h

Nieuws uit 2012

20 november 2012

Korting van 32 miljoen op jeugdzorg vertraagd

De korting van 32 miljoen op de uitkering aan provincies in het kader van de jeugdzorg loopt vertraging op door vragen van de Eerste Kamer. Vanwege de recente aanbevelingen van de Commissie Samson en de brief van het IPO aan de Eerste en Tweede Kamer maakt de senaat zich zorgen over de kortingen van 2.65% voor 2013 op de doeluitkering.

Lees verder
19 november 2012

Staten vragen uitvoering van aanbevelingen commisie Samson

Op 7 november 2012 hebben Provinciale Staten van de Gelderland unaniem een motie van de SP aangenomen. Daarin worden Gedeputeerde Staten gevraagd met een voorstel te komen hoe de aanbevelingen van de commissie Samson om seksueel misbruik tegen te gaan concreet vorm gegeven kunnen worden.

Lees verder
17 november 2012

Moties tegen schaalvergroting niet aangenomen

De door SP en CDA ingediende moties tegen ongebreidelde schaalvergroting in het lokale bestuur haalden geen meerderheid in de statenvergadering van 7 november. Wel gaf gedeputeerde Markink aan niet in te zetten op 100.000 plus gemeenten of een fusie van de provincies Gelderland en Overijssel.

Lees verder
16 november 2012

Gedeputeerde: "tariefsverhoging Arriva-treinen geen gelopen race"

Gelders verkeersgedeputeerde Bieze is geschrokken van het voorstel van Arriva om de treintarieven met 8% te verhogen. Daarnaast wil zij zich inzetten om de stijging van bus- en treintarieven landelijk binnen de perken te houden. Dit antwoordde zij op mondelinge vragen van SP-statenlid Alex Mink tijdens de statenvergadering van 7 november.

Lees verder
16 november 2012

Begroting: Gelderland blijft geld oppotten

De Gelderse SP fractie heeft tegen de begroting van de provincie gestemd. In tegenstelling tot andere provincies blijft Gelderland de Nuon-miljarden oppotten terwijl investeringen juist nu hard nodig zijn.

Lees verder
14 november 2012

Gelderse Cultuursector verdient snel duidelijkheid

De SP heeft tijdens de Statenvergadering van 7 november gedeputeerde Traag ondervraagd over het cultuurbeleid van de provincie. De SP wil weten hoe ze de fouten goed gaat maken die de afgelopen maanden zijn gemaakt in de uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid. De provincie heeft zich volgens de SP niet gedragen als een betrouwbare en professionele partner. Daardoor zijn veel subsidieaanvragers niet zeker of hun culturele initiatief volgend jaar doorgaat. De gedeputeerde heeft toegezegd er alles aan te zullen doen om iedereen duidelijkheid te verschaffen voor het einde van het jaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier