h

Algemene Beschouwingen: Geen dromen maar daden en democratie

10 juli 2020

Algemene Beschouwingen: Geen dromen maar daden en democratie

De SP heeft bij de behandeling van de perspectiefnota voorstellen gedaan over landbouw, armoedebestrijding en openbaar vervoer. Tegelijkertijd verweet SP-fractievoorzitter Carla Claassen het provinciebestuur  vooral te blijven hangen in mooie droombeelden en een gebrek aan concrete maatregelen. Ook ziet de SP liever dat maatregelen in het kader van de Corona-aanpak eerst door Provinciale Staten worden goedgekeurd. In tegenstelling tot de coalitie van VVD, CDA, GL, CU en PvdA die Gedeputeerde Staten een grote zak met geld wil geven zonder te weten wat er mee gaat gebeuren. Deze gang van zaken tast de democratische controle van de Staten aan.

SP-fractievoorzitter Carla Claassen: “De Corona-aanpak is een voorbeeld van hoe Provinciale Staten de kans wordt ontnomen om haar rol te vervullen. Er is nauwelijks nog democratische controle. Met steun van de coalitie krijgt GS een zak met geld. Ze hoeven niet aan te geven wat ze er mee gaan doen. Wij moeten maar afwachten en kunnen hoogstens achteraf afrekenen. En dat roept de vraag op hoe democratisch dit parlement nog is. De SP past ervoor nog langer “te tekenen bij het kruisje”. Wat ons betreft stoppen we nu direct met deze achterkamertjespolitiek. Wij gaan door met het doen van goede voorstellen voor een Gelderland waarin niemand aan de kant staat. Wij zien het als onze taak dit provinciebestuur en deze coalitie de spiegel voor te houden.

De SP pleitte er ook voor dat de provincie meer gaat doen tegen armoede. Claassen: “We hebben als SP-fractie 2 moties ingediend voor steun aan de Gelderse voedselbanken. Tijdens de Coronacrisis krijgen die het steeds moeilijker. Zelfs van coalitie partijen zoals de PvdA en GroenLinks kwam er geen steun voor onze moties. Zelfs geen fatsoenlijke onderbouwing waarom ze tegen stemmen. En Wat steunde deze partijen vervolgens dan wel? Een coalitievoorstel om voor een ton bosjes tulpen te kopen voor de voedselbanken. Op zich een leuk gebaar, maar laten we eerlijk zijn, de tijd dat hongerige Nederlanders tulpenbollen aten ligt gelukkig ver achter ons.”

De Perspectiefnota voor het komende jaar laat volgen Claassen vooral een dromerige maar weinig concrete visie zien voor Gelderland: “Sommige delen klinken als muziek in onze SP oren. Bijvoorbeeld over tegengaan van schaalvergroting in de Landbouw en eerlijke prijzen voor boeren. Maar het “hoe” moet wederom nog uitgewerkt worden. Maar bij dat “hoe” kunnen we natuurlijk een handje helpen. De SP heeft vorig jaar een perspectief, een visie, voor een gezonde landbouw op papier gezet. Dit is het boekje “Aarde, Boer en consument verdienen beter” geworden. Daarin vindt Gedeputeerde Staten voorstellen voor een landbouw die afstand neemt van het systeem van schaalvergroting en wereldhandel. En een stap naar een ‘boerenlandbouw’ op een regionale schaal, met een fatsoenlijk inkomen voor de boer. Met veel plezier hebben we dat boekje aangeboden aan Gedeputeerde Staten om in het zomerreces eens rustig door te lezen.”

De SP diende tenslotte een voorstel in voor gratis OV voor mensen met een laag inkomen. Claassen: “Mensen die in armoede leven hebben het niet alleen moeilijk om elke maand weer de eindjes aan elkaar te knopen, zij hebben ook een grotere kans op veréénzaming doordat zij geen geld hebben voor bezoek aan familie, vrienden en kennissen. Ook voor werk of bezoek aan het ziekenhuis zijn zij afhankelijk van het openbaar vervoer. Een auto kunnen zij immers niet betalen en het openbaar vervoer wordt steeds duurder en voor deze groep mensen zelfs onbetaalbaar. Om voor deze doelgroep mobiliteit via het OV te garanderen stelt de SP voor het Openbaar Vervoer in Gelderland vrij reizen in de daluren te maken voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Er zijn plekken, zoals in Nijmegen waar dit al de praktijk is en goed werkt!”

Reactie toevoegen

U bent hier