h

Foto: Matthias van Hunnik

Nieuws
25 juli 2016

SP start kaartenactie zomerdienstregeling Arnhem-Nijmegen

Foto: Matthias van Hunnik

Maandag 25 juli is de SP een kaartenactie gestart uit protest tegen de hoogzomerdienstregeling in de regio Arnhem-Nijmegen. De SP in Provinciale Staten en in de gemeenteraad van Nijmegen hebben zich afgelopen maanden verzet tegen deze zomerdienstregeling omdat die gepaard gaat met onnodige bezuinigingen op het busvervoer. Gevolg is dat sommige buslijnen in de zomer nog maar een halfuursdienst rijden. Met de ansichtkaarten, die de SP uitdeelt, kunnen reizigers aan het provinciebestuur laten weten wat ze van het busvervoer in de zomer vinden en laten horen dat er ook in de zomer wel degelijk mensen met de bus reizen.

Lees verder
11 juli 2016

SP ziet geen brood in ‘Railterminal Gelderland’

Foto: Bas Stoffelsen

De provincie wil inzetten op de aanleg van een Railterminal in Gelderland. Dit is een logistiek overslagpunt tussen het spoor van de Betuweroute, snelweg A15 en, met een beetje fantasie, rivier de Waal. Het had er volgens de eerste plannen rondom de Betuweroute al lang moeten liggen. Dat het er nog niet ligt zegt genoeg: de railterminal zal, net als de Betuweroute, niet rendabel zijn. De SP ziet dan ook niks in deze plannen van de provincie.

Lees verder
5 juli 2016

SP haalt steun binnen voor Achterhoekse streektaal

Een SP-motie voor behoud van de Streektaal kreeg steun van een ruime meerderheid in de Staten. Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, dat zich inzet voor het Nedersaksische taal (dialect), behoudt zijn subsidie van 45.000 per jaar. De SP Gelderland wil dat er meer wordt geïnvesteerd in de Cultuur en Erfgoed in Gelderland. Mede door toedoen van de SP in Gelderland kregen, tijdens de behandeling van de Cultuurnota “Beleef het Mee”, meer Gelderse culturele instellingen goed nieuws.

Lees verder
1 juli 2016

SP is kritisch over het Uitvoeringsplan Leefbaarheid

Het provinciale 'uitvoeringsplan leefbaarheid' is teleurstellend. Dat stelt de Gelderse SP die vindt dat de groeiende tweedeling in de samenleving het grootste gevaar is voor de leefbaarheid. De provincie wil met namen aanhaken bij 'energieke initiatieven' vanuit de samenleving maar vergeet daarbij volgens de SP dat deel van de bevolking dat niet goed in staat is zelf initiatieven te nemen. De SP ziet liever dat de provincie zelf aan de slag gaat om de tweedeling tegen te gaan.

Lees verder
1 juli 2016

Provincie heeft nog steeds geen geld over voor Dubbelspoor Achterhoek

Foto: Maurits Gemmink

Alle handtekeningen van de reizigers van de spoorlijn Arnhem - Winterswijk ten spijt heeft provinciale staten niet ingestemd met de SP motie voor verdubbeling van het spoor tot Doetinchem. Daarmee breken de collegepartijen, VVD - CDA - D’66 en PvdA, een verkiezingsbelofte. Erger nog, ze gaan recht tegen hun eigen college akkoord in. De SP is zeer teleurgesteld over de houding van PS, maar gaat door met acties vóór Dubbelspoor Achterhoek.

Lees verder
1 juli 2016

Gelderse Cultuur en Erfgoed instellingen krijgen meer geld

Goed nieuws voor veel culturele instellingen in Gelderland. Tijdens de behandeling van de Cultuurnota “Beleef het Mee” kreeg de Gelderse Cultuur meer geld van de provincie dan eerst werd voorgesteld.

Lees verder
29 juni 2016

Voorjaarsnota: Tijd voor oppoetsen sociaal gezicht provincie

Foto: Bas Stoffelsen

Bij de Algemene beschouwingen in Provinciale Staten heeft SP-fractievoorzitter Peter de Vos gepleit voor een nieuw sociaal gezicht voor Gelderland. De provincie heeft volgens de SP de afgelopen jaren sociaal beleid teveel afgebouwd en wil zich alleen nog maar bezig houden met 'harde zaken' als infrastructuur en economie. Volgens de Vos heeft de provincie ook een verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel. Daar hoort bij dat de provincie ook investeert in sociale zaken als openbaar vervoer, cultuur, amateursport, voldoende betaalbare woningen, jeugdzorg en het creeëren van echte en fatsoenlijk betaalde banen.

Lees verder
29 juni 2016

Opinie: 444.000,- salaris bij energiebedrijven, maar waarom?

Foto: Bas Stoffelsen

Op 23 juni j.l. spraken de topmannen van energiebedrijven zich in de krant uit voor hogere salarissen. SP-statenlid Paul Kusters liep afgelopen jaren voorop bij acties tegen de gigantische zelfverrijking bij een van deze publieke bedrijven. Hij verbaasd zich over de oproep van deze grootverdieners. Hij vraagt zich af ze uberhaupt nog in verbinding staan met de samenleving waar de discussie over topsalarissen in de publieke sector volop gaande is. Als reactie hierop schreef Kusters een opiniestuk.

Lees verder
27 juni 2016

Dubbelspoor-puzzel voor het provinciebestuur

Foto: Peter de Vos

Gelderse SP-ers zullen woensdagochtend 29 juni voorafgaand aan de Statenvergadering een levensgrote puzzel aanbieden aan het provinciebestuur. Afgelopen weken hebben SP-ers tussen Arnhem en Winterswijk reizigers steunbetuigingen laten zetten op stukken van deze. De puzzel staat voor het nu nog ontbrekende dubbelspoor naar de Achterhoek. Het is aan de provincie om het laatste puzzelstukje in te passen in de vorm van financiering. In het Gelderse coalitieakkoord staat immers te lezen: ‘De provincie zet zich in voor dubbelspoor tussen Arnhem en Doetinchem’.

Lees verder
24 juni 2016

Peter Drenth, regio Achterhoek, staat achter Dubbelspoor NU

Foto: Maurits Gemmink

Namens de regio Achterhoek heeft Peter Drenth, voorzitter van het Achterhoekse wethoudersoverleg mobiliteit, zijn handtekening gezet voor Achterhoek DubbelspoorNU! Hij kwam graag naar station Doetinchem om daar, tussen de reizigers deze actie te ondersteunen. Peter de Vos, fractievoorzitter van de SP in Gelderland, Maurits Gemmink, woordvoerder OV in de staten, stonden daar handtekeningen op te halen voor deze actie.

Lees verder

Pagina's