h

Gelderse SP in actie voor handhaving verbod varend ontgassen

1 juli 2024

Gelderse SP in actie voor handhaving verbod varend ontgassen

Foto: Maurits Gemmink / SP Gelderland

De Gelderse SP voerde op zondag 30 juni samen met Tweede Kamerlid Bart van Kent en bewoners actie aan de Waal bij Lent (Nijmegen) voor handhaving van het verbod op varend ontgassen door de vrachtvaart. Het gedeeltelijke verbod gaat 1 juli in, maar omdat er te weinig ontgassingsinstallaties zijn en te weinig controlemogelijkheden, dreigt het varend ontgassen gewoon door te gaan. De SP pleit voor het snel bouwen van voldoende installaties en betere handhaving.

Foto: Maurits Gemmink / SP Gelderland

Een groep van SP-leden en bewoners kwam samen op een krib aan de Lentse kant van de Waal bij Nijmegen waar de nodige vrachtschepen voorbij voeren. Samen droegen zij een spandoek met de boodschap: “Stop Ontgas Gevaar”. Een aantal aanwezigen hield ook een korte toespraak over hun zorgen voor milieu en volksgezondheid, en hun frustratie dat het verbod zo slecht wordt opgepakt in Nederland. Met de prikactie vroegen de aanwezigen aandacht voor de gevaren voor gezondheid en milieu als gevolg van het varend ontgassen.

 

Varend ontgassen, het lozen van resten giftige stoffen in de open lucht door vrachtschepen, is al jaren onderwerp van discussie. Al in 2019 voerde de SP een week actie bij Fort Pannerden in Doornenburg (Lingewaard) en daarna stelde de SP in provinciale staten van Gelderland en in de Tweede Kamer regelmatig vragen.

Foto: Maurits Gemmink / SP Gelderland

Traagheid niet uit te leggen!

Inmiddels wordt er per 1 juli 2024 een (deel)verbod ingevoerd, en mogen tankschepen dan alleen hun restgassen in de tanks ontgassen in speciale veilige ontgassingsinstallaties. Daarvan zijn er nog maar een paar in Nederland, veel minder dan in de buurlanden en bovendien is de controle op overtredingen met onder andere de zogenaamde e-noses nog lang niet op orde. Ook blijkt uit publicaties van De Gelderlander en Omroep Gelderland het verbod omzeild te kunnen worden door het simpelweg omlabelen van de vervoerde stoffen als op papier ‘minder schadelijk’. Er is ondertussen zelfs aangifte gedaan door een schipper tegen deze fraude. SP Kamerlid Bart van Kent die ook bij de actie zondag aanwezig was heeft over dat omkatten vragen gesteld aan de minister.

Foto: Maurits Gemmink / SP Gelderland

De SP wil met de actie druk uitoefenen voor het bouwen van voldoende ontgassingsinstallaties en voor handhaving van het ontgasverbod. “Het is goed dat het verbod er nu in Nederland is, nu moeten we nog zorgen dat het ook goed uitgevoerd wordt. Omwonenden en schippers hebben na jaren in overlast geleefd te hebben recht op schone lucht”, zegt lid van de Gelderse SP-fractie Ton Ammerlaan. “Triest dat na jaren inspanning in heel Nederland er nog zo weinig tegen het varend ontgassen gedaan wordt. Deze traagheid is niet uit te leggen!”  

 

Reactie toevoegen

U bent hier