h

Nieuws uit 2011

21 december 2011

Antwoorden van het college van GS over het ambulancevervoer teleurstellend

Het college heeft onlangs gereageerd op de vragen die vanuit de SP-fractie door statenlid Peter Lucassen. Het college betreurt de incidenten waarbij ambulances niet de plaats van bestemming konden vinden. Maar het college is niet van plan om hier actie op te ondernemen, om dat het volgens het college slechts incidenten zijn.

Lees verder
20 december 2011

Gelderse SP stelt vragen over geldgebrek jeugdzorg

Tijdens de vergadering van provinciale staten van 14 december heeft de Gelderse SP fractie vragen gesteld over het gebrek aan geld bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Volgens een rapport van de Algemene Rekenkamer is dit geldgebrek in provincies opgevangen door minder personeel in te zetten dan afgesproken en door geld te gebruiken dat eigenlijk bestemd was voor de vrijwillige jeugdzorg. De SP wil weten hoe dat in Gelderland zit.

Lees verder
19 december 2011

Meerderheid staten voor drastische bezuinigingen op sociaal

Tijdens de statenvergadering van 14 december stemde een ruime meerderheid van Provinciale Staten in met drastische bezuinigingen in de sociale sector. Een gloedvol betoog van kersvers SP-statenlid Peter de Vos voor behoud van in ieder geval de klachtenlijnen van Zorgbelang kon daar niets in veranderen. De SP is bijzonder teleurgesteld dat een steenrijke provincie taken over de schutting gooit zonder dat er andere financiering voor is.

Lees verder
18 december 2011

Meerderheid voor natuurakkoord Bleker

Tijdens de vergadering van provinciale staten van 14 december is een ruime meerderheid akkoord gegaan met het omstreden natuurakkoord van staatssecretaris Bleker. Tegenstemmen waren er van de SP, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en een lid van de PvdA-fractie.

Lees verder
13 december 2011

SP stelt vragen over financiering verbreding A15

Het provinciebestuur gaat met Betuwse ondernemers, de Rotterdamse haven en de provincie Zuid-Holland lobbyen voor de verbreding van de A15. Omdat deze snelwegverbreding niet in de plannen van het rijk zit is het risico groot dat de provincie opnieuw zelf de portemonnee moet gaan trekken. De SP wil niet dat de provincie meebetaalt aan de verbreding van de snelweg en stelt daarom komende woensdag vragen aan het dagelijks provinciebestuur over een mogelijke provinciale bijdrage.

Lees verder
11 december 2011

Provincie dumpt Regiotaxi-klanten in de kou

Binnenkort moet de Regiotaxi Gelderland opnieuw worden aanbesteed. De provincie verwacht dat gemeenten door de bezuinigingen minder geld gaan uitgeven aan het vervoer van mensen die een WMO-indicatie hebben. Maar de concrete gevolgen van de bezuinigingen en de provinciale voorstellen zijn nog onbekend. De SP wil niet dat de provincie zieken en gehandicapten de Regiotaxi uitjaagt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier