h
Nieuws
28 november 2016

SP wil geen uitgeklede zomerdienstregeling meer

Foto: Bas Stoffelsen

SP-Statenlid Maurits Gemmink wil af van de uitgeklede zomerdienstregeling zoals die afgelopen zomer gold voor de bussen in de regio Arnhem-Nijmegen. Daarover wil hij in debat tijdens de Statencommissie van woensdag 30 november. Gezien de grote hoeveelheid klachten van reizigers vindt de SP het experiment ‘hoogzomerdienstregeling 2016’ mislukt en stelt ze voor om Breng geen toestemming te geven voor een hoogzomerdienstregeling in 2017.

Lees verder
16 november 2016

Pannerdensch Kanaal blijft stiltegebied

Foto: Bas Stoffelsen

Het natuurgebied rondom de oude Rijnstrangen aan de oostkant van het Pannerdensch Kanaal blijft stiltegebied. Dit was het duidelijke antwoord op mondelinge vragen, gesteld door SP-statenlid Maurits Gemmink, mede namens GroenLinks. Aanleiding voor de vragen was een brandbrief van de gemeenteraad van Lingewaard en stukken in ‘De Gelderlander’. De provincie was van plan het stiltegebied Pannerdensch Kanaal op te heffen en een nieuw stiltegebied in te richten bij Millingen. Dit alles om de inpassing van de nieuwe brug voor de A15 makkelijker te maken. Omwonenden zijn het hier duidelijk niet mee eens!

Lees verder
16 november 2016

Gelderland wordt regenboogprovincie

Tijdens de Statenvergadering van 9 november verklaarde Provinciale Staten Gelderland tot regenboogprovincie. Daarmee spreekt de provincie uit dat ze zich nadrukkelijk gaat inzetten voor emancipatie en acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en transgenders in Gelderland. Daarmee voegt Gelderland zich bij de provincie Drenthe en een aantal regenboogsteden die al eerder verklaarden dat zij gezamenlijk de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van deze groepen willen verbeteren.

Lees verder
9 november 2016

Provinciale Staten willen extra investeringen in Gelderland

Foto: Bas Stoffelsen

Bij de bespreking van de begroting hebben Provinciale Staten een voorstel aangenomen om komende maanden te gaan werken aan extra investeringen voor Gelderland. De SP ziet hierin een goede kans om de Gelderse economie een nodige extra boost te geven. De SP-fractie pleitte vorig jaar bij de begrotingsbehandeling al voor een extra investeringspakket.

Lees verder
9 november 2016

Verbeter de jeugdzorg door kennis te delen

Foto: Bas Stoffelsen

De provinciale fracties van GroenLinks en de SP willen dat de provincie Gelderland zich gaat  inzetten voor verdere verbetering van de jeugdzorg. Sinds 2015 is niet de provincie, maar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In korte tijd moesten de gemeenten de taak oppakken en het ook nog goedkoper uitvoeren. Dat gaat niet overal goed. Daarom hebben de SP en GroenLinks bij de begrotingsbehandeling voorgesteld dat de provincie gemeenten ondersteunt in het uitwisselen van kennis en ervaring.

Lees verder
8 november 2016

Provincie zet busvervoer Arnhem-Nijmegen op kinderschoenen

Foto: Bas Stoffelsen

Onder de naam Breng Flex wordt er in 2017 een experiment gestart met fexibel busvervoer op aanvraag. Tegelijkertijd worden er in de regio Arnhem-Nijmegen reguliere bussen geschrapt en wordt Breng Flex als vervanger aangewezen. Daarmee gooit men volgens de SP een paar goede schoenen weg en vervangt ze door kinderschoenen die net ontworpen zijn. Zowel SP als Gelderse OV consumentenorganisatie ROCOV zijn hier niet blij mee.

Lees verder
7 november 2016

Gelderse SP wil provinciale bijdrage aan Dorpensingel-Oost bij Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse Statenfractie van de SP komt met een voorstel om de provincie bij te laten dragen aan de aanleg van de Dorpensingel-Oost. Deze weg is bedoeld voor regionaal en lokaal verkeer tussen het snel groeiende Nijmegen-Noord en Bemmel. Met deze weg kan bovendien voorkomen worden dat al het regionale verkeer door het kleine dorp Ressen moet gaan.

Lees verder
7 november 2016

SP stelt vragen over alwéér een bedrijventerrein in Montferland

Foto: Bas Stoffelsen

De Gelderse SP is verbaasd over het bericht dat de gemeente Montferland een bedrijvenpark van 40 hectare wil aanleggen. De SP vraagt zich af waarom nóg een nieuw bedrijventerrein nodig is terwijl er andere terreinen in de omgeving beschikbaar zijn. SP-statenlid Paul Kusters wil graag van Gedeputeerde Staten horen wat zij vinden van de plannen die haaks staan op het beleid van de provincie.

Lees verder
24 oktober 2016

SP pleit voor aanvalsplan tegen laaggeletterdheid

Foto: Bas Stoffelsen

De SP verzoekt de Provincie om het voortouw te nemen rondom het thema Laaggeletterdheid. De Gelderse socialisten willen dat het provinciebestuur samen met de Stichting Lezen en Schrijven en andere partners op korte termijn komt met een Aanvalsplan Laaggeletterdheid in Gelderland. Daarmee moet de toename van het aantal mensen dat niet goed kan lezen en schrijven gestopt worden. Het voorstel  van de SP  is bij de begrotingsbehandeling aangenomen door een ruime meerderheid van de Staten. 

Lees verder
24 oktober 2016

Opnieuw verschraling busdiensten Arnhem-Nijmegen

Foto: Bas Stoffelsen

De SP zal woensdag tijden de Statencommissie gedeputeerde Bieze van mobiliteit aan de tand voelen over verdere verschraling van de busdiensten in de regio Arnhem-Nijmegen. Uit informatie van het reizigersorganisatie ROCOV en de gemeente Arnhem blijkt dat vervoersbedrijf Hermes opnieuw 4 to 6 procent wil bezuinigen op de dienstregeling van de bussen die onder de naam Breng rijden in de regio Arnhem en Nijmegen. De SP verzet zich tegen de herhaaldelijke bezuinigingen op het OV terwijl er geen enkele financiele noodzaak voor is.

Lees verder

Pagina's