h

SP-fractie verlaat debat over rapport Commissaris van de Koning

19 juni 2024

SP-fractie verlaat debat over rapport Commissaris van de Koning

Foto: Eric van Kaathoven / SP Gelderland

De fractie van SP Gelderland heeft de extra Statenvergadering van woensdag 19 juni verlaten. De fractie is van mening dat een zorgvuldig debat over de positie van de heer Berends nog niet mogelijk is omdat het openbare rapport van KPMG naar het mogelijk ongewenst gedrag van de Commissaris van de Koning pas op de ochtend van de vergadering beschikbaar was. Fractievoorzitter Van Kaathoven: “Dit is een zeer zwaarwegende kwestie, daarin zou zorgvuldigheid voorop moeten staan.”

De SP vindt dat een zorgvuldige behandeling niet mogelijk is zonder zorgvuldige voorbereiding op basis van tijdig beschikbare openbare stukken. Daarom had fractievoorzitter Van Kaathoven vrijdag 14 juni per mail al gevraagd om het geanonimiseerde rapport van KPMG op maandag openbaar te maken. Dat verzoek is niet gehonoreerd. 

In het presidium (vergadering van de fractievoorzitters) van dinsdagavond heeft de SP daarop voorgesteld om de Statenvergadering dan maar een week uit te stellen. Maar daarvoor was geen meerderheid. Een derde en laatste poging was een ordeverzoek aan het begin van de Statenvergadering op 19 juni, om het debat over het rapport nog niet die dag al te behandelen maar op een later moment. Omdat ook hier maar geringe steun voor was (in totaal 3 Statenleden) zag de SP-fractie geen andere optie meer dan het verlaten van de Statenvergadering nadat de commissie die het onderzoek begeleidde een toelichting had gegeven en de heer Berends een statement had afgegeven. 

Van Kaathoven: “Wij hebben pas vanochtend om 8.25 uur een 80 pagina’s tellend rapport kunnen inzien. Op deze wijze kunnen we geen zorgvuldig oordeel geven. Wat ons betreft moet er ten minste een paar dagen zitten tussen openbaarmaking van de stukken en het debat. Die tijd is nodig om het rapport goed te kunnen duiden en wegen en biedt ook de mogelijkheid om reacties van betrokkenen en experts bij de behandeling te betrekken. Na negen maanden van onderzoek moet je zo’n zwaargewichtig onderwerp als het mogelijke ongewenste gedrag van de Commissaris van de Koning en zijn positie niet even snel willen afraffelen maar in alle rust behandelen.”

UPDATE: Inmiddels is duidelijk dat CdK John Berends niet meer terugkomt. Berends richting de Staten: “Gezien uw inbreng in de 1e termijn zal ik de dankbare en eervolle taken van Commissaris van de Koning voor de duur van mijn resterende ambtsperiode tot 25 februari niet oppakken.”

Lees hier het rapport van KPMG

Reactie toevoegen

U bent hier