h

Opinie

ZONDEBOKPOLITIEK EN OPENLIJKE VREEMDELINGENHAAT

In deze bijdrage aan de algemene beschouwingen gaat Eric van Kaathoven namens de SP in op het vluchtelingendebat en veroordeelt hij de zondebokpolitiek van sommige andere partijen. Dit is uitgesproken tijdens algemene beschouwingen van Provinciale Staten van Gelderland op 11 november 2015.

"Voorzitter, de opkomst van openlijke vreemdelingenhaat in en buiten de politiek, baart de SP zorgen. Er zijn kennelijk politici die niet geïnteresseerd zijn in het oplossen van maatschappelijke problemen maar alleen in het voeden van onrust. Wij hebben de politiek van de PVV eerder al zondebokpolitiek genoemd. Je zoekt een groep en geeft die de schuld van alle problemen. Je ziet mensen niet meer als individu, als mens, maar alleen als onderdeel van een groep. Elk incident of vermeend incident veroorzaakt door iemand uit die groep reken je de rest aan. Je praat niet met mensen maar alleen over ze en dan ook nog alleen op een negatieve manier. Je zoekt naar manieren om ze in een kwaad daglicht te kunnen stellen.
De zondebokpolitiek schuwt het daarbij niet om de waarheid geweld aan te doen en bijvoorbeeld te suggereren dat opvang van vluchtelingen leidt tot meer verkrachtingen, terwijl hiervoor geen enkele aanwijzing is. Het beeld dat gecreëerd wordt, heeft dus niks met de feiten te maken maar blijft wel hangen en maakt mensen onnodig bang. De zondebokpolitiek voedt maatschappelijke onrust. Het doet denken aan de zaak Vaatstra, waar meteen na de moord met de vinger gewezen werd naar vluchtelingen maar uiteindelijk een blanke, autochtone boer het gedaan bleek te hebben. Gelukkig betekent dat trouwens niet dat we nu ineens alle blanke boeren moeten gaan wantrouwen. Een incident kun je immers de hele groep NIET aanrekenen.
Een ander aspect van zondebokpolitiek is het weg zetten van iedereen die anders denkt. Soms letterlijk door ze te overschreeuwen en soms meer subtiel door te stellen dat wie niet hetzelfde geluid als de PVV uitdraagt geen goed volksvertegenwoordiger zou zijn en door rechters die niet beslissen wat de grote leider wil als niet deugend te bestempelen. Zo ondergraaf je de fundamenten van de democratische rechtstaat.
Zelfs al vindt de meerderheid op een bepaald moment iets, zelfs dan heeft een volksvertegenwoordiger of wie dan ook in het volk, het volste recht om een minderheidsstandpunt in te nemen en daarvoor op te komen. In een democratie overschreeuwen we elkaar niet, maar is ruimte voor verschillende meningen en zeker ook die van minderheden. Om met de punkband NOFX te spreken: 'Soms heeft de kleinste, zachtste stem, de beste, mooiste oplossing.'
Voorzitter laat ik ook heel helder zijn. In onze democratie regeren we niet bij opiniepeilingen maar bij verkiezingen. Verkiezingen waarbij iedereen zich verkiesbaar kan stellen en kan stemmen. En bij de volgende verkiezingen weer. Afstraffingen en beloningen van de kiezer vinden dan plaats, in het stemhokje. Bij de laatste verkiezingen werd de PVV nog afgestraft en verloor een zetel in de staten.
Er zijn trouwens veel plekken waar vluchtelingen met open armen worden ontvangen door de mensen die er in de buurt wonen. Of waar misschien vooraf wel wat zorgen waren maar die snel verdwenen. Sterker nog, daar waar de afgelopen jaren asielzoekerscentra gesloten werden, ging ook dat vaak gepaard met protest. Omwonenden wilden het AZC niet meer kwijt. Anders gezegd: ook al zou de PVV dat misschien graag willen, het is niet allemaal Steenbergen wat de klok slaat. Hier verderop in Arnhem worden in De Koepel honderden vluchtelingen opgevangen (mannen, soms nog jongens) en dat gaat in goede harmonie met de buurt die ze op allerlei wijzen probeert te helpen.
Het weerhoudt de bedrijvers van zondebokpolitiek er trouwens niet van om er nog maar eens een extra schepje haat bovenop te doen. Zeker nu veel mensen onzeker zijn door jarenlange bezuinigingspolitiek en geopolitieke ontwikkelingen. Niks is makkelijker dan alle problemen op een hoop te gooien en er een groep de schuld van geven. Maar de crisis, werkloosheid, armoede, gebrek aan sociale woningen, al die problemen zijn van vóór de noodopvang van vluchtelingen van de laatste maanden. Mensen die van deze ontwikkelingen de dupe zijn, hebben alle recht om daar boos over te zijn. En partijen als de SP knokken al jaren voor een ander, beter, socialer beleid. Denk aan ons plan dat we in 2013 lanceerden om mensen aan het werk te helpen door de bouw van 10.000 sociale huurwoningen.
De zondebokpolitiek geeft daarbij trouwens meestal niet thuis, in oplossingen zijn ze kennelijk niet geïnteresseerd. Alleen in het voeden van de onvrede. Zondebokpolitiek brengt niets goeds.
Voorzitter, het blijft natuurlijk wel de opdracht aan de andere politieke partijen in deze staten en daarbuiten om wel met oplossingen te komen. Zodat de voedingsbodem voor vreemdelingenhaat verdwijnt. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal! Politiek bedrijven op basis van oplossingen in plaats van het aanwijzen van een zondebok."

U bent hier