h

Geen windmolens bij Lochem

12 oktober 2022

Geen windmolens bij Lochem

Foto: Rinus Evertse / Creative Commons

De SP is tegen de plannen voor het windmolenpark IJsselwind, op de grens tussen de gemeenten Lochem en Zutphen. Volgens Statenlid Maurits Gemmink komen ze te dicht bij de bewoonde boerderijen te staan. “De SP is niet tegen windmolens, maar ze moeten wel op een goede plaats staan. Pal bij bewoners naast de deur geeft overlast, en moeten we dus niet willen.”

Gemmink benadrukt dat de SP vóór windenergie is. “Als provincie hebben we klimaatdoelstellingen. De SP steunt die. We willen in 2030 50 % minder uitstoot van broeikasgassen, en in 2050 moet de provincie volledig energieneutraal zijn. Dat kan niet zonder windenergie. Maar we moeten wel goed nadenken over hoe we dat organiseren.”

Het gaat om windpark IJsselwind, wat officieel in de gemeente Zutphen ligt maar wel dichtbij een aantal boerderijen in Eefde, gemeente Lochem. Gemmink: “Dat is een tactiek die gemeenten vaker gebruiken: de molens nèt bij de gemeentegrens plaatsen, uit de buurt van de eigen bewoners die verhaal kunnen halen bij college en gemeenteraad. De inwoners van gemeente Lochem kunnen niet de Zutphense coalitie wegstemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Deze manier van handelen door de gemeente schept vooral wantrouwen, waarmee je het verzet tegen windmolens alleen maar voedt."

"Het is koren op de molen van partijen die ontkennen dat er überhaupt een klimaatcrisis is. Zorgen van omwonenden moeten we dus serieus nemen, want een windmolen pal naast de deur geeft inderdaad overlast. Ook gezondheidseffecten moeten we serieus nemen, maar daar moeten we dan wel consequent in zijn. De partijen die nu het hardste roepen dat ze géén windmolens willen (PVV en FvD), zijn tegelijkertijd wel vóór het doortrekken van de A15. Een snelweg voor de deur heeft óók gevolgen voor de het woongenot en de gezondheid van omwonenden, maar daar hoor je ze dan weer niet over.”

Wat er volgens de SP wèl moet gebeuren? “Plaats windturbines op plaatsen waar weinig mensen wonen, zoals langs snelwegen of bij industrieterreinen. Als er toch omwonenden zijn, betrek hen in plaats van ze voor voldongen feiten te stellen. Speel geen geniepige spelletjes met gemeentegrenzen. En laat mensen meedelen in de energieopbrengsten van windmolens. Daarmee kun je van de grootste tegenstanders de grootste voorstanders maken.”  

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier