h

Nieuws uit 2012

2 mei 2012

Debat over windmolens, isolatie en zonne-energie

Woensdag 25 april spraken Provinciale Staten over de plannen van het college om de overgang van fossiele brandstoffen zoals kolen en gas naar duurzame energie mogelijk te maken. Het ging onder andere over de vraag of windmolens hoger mogen zijn dan bomen.

Lees verder
1 mei 2012

Dit najaar voorstel over dubbel spoor Achterhoek

Gedeputeerde Bieze (verkeer) komt dit najaar met een voorstel voor het opknappen van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk. In het voorstel wordt er ook gekeken naar versnellen en verdubbelen van het spoor tussen Zevenaar en Doetinchem. De gedeputeerde deed deze toezegging nadat de SP een debat had aangevraagd over de vage plannen van het provinciebestuur met deze spoorlijn tot nu toe.

Lees verder
29 april 2012

Meer aandacht voor jongeren op wachtlijst

Alle fractie in Provinciale Staten hebben een motie van de SP gesteund waarin de gedeputeerde wordt opgeroepen meer aandacht te besteden aan jongeren die wachten op de juiste plek in de jeugdzorg. De gedeputeerde zegde toe dat zij zich samen met andere provincies en gemeenten in wil zetten voor deze jongeren.

Lees verder
25 april 2012

190 miljoen voor Gelderse steden en regio’s

De Gelderse SP fractie heeft ingestemd met het plan van de provincie om 190 miljoen euro te investeren in Gelderse steden en regio’s. De plannen daarvoor komen van de gemeenten en regio’s zelf.

Lees verder
18 april 2012

Eerste stuk dubbelspoor gelegd in Doetinchem

De SP afdelingen Doetinchem en Oude IJsselstreek hebben op station Doetinchem het 1e stuk dubbelspoor in de Achterhoek gelegd. Onder belangstelling van de reizigers in de ochtendspits werd het spoordeel over het perron rondgedragen en op een tactische plaats neergelegd. Binnenkort bespreekt de provinciale staten van Gelderland het onderzoek naar de problemen op het spoor in de Achterhoek. Het plan een dubbelspoor aan te leggen is, tegen de afspraak in, niet onderzocht en daarmee bij voorbaat uitgesloten.

Lees verder
10 april 2012

SP: “Provincie moet ingrijpen bij nieuwbouwplannen gemeentehuis te Elst”

De Gelderse SP maakt zich zorgen over de plannen voor een nieuw gemeentehuis voor Overbetuwe bij station Elst. Deze kunnen ertoe leiden dat er straks geen ruimte meer is voor een spooruitbreiding, waardoor onder andere de rechtstreekse trein Arnhem-Tiel in de knel komt. De fractie heeft het onderwerp geagendeerd voor de commissievergadering van 11 april en wil dat de provincie de provinciale belangen stevig gaat verdedigen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier