h

Nieuws uit 2012

10 september 2012

Voor alle zekerheid, NU SP!

Wordt het liberaler of socialer? Dat is de kwestie - en elke stem telt op 12 september voor het antwoord. Wij staan vastberaden voor een sociale uitweg uit de crisis, voor eerlijker delen, de armoede aanpakken, de zorg beschermen en een duurzame samenleving mogelijk maken. Een stem op de SP maakt ons groot, geeft Rutte Rood en houdt de PvdA links.

Lees verder
9 augustus 2012

Rekenfout niet afwentelen op kwetsbare jongeren! (update)

Het ministerie van VWS wil met ingang van 2013 € 25 miljoen korten op de jeugdzorg. Voor Gelderland zou dat een korting van tussen de € 3,5 miljoen en € 4 miljoen betekenen. Reden voor de korting: een fout in de begroting. De Tweede Kamerfractie van de SP heeft het ministerie gevraagd om een snelle schriftelijke reactie.

Lees verder
6 juli 2012

Nog geen duidelijkheid over provinciale regels over molens

Op 26 juni spraken Provinciale Staten over de eerste herziening van de ruimtelijke verordening Gelderland. In deze verordening geeft de provincie regels voor gemeentelijke bestemmingsplannen aan. Met deze herziening kwam ook een einde aan de 50 jaar oude Gelderse molenverordening, waar de SP erg blij mee is. Maar er blijven nog wat regels overeind.

Lees verder
5 juli 2012

Stevige kritiek van SP op Gelderse coalitie tijdens debat over Voorjaarsnota

Tijdens het debat over de voorjaarsnota op 27 juni heeft de SP fractie bij monde van fractievoorzitter Eric van Kaathoven stevige kritiek geuit op het college en de harde bezuinigingen op sociaal, cultuur, groen en milieu. Van Kaathoven: "Dit college kondigde zichzelf aan als een frisse wind maar is meer een windhoos gebleken. Net als een echte storm is ze vrijwillekeurig dingen aan het afbreken en bouwt het bitter weinig op."

Lees verder
4 juli 2012

SP steunt motie voor terugkeer Duitse trein naar Arnhem

Op 26 juni steunde de SP een motie van PvdA en D66 in Provinciale Staten om de Duitse trein weer naar Arnhem te halen. In de motie krijgt het dagelijks provinciebestuur de opdracht om de plannen voor beide spoorlijnen aan elkaar te koppelen. Daarnaast moet er nu snel een plan komen om ook de trein Arnhem-Winterswijk te verbeteren.

Lees verder
3 juli 2012

SP-fractie stort meeste geld terug in provinciekas

De Gelderse SP-fractie stort 16.000 euro aan fractiesubsidie over 2011 terug in de provinciekas. Statenfracties krijgen een jaarlijkse subsidie van de provincie. De helft van dit bedrag mag worden gespaard, het overschot moet terug naar de provinciekas. De SP stort van alle fracties het meeste geld terug.

Lees verder

Pagina's

U bent hier