h

Foto: Paul Kusters

Nieuws
9 mei 2016

Provincie wil geen verantwoording afleggen over personeelsbeleid

Foto: Bas Stoffelsen

De SP vindt de beantwoording van vragen die de partij heeft gesteld over personeelsbeleid ronduit teleurstellend. De antwoorden zijn nietszeggend en ontwijkend. De SP maakt zich zorgen over het personeelsbeleid van de provincie. Vanuit de organisatie zijn er veel klachten te horen over onder andere de flexibilisering en het uitbesteden van de IT-afdeling.

Lees verder
29 april 2016

SP stelt vragen over giflozingen Bommelerwaard

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over een recente lozing van het bestrijdingsmiddel Dimethoaat in de Bommelerwaard. De giftige stof is vervolgens in de Afgedamde Maas terecht gekomen waar drinkwater gewonnen wordt. De SP wil van het provinciebestuur weten wat er wordt gedaan om dergelijke lozingen tegen te houden.

Lees verder
25 april 2016

Tijd voor duidelijkheid over zomerdienstregeling busvervoer Arnhem-Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

SP Statenlid Maurits Gemmink wil eindelijk eens van het college weten hoe de zomerdienstregeling van het OV in de regio Arnhem-Nijmegen er uit gaat zien. In maart werd bekend dat vervoerder Breng flink wil bezuinigen op de zomerdienstregeling. Het is aan de provincie om dit goed of af te keuren en de tijd dringt. Tegelijkertijd wil de SP weten wat er gebeurt met het geld dat Breng sinds begin dit jaar al heeft bezuinigd op de dienstregeling.

Lees verder
18 april 2016

SP wil opheldering over kosten Giro

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP heeft vragen gesteld over de kosten voor de organisatie van de Giro in Gelderland begin mei. Op 6 april werd bekend gemaakt dat de organisatie nog met een gat van 1,6 miljoen euro zit. Daarnaast maakt de SP zich er zorgen over dat er na het evenement nog allerlei bijkomende kosten tevoorschijn zullen komen waar de provincie voor moet opdraaien.

Lees verder
13 april 2016

SP wil openheid over lijst te restaureren Rijksmonumenten

De Gelderse SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de lijst van monumenten die volgens het provinciebestuur een grote restauratieopgave hebben. Voor de restauratie van deze  rijksmonumenten zal extra geld nodig zijn. De SP wil weten om welke monumenten het gaat, waarom deze zijn gekozen en welke monumenten niet in aanmerking komen voor extra geld. Volgens de SP is openheid hierover belangrijk. De SP wil voorkomen dat er willekeurig op grond van onduidelijke criteria geld wordt toegekend.

Lees verder
6 april 2016

SP wil ingrijpen Provincie bij topsalarissen en buitenlandse avonturen Alliander

De Gelderse SP heeft voorgesteld dat de de provincie Gelderland als groot-aandeelhouder steviger druk uitoefent op netwerkbedrijf Alliander om haar beleid te veranderen. De SP vindt dat de beloningen van topbestuurders moeten worden afgebouwd naar de WNT (Balkenende)-norm. Ook vindt de SP dat Alliander zich meer moet concentreren op haar kerntaak van netwerkbeheerder en minder energie moet steken in allerlei zogenaamde innovatieve dochterbedrijfje en buitenlandse avonturen.

Lees verder
6 april 2016

Miljoenen nodig voor restauratie Gelderse Rijksmonumenten

De Gelderse SP wil dat de provincie Gelderland geld reserveert voor het restaureren van Gelderse Rijksmonumenten. Deze monumenten zijn door het rijk overgedragen aan de provincie zonder voldoende geld voor onderhoud. De SP heeft een voorstel ingediend om 23 miljoen te reserveren en hiermee ook een bijdrage van het Rijk af te dwingen.

Lees verder
21 maart 2016

SP kritisch over personeelsbeleid provincie Gelderland

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP plaatst vraagtekens bij het personeelsbeleid van de provincie. Aanleiding is de geplande uitbesteding van de afdeling Informatievoorziening & Automatisering (I&A). Dit kan leiden tot een verlies van 30 tot 40 arbeidsplaatsen. Het uitbesteden van de afdeling I&A is gestart zonder dat de Staten hierover gehoord zijn. De SP is van mening dat een zo ingrijpende verandering van de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid van de Provincie wel in overleg met Provinciale Staten zou moeten gebeuren

Lees verder
2 maart 2016

SP deelt zorgen FNV over werkverdringing in openbaar vervoer

Foto: Bas Stoffelsen

De SP deelt de zorgen die FNV vervoer uitspreekt in een brandbrief aan gedeputeerde staten. FNV ziet dat het aantal buslijnen afneemt terwijl het aantal buurtbusdiensten groeit. Deze buurtbussen worden vaak door vrijwilligers gereden, waardoor de werkgelegenheid afneemt. Daarnaast stelt men dat er sprake is van werkverdringing. Een vrijwilliger voert het werk uit dat eerst door betaalde chauffeurs werd gedaan. De SP vindt het vervoer van mensen belangrijk en verantwoordelijk werk dat door goed opgeleide en fatsoenlijk betaalde chauffeurs moet worden uitgevoerd.

Lees verder
2 maart 2016

Erik Braam geïnstalleerd als tijdelijk Statenlid

Foto: Matthias van Hunnik

Erik Braam is op woensdag 2 maart geïnstalleerd als Statenlid voor de SP. Hij zal de komende maanden Paul Kusters vervangen als Statenlid. Paul heeft om de tijdelijke vervanging gevraagd wegens ziekte. Erik Braam is al sinds mei 2015 fractievolger van de SP-Statenfractie en woordvoerder sport.

Lees verder

Pagina's