h

Provincie dumpt Regiotaxi-klanten in de kou

11 december 2011

Provincie dumpt Regiotaxi-klanten in de kou

Binnenkort moet de Regiotaxi Gelderland opnieuw worden aanbesteed. De provincie verwacht dat gemeenten door de bezuinigingen minder geld gaan uitgeven aan het vervoer van mensen die een WMO-indicatie hebben. Maar de concrete gevolgen van de bezuinigingen en de provinciale voorstellen zijn nog onbekend. De SP wil niet dat de provincie zieken en gehandicapten de Regiotaxi uitjaagt.

De provincie Gelderland is samen met enkele tientallen Gelderse gemeenten verantwoordelijk voor de Regiotaxi Gelderland. Zij besteden samen de taxiritten aan. Gelderland koopt daarbij het vervoer in voor mensen die in dorpen wonen waar geen bus meer rijdt. De gemeenten zijn op hun beurt verantwoordelijk voor het vervoer van mensen die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Gemeenten gaan waarschijnlijk minder ritten voor WMO-klanten inkopen en knijpen de indicaties voor goedkoper Regiotaxi-vervoer af. Mensen vallen dan minder snel onder het goedkope Regiotaxi-tarief en moeten vier keer zoveel voor een Regiotaxi-rit gaan betalen of moeten een beroep doen op hun buren of familie om op pad te gaan. Er zijn ook gemeenten die een inkomenstoets invoeren. Daarnaast wordt er aan gedacht om een zonedrempel in te voeren: er moet dan een minimum aantal zones worden verbruikt voordat het lagere Regiotaxi-tarief kan worden afgerekend.

VVD-gedeputeerde Bieze wil daarnaast reizigers sneller de bus en trein in krijgen. Daarom moet voor bepaalde groepen reizigers een dwingend OV-advies worden ingevoerd: zij worden dan thuis opgehaald en bij de dichtstbijzijnde bus- of treinhalte afgezet. Maar zij kan geen inzicht geven hoeveel mensen er door de maatregelen worden getroffen en hoe het “van deur-tot-halte”-vervoer er precies komt uit te zien. Het is ook onduidelijk of er überhaupt taxibedrijven zijn die een offerte bij de provincie willen indienen, nu zo onzeker is hoeveel mensen er precies met de Regiotaxi gaan reizen en wie er voor de rekening opdraait.

Alex MinkSP-statenlid Alex Mink: “De SP kon in juni 2011 niet instemmen met de meerjarenbegroting voor de Regiotaxi. Wij voorspelden toen al dat gemeenten de WMO gingen afknijpen en mensen geen hulp meer krijgen. De rijkste provincie van Nederland werkt daar nu aan mee. Gelderland wordt op deze manier het nieuwe Lourdes. Mensen gaan de ene dag ziek de Regiotaxi in, en komen er de volgende dag gezond weer uit omdat de gemeente de WMO-indicatie intrekt. Daardoor vallen grote groepen mensen buiten boord. En lang niet alle bus- en treinhaltes zijn voor reizigers geschikt. VVD-gedeputeerde Bieze heeft zichtbaar geen flauw idee van de slechte staat van veel treinstations op het platteland. Sneller vervoer vanaf een treinstation naar een dorp vindt de SP prima. Maar dat staat los van deze plannen. Slechtzienden en psychiatrische patiënten worden op deze manier door de rijkste provincie van Nederland achter de geraniums gezet!”.

U bent hier