h

De wolf hoort erbij in Nederland

14 juni 2022

De wolf hoort erbij in Nederland

Foto: zoofanatic / Creative Commons

De wolf is een onderdeel van de Nederlandse natuur en het is goed dat hij is terugkeert. De Gelderse SP juicht de terugkeer van de wolf dan ook toe. Wel pleit de SP voor maatregelen om conflicten tussen mens en wolf te vermijden. “In onze grote, groene provincie moet voldoende plek zijn voor mens en dier”, aldus fractievoorzitter Carla Claassen.

De wolf is van oudsher inheems in Nederland, maar verdween rond 1900 door de oprukkende invloed van de mens. Sinds enkele jaren keert de wolf langzaam terug via de Duitse grens. Inmiddels zijn er meerdere wolven bekend die in Nederland hun territoriuma hebben. Claassen: “Dat hebben we te danken aan decennia goed natuurbeleid in Nederland en onze buurlanden. Daar mogen we trots op zijn.”
Schapen- en geitenhouders vrezen echter de komst van de wolf en eisen maatregelen. De SP begrijpt die oproep, maar steunt voorstellen om te tornen aan de beschermde status van de wolf niet. Wel is de SP voor compensatie van boeren die zelf maatregelen nemen om de wolf bij hun dieren uit de buurt te houden, en steunt de SP preventieve maatregelen vanuit de provincie. Claassen: “Wolven houden zich niet aan het door de mens aangewezen leefgebied. Zij trekken verder op zoek naar een eigen territorium. En op die zoektocht gebeurt het weleens dat een wolf een schaap of een geit uitkiest als zijn maaltijd. Begrijpelijk vanuit het oogpunt van de wolf maar treurig voor de schapen- en geitenhouders. Daarom moeten we als provincie maatregelen nemen om dat te voorkomen. Bijvoorbeeld verplaatsbare afrastering, om een wolf ergens weg te houden. Wat we in ieder geval niet moeten doen, is wolven gaan afschieten zoals sommige partijen willen. Dan maken we al dat prachtige werk van de afgelopen decennia met een paar knallen weer ongedaan. Het is ook niet erg consequent: loslopende honden doden ieder jaar veel meer schapen dan wolven, en die wil niemand afschieten. En in tegenstelling tot sommige verhalen die de rondte doen zijn wolven al helemaal niet erg gevaarlijk voor de mens – aanvallen op mensen zijn bijzonder zeldzaam. Laten we de wolf koesteren als onderdeel van de Nederlandse natuur, en er mee leren samen te leven.”

Reactie toevoegen

U bent hier