h

Nieuws uit 2012

31 december 2012

Minidocumentaire: Een dagje in de Staten

In deze minidocumentaire loopt u een dag mee in het voetspoor van de SP-fractie in de Staten van Gelderland. De SP heeft deze korte film laten maken om te laten zien wat het politieke werk in de provincie inhoudt en hoe de SP daarin opereert. Hoe ziet een vergaderdag er uit? Wat gebeurt er in de wandelgangen? Wat houdt een motie in? Op de valreep van 2012 wensen we u veel kijkplezier met “Een dagje in de Staten.”

Lees verder
27 december 2012

Half miljoen behouden voor Cultuur en Erfgoed

Op voorstel van de SP fractie wordt een half miljoen voor de provincale taak in het archiefbeheer niet gehaald uit het potje voor Cultuur en Erfgoed. Hierdoor wordt een extra bezuiniging van 500.000 euro op Cultuur voorkomen.

Lees verder
19 december 2012

SP zegt vertrouwen op in Gedeputeerde Staten

De SP heeft het vertrouwen opgezegd in het college van gedeputeerde staten. De SP steunde een motie van wantrouwen omdat ze van mening is dat het college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten onjuist en onvolledig hebben geïnformeerd in de zaak Verdaas.Co Verdaas trad op 6 december af als staatssecretaris vanwege twijfels over zijn woonplaats en onjuiste declaraties uit de tijd dat hij gedeputeerde in Gelderland was.

Lees verder
7 december 2012

SP vraagt om debat na aftreden Verdaas (update)

De SP fractie heeft op 6 december een verzoek ingediend voor het houden van een interpellatiedebat naar aanleiding van het aftreden van Co Verdaas. Dit debat zal op 19 december tijdens de statenvergadering gehouden worden.

Lees verder
5 december 2012

SP stelt vragen over mogelijk verdwijnen streekziekenhuis Harderwijk

SP-statenlid Alex Mink heeft schriftelijke vragen ingediend over de mogelijke fusie van de ziekenhuizen in Harderwijk, Zwolle en Meppel. Eerdere ziekenhuisfusies hebben geleid tot het verdwijnen van goede en bereikbare ziekenhuizen in de regio. Zo wordt ziekenhuis Zevenaar stapsgewijs ontmanteld en speelt er in de Achterhoek een onderzoek naar een gezamenlijk ziekenhuis. De SP wil van het provinciebestuur weten hoe zij in de discussie staat en wat zij wil gaan doen om te voorkomen dat er straks één megaziekenhuis voor de noordelijke Veluwe ontstaat.

Lees verder
4 december 2012

OPINIE: Tandenborstelcontrole

Voormalig gedeputeerde Co Verdaas, nu staatssecretaris in het kabinet Rutte 2, heeft wat uit te leggen volgens SP fractievoorzitter Eric van Kaathoven. Bestuurders horen zich voorbeeldig te gedragen en zeker niet het slechte voorbeeld te geven, zo vindt hij. Klopt wat Verdaas beweert over zijn woonplaats wel, of heeft hij geprobeerd de wet naar zijn hand te zetten?

Lees verder

Pagina's

U bent hier