenperiode een initiatiefvoorstel voor een provinciaal corrigerend raadgevend referendum ingediend waarvan de SP een van de indieners was. Daar het nieuwe voorstel ook op gebaseerd. Er is dus geen enkele reden om dit niet te doen, behalve politieke onwil van het college.”

 
Van Kaathoven is blij dat er nu alsnog serieus over een referendum gesproken gaat worden op initiatief van SP, PvdD en JA21 en dat de gedeputeerde heeft toegezegd wel degelijk met een voorstel te komen als de staten daarom vragen. Ook andere partijen gaven aan positief te zijn over deze werkwijze. Voor hen ging het regelen per amendement wat te snel.

Reactie toevoegen

U bent hier