h

Foto: Paul Kusters

Nieuws
29 juni 2016

Voorjaarsnota: Tijd voor oppoetsen sociaal gezicht provincie

Foto: Bas Stoffelsen

Bij de Algemene beschouwingen in Provinciale Staten heeft SP-fractievoorzitter Peter de Vos gepleit voor een nieuw sociaal gezicht voor Gelderland. De provincie heeft volgens de SP de afgelopen jaren sociaal beleid teveel afgebouwd en wil zich alleen nog maar bezig houden met 'harde zaken' als infrastructuur en economie. Volgens de Vos heeft de provincie ook een verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel. Daar hoort bij dat de provincie ook investeert in sociale zaken als openbaar vervoer, cultuur, amateursport, voldoende betaalbare woningen, jeugdzorg en het creeëren van echte en fatsoenlijk betaalde banen.

Lees verder
29 juni 2016

Opinie: 444.000,- salaris bij energiebedrijven, maar waarom?

Foto: Bas Stoffelsen

Op 23 juni j.l. spraken de topmannen van energiebedrijven zich in de krant uit voor hogere salarissen. SP-statenlid Paul Kusters liep afgelopen jaren voorop bij acties tegen de gigantische zelfverrijking bij een van deze publieke bedrijven. Hij verbaasd zich over de oproep van deze grootverdieners. Hij vraagt zich af ze uberhaupt nog in verbinding staan met de samenleving waar de discussie over topsalarissen in de publieke sector volop gaande is. Als reactie hierop schreef Kusters een opiniestuk.

Lees verder
27 juni 2016

Dubbelspoor-puzzel voor het provinciebestuur

Foto: Peter de Vos

Gelderse SP-ers zullen woensdagochtend 29 juni voorafgaand aan de Statenvergadering een levensgrote puzzel aanbieden aan het provinciebestuur. Afgelopen weken hebben SP-ers tussen Arnhem en Winterswijk reizigers steunbetuigingen laten zetten op stukken van deze. De puzzel staat voor het nu nog ontbrekende dubbelspoor naar de Achterhoek. Het is aan de provincie om het laatste puzzelstukje in te passen in de vorm van financiering. In het Gelderse coalitieakkoord staat immers te lezen: ‘De provincie zet zich in voor dubbelspoor tussen Arnhem en Doetinchem’.

Lees verder
24 juni 2016

Peter Drenth, regio Achterhoek, staat achter Dubbelspoor NU

Foto: Maurits Gemmink

Namens de regio Achterhoek heeft Peter Drenth, voorzitter van het Achterhoekse wethoudersoverleg mobiliteit, zijn handtekening gezet voor Achterhoek DubbelspoorNU! Hij kwam graag naar station Doetinchem om daar, tussen de reizigers deze actie te ondersteunen. Peter de Vos, fractievoorzitter van de SP in Gelderland, Maurits Gemmink, woordvoerder OV in de staten, stonden daar handtekeningen op te halen voor deze actie.

Lees verder
22 juni 2016

Provincie ziet geen rol voor zichzelf bij vervuiling water Bommelerwaard

Foto: Bas Stoffelsen

De beantwoording op de vragen die de SP Gelderland heeft gesteld over giflozingen in de Bommelerwaard zijn weinig bevredigend volgens SP-fractielid Erik Braam. Braam stelde de vragen naar aanleiding van het bericht op de website van het drinkwaterbedrijf Dunea over het hervatten van het gebruik van het water uit de Afgedamde Maas voor drinkwaterproductie, nadat zij drie maanden zijn uitgeweken naar rivier de Lek. Uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten blijkt dat dat de Provincie hierin geen partij is en geen verantwoordelijkheid wil nemen.

Lees verder
22 juni 2016

‘Hoogzomerdienstregeling’ Breng laat reiziger in de kou staan

Foto: Bas Stoffelsen

“Busreizigers in Arnhem en Nijmegen zullen deze zomer van een koude kermis thuiskomen, als ze al thuiskomen...” Dat stelt SP-Statenlid Maurits Gemmink in reactie op de zomerdiensregeling in deze regio. Breng heeft alle busdiensten deze zomer gehalveerd. De halfuursdienst wordt een uursdienst en complete lijnen worden geschrapt. De SP is teleurgesteld dat de provincie niets doet voor behoud van een fatsoenlijke busdienst in de zomer.

Lees verder
15 juni 2016

SP: verruil Company Games voor echte breedtesport

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP is krititisch over het sportevenementenbeleid van de provincie. Met het recentelijke binnenhalen van de European Company Sport Games 2021 wordt er volgens de SP opnieuw geld besteed aan een groots evenement waar de gewone Gelderlander niet van profiteerd, laat staan van gaat sporten. SP Statenlid Erik Braam vroeg in zijn maidenspeech om de 5 ton die besteed worden aan de Games anders te investeren. De SP ziet het geld liever gaan naar echte amateursport, of bijvoorbeeld de competitie de Fitste Organisatie van Gelderland (FovG).

Lees verder
14 juni 2016

SP start actie “Laatste puzzelstukje voor dubbelspoor Achterhoek”

Foto: Bas Stoffelsen

Op 15 juni trapt de Gelderse SP om 7 uur 's ochtends bij station Doetinchem opnieuw een actie af voor spoorverdubbeling in de Achterhoek. Ondanks toezeggingen van vele partijen en afspraken door de Gelderse coalitie is het spoor tot Doetinchem nog steeds niet verdubbeld. Met als gevolg dat de spoorlijn Arnhem-Winterswijk nog steeds erg gevoelig is voor vertragingen. Het laatste puzzelstukje ontbreekt nog, het geld om het uit te voeren. De SP pleit ervoor dat de provincie over de brug komt met het ontbrekende geld.  

Lees verder
8 juni 2016

SP-Statenfractie in actie voor Nationaal Zorgfonds

Foto: Eric van Dijk

Afgelopen zaterdag 4 juni ging de Gelderse SP-Statenfractie met de Harderwijkse en enkele Kamerleden langs de deuren. Bij honderden mensen in Harderwijk werd er aangebeld en een krant overhandigd met daarin de uitleg over waarom het Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico, veel beter is dan het huidige zorgstelsel.

Lees verder
11 mei 2016

Gelders 'Plussenbeleid' onvoldoende om megastallen tegen te gaan

Foto: Bas Stoffelsen

De Provincie doet volgens de SP niet genoeg om megastallen tegen te gaan. De provincie Gelderland wil met het voorgenomen 'Plussenbeleid' sturen op verbetering van de kwaliteit van de veehouderij. Maar hierdoor laten ze de maximale grootte van stallen los en bieden ze ruimte voor uitbreiding van de intensieve veehouderij. De SP wil meer aandacht voor de effecten van de veehouderij op dier, mens en milieu.

Lees verder

Pagina's