h

Nieuws uit 2012

6 november 2012

SP heeft vraagtekens bij prijsverhoging Arriva

De SP gaat komende woensdag aan het provinciebestuur vragen om in te grijpen bij de forse tariefsverhoging die Arriva per 1 januari wil invoeren. De vervoerder neemt dan een groot deel van de regionale treinen in Gelderland over en wil de tarieven met 8% verhogen, terwijl landelijk de afspraak geldt dat de bus- en treintarieven met maximaal 3,8% mogen stijgen.

Lees verder
2 november 2012

SP wil 'hoorzitting' over opvolging gedeputeerde Verdaas (update!)

Met het vertrek van gedeputeerde Verdaas (PvdA) naar Den Haag ontstaat een vacature voor een gedeputeerde. De SP-fractie wilde dat Provinciale Staten voordat ze overgaan tot stemming over de kandidaat-opvolger een hoorzitting houden. In de Staten hadden dan vragen gesteld kunnen worden aan de kandidaat gedeputeerde (m/v) en waardoor de Statenleden een gewogen oordeel kunnen vormen over de geschiktheid voor deze functie. De door de SP gevraagde hoorzitting over de opvolging van gedeputeerde Verdaas is er niet gekomen.

Lees verder
17 oktober 2012

SP, GroenLinks en PvdA agenderen rapport misbruik in jeugdzorg

De SP, GroenLinks en PvdA-statenfracties in Gelderland willen het ‘rapport Samson’ over misbruik in jeugdzorginstellingen op de agenda van Provinciale Staten zetten. De partijen wil tijdens de commissie LCJ (Landelijk gebied, cultuur en jeugdzorg) met de gedeputeerde van gedachten wisselen over de bevindingen uit het rapport, over wat de provincie in het verleden heeft ondernomen en wat er nu gaat gebeuren.

Lees verder
12 oktober 2012

SP-raadsleden bespreken jeugdzorg

Op uitnodiging van van Statenlid en woordvoerder jeugdzorg Agnes Lewe kwamen de SP-raadsleden en wethouders uit Gelderse gemeenten in Arnhem bij elkaar. Zij spraken over de transitie van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeenten.

Lees verder
30 september 2012

Inhuren statenleden uit fractiebudget niet meer mogelijk

Op 26 september hebben provinciale staten besloten dat statenleden, fractievolgers en hun familieleden niet meer op kosten van de provincie kunnen worden ingehuurd. Deze wijziging van de verordening fractieondersteuning, die regelt waaraan provinciale fracties hun subsidie mogen uitgeven, is het gevolg van een bijna unaniem aangenomen motie van de SP.

Lees verder
27 september 2012

SP: meer windenergie prima, maar zonder dwang

Op 26 september bespraken provinciale staten het voorstel voor meer windenergie in Gelderland. In Gelderland moet er in 2020 210 Megawatt aan windenergie worden opgewerkt, als onderdeel van een afspraak tussen Rijk en provincies over het stimuleren van windenergie. De SP vindt de plannen prima maar wil dat de provincie niet van bovenaf oplegt waar windmolens komen te staan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier