h

Mobiliteitsvisie Gelderland is nu al achterhaald, SP wil beter OV

8 juli 2020

Mobiliteitsvisie Gelderland is nu al achterhaald, SP wil beter OV

Foto: Matthias van Hunnik

Een visie die aan alle kanten door corona en stikstofuitspraken is ingehaald. Dat is de mobiliteitsvisie ‘Bereikbaar Gelderland’ volgens de SP. Het stuk is vooral een bevestiging van het huidige beleid van het college. En dat beleid is achterhaald. Vol inzetten op thuis werken, fietsen en goed OV zou van visie getuigen vindt SP Statenlid Maurits Gemmink.

De visie laat van alles wat zien. Meer wegen, een paar fietspaden erbij en vooral veel flexibel vervoer in het buitengebied. De focus ligt op de steden want daar is nu eenmaal het meest aan de hand. SP Statenlid Maurits Gemmink: “Als we goed naar de visie kijken worden er geen echte keuzes gemaakt en is het pappen en nathouden. De mobiliteit in Gelderland zal er de komende tien jaar niet op vooruit gaan. En dat terwijl de afgelopen maanden aan Nederland hebben laten zien hoe het ook kan. Als we zo’n 25% van de automobilisten kunnen verleiden de auto te laten staan dan hoeven we in Gelderland geen grote infrastructuurprojecten aan de wegen uit te voeren. Dan voldoet ons huidige wegennet. Daarmee besparen we miljarden euro’s die we in kunnen zetten voor betere loop- fiets- en OV voorzieningen.”

Gelderland moet volgens de SP aan de slag met het stimuleren van thuiswerken, voor korte afstanden mensen aan het wandelen of fietsen te krijgen en er moet een hoogwaardig OV netwerk zijn, in de steden, de buitengebieden en over de grens met Duitsland.

Dat de SP standpunten door de ‘gewone Gelderlanders’ worden omarmt blijkt uit een onderzoek van Keiskompas onder 2300 Gelderlanders blijkt dat 66% investeren in OV belangrijker vinden dan investeren in nieuwe wegen. 85% van de ondervraagden geeft aan vaker met het OV te gaan als de kwaliteit verbeterd. Dat zijn duidelijke cijfers die duidelijker in een mobiliteitsvisie van de provincie Gelderland naar voren zouden moeten komen.

Gemmink is wel tevreden dat het Wmo doelgroepenvervoer gaat veranderen. Er komt een nieuw netwerk van taxi’s voor het flexibele net in het buitengebied en de slecht bereikbare wijken in de steden. Probleem van het OV vangnet was dat iedereen tegen betaling van OV tarief van dit vervangend vervoer gebruik mochten maken, behalve mensen met een beperking. “We hebben afgelopen periode vaak gedebatteerd over deze bizarre situatie, aangezien het vervangend OV net werd uitgevoerd door vervoerders die gespecialiseerd waren in het vervoeren van mensen met een beperking. GS belooft dat met het nieuwe vervangende OV net iedereen, ook mensen met een beperking, meer kunnen rijden tegen een geldend OV tarief. Daarmee is een basisrecht van mensen met een beperking ingevuld, waarvoor hulde!”

Reactie toevoegen

U bent hier