h

Ton Ammerlaan

06-83708516

Ton is vader en werkt als docent communicatie en vertrouwenspersoon op de HAN. Hij studeerde en werkte in het buitenland. Voor de HAN was hij lange tijd lid en voorzitter van ondernemingsraden, nu is hij lid van de adviesraad Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Hij is al jaren actief voor de Nijmeegse SP. Verder organiseert en begeleid hij HBO-onderzoeksprojecten op milieu en techniek, en is hij sinds 2006 actief lid van Wijkraad Lent. Ook is hij bestuurslid bij de Stichting Citizen Science Community Nijmegen. Met de wijkraden in Nijmegen bouwde hij een meetnetwerk voor fijnstof en andere vervuilende stoffen.

U bent hier