h

SP wil meer inzet van provincie op armoedebestrijding

1 juli 2020

SP wil meer inzet van provincie op armoedebestrijding

Foto: Maurits Gemmink / Maurits Gemmink

Bij de behandeling van het Programma Leefbaarheid in Provinciale Staten heeft de Gelderse SP er voor gepleit dat de provincie meer gaat doen om voedselbanken te ondersteunen. Leefbaarheid betekend ook dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Helaas is er in Gelderland nog teveel armoede. De SP fractie heeft een voorstel ingediend om de provincie samen met de gemeenten te kijken wat ze kunnen doen en een plan van aanpak te maken dat als doel heeft voedselbanken met tekorten te ondersteunen.

SP Fractievoorzitter Carla Claassen: “Of je nu rijk of arm bent, jong of oud, gezond bent of een handicapt heb, wat je huidskleur is of wat je geaardheid of religie is, Iedereen is voor ons gelijk en moet mee kunnen doen als zij dat willen. In beleidsstuk van de provincie wordt al aangeven dat de verschillen in de samenleving groeien. Met name de kloof tussen rijk en arm wordt steeds zichtbaarder.”

De SP is dan ook tevreden dat het onderwerp armoedebestrijding in dit beleidsprogramma wordt genoemd. Het college stelt voor om van 2020 tot en met 2024 jaarlijks 100 duizend euro beschikbaar te stellen voor het distributiecentrum van de voedselbank in Arnhem. “Dat is mooi, maar niet voldoende” volgens Carla Claassen, “Door de Corona-crisis hebben al veel mensen hun inkomen achteruit zien gaan, er zijn mensen die hun baan zijn kwijt geraakt of waarschijnlijk kwijt gaan raken. En zoals het er nu naar uitziet komen we in een flinke recessie. Het aantal mensen dat in de financiële problemen komt en afhankelijk wordt van voedselhulp van voedselbanken zal naar verwachting sterk stijgen. In de vorige crisis hadden voedselbanken niet altijd voldoende voedsel voor hun cliënten en ook nu is de verwachting dat er te korten zullen ontstaan. En daar zouden wij als Provincie een helpende hand moeten bieden.”

Armoede is volgens de SP niet iets wat de provincie alleen kan oplossen, Claassen: “Het beste is natuurlijk armoede voorkomen maar daar hebben we de landelijke overheid voor nodig. Wij zijn natuurlijk gelijk aan het denken geslagen wat er in Gelderland gedaan kan worden. Ik ben het eens gaan navragen bij een vrouw met twee kinderen uit mijn dorp van wie ik weet dat zij elke maand elk dubbeltje tien keer moet omdraaien. Over mijn vraag wat zij het hardste nodig heeft hoefde zij niet lang na te denken. Eten en dan het liefste gezond eten zodat ze haar kinderen elke dag een gezonde maaltijd kan voorzetten.”

Update:

Het voorstel van de SP heeft helaas geen steun gekregen van een meerderheid van Provinciale Staten. Claassen: “Wij zijn verbaasd dat GS van mening is dat met de Gelderse gemeente overleggen over eventuele hulp aan de voedselbanken te ver gaat terwijl in het beleidsprogramma juist door GS aangeven wordt dat zij, GS, met de gemeenten gaat onderzoeken hoe de provincie een rol kan spelen op het gebied van armoedebestrijding. De SP zal er dus bovenop blijven zitten om te kijken of GS doet wat zij zeggen.”

 

Reactie toevoegen

U bent hier