h

SP: geitenmoratorium handhaven

6 juli 2021

SP: geitenmoratorium handhaven

Wat de SP betreft komen er geen dieren bij in de Gelderse geitenhouderijen. Het in 2017 ingestelde moratorium moet in stand blijven, bepleit fractievoorzitter Carla Claassen 7 juli in de Provinciale Staten. “Zolang er nog steeds geen duidelijkheid is over de oorzaak  van het verhoogd aantal mensen met longontstekingen in de nabijheid van geitenhouderijen vinden wij dat het moratorium gehandhaafd moet blijven. Voor de SP weegt de volksgezondheid namelijk zwaarder.”

In 2017 werd besloten dat er geen geiten meer bij mogen komen in de Gelderse houderijen. De reden hiervoor is het grote aantal longontstekeningen rondom de houderijen. Volgens de GGD en het RIVM is er een verband tussen de activiteiten van de houderijen en het aantal longontstekingen. Hoe dit precies zit, wordt nog onderzocht. Oorspronkelijk zouden de onderzoeksresultaten in 2021 bekend zijn, inmiddels is dit verschoven naar 2024. De vertraging komt mede door de coronapandemie. De afgelopen periode zijn er veel minder longontstekingen geweest. Claassen: “Maar om nu te stellen dat dat dus betekent dat de geitensector daarom niet de oorzaak van het verhoogd aantal longontstekingen bij omwonenden is, vinden wij nogal kort door de bocht. Volgens ons kunnen de nu minder gelinkte longontstekingen aan geitenhouderijen simpel verklaard worden doordat de medische wereld alle zeilen moet bijzetten om deze pandemie onder controle te krijgen. Door corona is alle andere zorg afgeschaald, diagnoses zijn later gemaakt en behandelingen werden uitgesteld. Dat maakt deze conclusie van de agrolobby en aanverwante partijen op zijn minst twijfelachtig.”

De SP valt op dat er, ondanks de dreiging voor de volksgezondheid, aan alle kanten gemorreld wordt aan het moratorium. Claassen: “Omroep Gelderland ontdekte dat ondanks het moratorium het aantal geiten in Gelderland sinds 2017 met zo’n 50 % is toegenomen. Dat komt door ‘ruimte’ voor circa 3600 geiten die nog in de reeds verstrekte vergunningen zat. Die is vervolgens ook benut. Ook heeft de provincie vorig jaar besloten dat lammeren tot 60 dagen oud niet meetellen voor het aantal dieren. Dat begint erg op creatief boekhouden te lijken. En in de technische toelichting die de Staten kreeg liet de SGP een oud-dierenarts uit het bedrijfsleven opdraven die min of meer zei dat het RIVM-onderzoek allemaal onzin was. Het lijkt erop dat men meer prioriteit geeft aan de regels omzeilen en onderzoeken zwartmaken dan aan het beschermen van de volksgezondheid. Voor de SP staat die op één. Wij houden daarom vast aan het geitenmoratorium.” 

Foto: Jeroen P.M. Meijer, Creative Commons

Reactie toevoegen

U bent hier