h

Afbraak OV bedreigt woonplannen en klimaatdoelen

9 november 2022

Afbraak OV bedreigt woonplannen en klimaatdoelen

Foto: SP

Het almaar verslechterende openbaar vervoer bedreigt de plannen om in Gelderland 100.000 woningen te bouwen. Dat zegt SP-fractievoorzitter Carla Claassen in reactie op de verstedelijkingsstrategie van de regio. “100.000 woningen betekent 100.000 gezinnen die van thuis naar werk of een andere bestemming moeten. Dat betekent dat er méér en beter openbaar vervoer moet komen, niet het steeds verder beknibbelen op de dienstregeling wat we nu zien.”

De verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen Foodvalley, zoals hij officieel heet, staat bol van de grote ambities voor wonen en duurzaamheid. Er komen 100.000 woningen bij. Ook wil men de klimaatdoelen halen, wat betekent dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 gehalveerd moet zijn en we in 2045 volledig energieneutraal willen zijn in Gelderland. De SP steunt die doelen, maar vraagt zich af of we die bereiken als het openbaar vervoer nog verder verslechtert. Claassen: “In de verstedelijkingsstrategie komt het openbaar vervoer heel vaak terug, het is een ontzettend belangrijk onderdeel. We willen er in feite een stad bij bouwen, èn mensen moeten vaker de auto thuis laten staan. Ondertussen zien we dat de bussen steeds minder vaak rijden en hele lijnen geschrapt worden. Steeds meer Gelderlanders, zeker in de buitengebieden, zitten zonder bus. Die mensen dwingen we om met de auto te gaan, om vervolgens met opgeheven vingertje te zeggen dat ze duurzamer moeten leven. Nijmegen, de grootste gemeente van Gelderland, waarschuwt al dat bepaalde bouwplannen niet door kunnen gaan als het OV nog verder verslechtert. Daarom zegt de SP: stop met de marktwerking, investeer in ons OV en neem het weer in eigen handen. Grote woningbouwplannen moeten standaard vergezeld worden door een mobiliteitsplan: 100.000 woningen, hoeveel extra busritten zijn daarvoor nodig? Als we daar niet nu mee aan de slag gaan, loopt het autoverkeer vast en worden steeds grotere delen van Gelderland onbereikbaar.” 

Reactie toevoegen

U bent hier