h

Foto: Paul Kusters

Nieuws
7 november 2016

Gelderse SP wil provinciale bijdrage aan Dorpensingel-Oost bij Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse Statenfractie van de SP komt met een voorstel om de provincie bij te laten dragen aan de aanleg van de Dorpensingel-Oost. Deze weg is bedoeld voor regionaal en lokaal verkeer tussen het snel groeiende Nijmegen-Noord en Bemmel. Met deze weg kan bovendien voorkomen worden dat al het regionale verkeer door het kleine dorp Ressen moet gaan.

Lees verder
7 november 2016

SP stelt vragen over alwéér een bedrijventerrein in Montferland

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP is verbaasd over het bericht dat de gemeente Montferland een bedrijvenpark van 40 hectare wil aanleggen. De SP vraagt zich af waarom nóg een nieuw bedrijventerrein nodig is terwijl er andere terreinen in de omgeving beschikbaar zijn. SP-statenlid Paul Kusters wil graag van Gedeputeerde Staten horen wat zij vinden van de plannen die haaks staan op het beleid van de provincie.

Lees verder
24 oktober 2016

SP pleit voor aanvalsplan tegen laaggeletterdheid

Foto: Bas Stoffelsen

De SP verzoekt de Provincie om het voortouw te nemen rondom het thema Laaggeletterdheid. De Gelderse socialisten willen dat het provinciebestuur samen met de Stichting Lezen en Schrijven en andere partners op korte termijn komt met een Aanvalsplan Laaggeletterdheid in Gelderland. Daarmee moet de toename van het aantal mensen dat niet goed kan lezen en schrijven gestopt worden. Het voorstel  van de SP  is bij de begrotingsbehandeling aangenomen door een ruime meerderheid van de Staten. 

Lees verder
24 oktober 2016

Opnieuw verschraling busdiensten Arnhem-Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

De SP zal woensdag tijden de Statencommissie gedeputeerde Bieze van mobiliteit aan de tand voelen over verdere verschraling van de busdiensten in de regio Arnhem-Nijmegen. Uit informatie van het reizigersorganisatie ROCOV en de gemeente Arnhem blijkt dat vervoersbedrijf Hermes opnieuw 4 to 6 procent wil bezuinigen op de dienstregeling van de bussen die onder de naam Breng rijden in de regio Arnhem en Nijmegen. De SP verzet zich tegen de herhaaldelijke bezuinigingen op het OV terwijl er geen enkele financiele noodzaak voor is.

Lees verder
24 oktober 2016

Zorgen bij SP om grootschalige bomenkap

Foto: Bas Stoffelsen

De SP maakt zich er zorgen over dat er in Gelderland in zeer korte tijd veel bomen worden gekapt. SP-Statenlid Astrid Vollebregt-de Groot wil graag van het provinciebestuur weten hoeveel bomen er de afgelopen jaren zijn gekapt en wat de gevolgen zijn voor de leefomgeving. De SP vraagt zich ook af of de massale essenkap als gevolg van essenziekte geen paniekmaatregel is.

Lees verder
11 oktober 2016

SP wens voor steun regiojournalistiek in vervulling

Foto: M. van Hunnik

Nadat de Gelderse SP in 2015 de regionale journalistiek op de agenda heeft gezet gaat de provincie nu werk maken van het ondersteunen van regionale journalistiek. Het college van Gedeputeerde Staten stelt € 142.000,- beschikbaar voor 2017. Zij wil bij de voorjaarsnota 2017 een besluit nemen voor de volgende jaren. Met dit geld krijgt Omroep Gelderland de taak om lokale omroepen te ondersteunen. De SP is blij met dit voorstel en ziet dit als een goede stap op weg naar een versterking van de lokale journalistiek in Gelderland.

Lees verder
11 oktober 2016

SP: wanneer grijpt Gedeputeerde in bij Regiotaxi Avan?

Foto: Bas Stoffelsen

De SP heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de dramatische start van Avan als uitvoerder van de regiotaxi in de regio Arnhem en Nijmegen. Gehandicapten en leerlingen die via Avan naar zorg of school worden vervoerd werden niet of te laat opgehaald, op de verkeerde plaats gebracht of bij het verkeerde huis. Tot nou bleef het erg stil vanuit het provinciehuis hierover. De SP vraagt zich af ook de provincie haar verantwoordelijkheid neemt, zij is immer financieel verantwoordelijk.

Lees verder
10 oktober 2016

SP stelt vragen over uitbreiding betoncentrale Wageningen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de mogelijke uitbreiding van betoncentrale Bruil in Wageningen. In 2010 is nog een contract afgesloten tussen Provincie, Gemeente en Bruil over het terugdringen van overlast. De provincie heeft miljoenen bijgedragen aan de verplaatsing van de asfaltcentrale van Bruil naar Arnhem. Nu Bruil opnieuw lijkt te mogen uitbreiden lijken alle eerdere inspanningen voor niks geweest. De SP wil opheldering van het provinciebestuur.

Lees verder
5 oktober 2016

SP heeft bredere visie op leefbaarheid

Foto: Bas Stoffelsen

Volgens de SP wordt er te weinig gekeken naar de kwestbare Gelderlanders. Het leefbaarheidsbeleid van het provinciebestuur kijkt te eenzijdig naar de zogenaamde 'weerbare burger'. Daarnaast vindt de SP dat als we de Gelderse dorpen en wijken leefbaar willen houden er ook meer aandacht moet zijn voor bereikbaarheid, wonen en fatsoenlijke voorzieningen in de buurt. De SP diende een voorstel in om de subsidie van een aantal organisaties die zich inspannen voor de kwetsbare burger niet meteen stop te zetten.

Lees verder
28 september 2016

SP stelt eigen reiskostenvergoeding Statenleden ter discussie

Foto: Bas Stoffelsen

Bij de bespreking van de rechtspositie voor Statenleden heeft de SP gepleit om de reiskostenvergoeding tegen het licht te houden. De SP vindt het vreemd dat de vergoeding ver  boven de wettelijke 19 cent per kilometer ligt. SP-Statenlid Paul Kusters heeft voorgesteld om de reiskostenvergoeding zo snel mogelijk op de agenda te zetten met als doel om de vergoeding omlaag te brengen. 

Lees verder

Pagina's