h

Meerderheid voor natuurakkoord Bleker

18 december 2011

Meerderheid voor natuurakkoord Bleker

Tijdens de vergadering van provinciale staten van 14 december is een ruime meerderheid akkoord gegaan met het omstreden natuurakkoord van staatssecretaris Bleker. Tegenstemmen waren er van de SP, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en een lid van de PvdA-fractie.

In het Provinciehuis zat op 14 december de sfeer er meteen goed in. Op de trappen demonstreerden de tegenstanders van het Natuurakkoord onder het motto ‘streep door natuur’ en even verderop een flink aantal mensen van Zorgbelang Gelderland die protesteerden tegen bezuinigingen op de klachtenlijn.

Maar ook in de statenzaal werd geprotesteerd tegen het omstreden natuurakkoord van staatssecretaris Bleker. De fracties van SP en GroenLinks hadden zich voor de gelegenheid gehesen in knalgroene T-shirts met daarop in witte letters de tekst ‘Ik ben Gekke Henkie niet!’. Natuurlijk berusten alle gelijkenissen met bestaande personen op toeval.

Fractievoorzitter, Eric van Kaathoven, veegde namens de SP de vloer aan met het akkoord. Hij vroeg zich hardop af of het überhaupt nog wel zin had om een bijdrage aan dit debat te leveren, omdat de uitkomst bij voorbaat al vast stond. Van Kaathoven: “In het debat over het natuurakkoord worden alle waarschuwingen in de wind geslagen. Niet alleen die van natuurorganisaties, maar ook die van wetenschappers, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN, oproepen van Tweede Kamer leden als Lutz Jacobi (PvdA), en voormalige partijleiders als Ed Nijpels (VVD). Ik kan hier dus praten als Brugman maar ben bang dat ik de uitkomst op voorhand al ken: CDA, VVD en PVV steunen het plan omdat het van hun kabinet komt en D66 en PvdA steunen het omdat ze te bang zijn hun gedeputeerden en coalitiepartners af te vallen.”

Van Kaathoven wees op de in zijn ogen onaanvaardbaar hoge risico’s voor de Gelderse natuur en voor het huishoudboekje van de provincie. Voor de natuur omdat er veel te weinig geld is voor goed beheer. Maar ook de financiele risico’s voor de provincie zijn groot. Die krijgt een taak met veel te weinig geld. Voor het beheer van de ‘geamputeerde EHS van Bleker’ is een tekort van 100 miljoen in Nederland waarvan wel eens een groot deel in Gelderland terecht zou kunnen komen. En er is ook nog steeds onduidelijkheid over wie de boetes betaalt als Nederland haar internationale (Europese) verplichtingen niet nakomt. Dat zouden tientallen miljoenen extra schade voor de provincies kunnen zijn. En dat zijn dan ook nog alleen de al bekende risico’s. Van Kaathoven en ook andere sprekers wezen erop dat er nog veel onduidelijk is. Het dringende advies van de SP aan de andere fracties was dan ook om niet te tekenen.


Schaapskudde in natuurgebied de Veluwezoom.

Van Kaathoven: “Wat doe je als je gevraagd wordt voor een deal te tekenen waarvan je de gevolgen niet kunt overzien en van wat al wel bekend is, je alle stoplichten op rood ziet staan? Als je gevraagd wordt een wurgakkoord te tekenen en zo mede verantwoordelijk wordt voor onfatsoenlijke bezuinigingen?
Dan teken je niet! Dan zeg je: Wij zijn gekke Henkie niet! Beste staatssecretaris, gaat u uw huiswerk nog eens doen en kom dan terug met een betere deal.”

Op verzoek van GroenLinks werd er hoofdelijk gestemd over het natuurakkoord met Bleker. Er stemden 39 statenleden vóór het akkoord en 14 tegen. Tegenstemmen waren er van de SP, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en een lid van de PvdA fractie. De rest steunt Bleker.

SP en GroenLinks protesteren tegen Natuurakkoord Bleker

U bent hier