h

Nieuws uit 2004

22 december 2004

Applaus en blije gezichten na terugname stellingname milieubeleid

SP-fractievoorzitter Paul Freriks ontving vandaag een ovatie van het Gelders Parlement voor een verklaring over de stellingname van de SP over het Gelders milieubeleid.

Lees verder
21 december 2004

Persaandacht voor vragen over asbestwegen in de Achterhoek

Ook de pers toont interesse over de constateringen van SP-milieuspeurder Harry Voss. Voss trof in enkele wegen in de fusiegemeente Berkelland asbest aan. Voor de SP was dat reden tot het stellen van vragen aan Gedeputeerde Staten en de de staatssecretaris voor Milieu. De artikelen zijn afkomstig uit de Twentsche Courant Tubantia van vandaag. Ook zijn er foto's beschikbaar

Lees verder
20 december 2004

Fotoimpressie Asbestwegen in de Achterhoek

Harry Voss zond enkele zeer interessante foto's toe. De foto's zijn het kraakheldere bewijs van de asbest die is aangetroffen in enkele wegen in de gemeente Berkelland. De SP stelde hierover al schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten. Ook de pers toont interesse.

Lees verder
19 december 2004

Schriftelijke vragen over asbestwegen in de Achterhoek

Er is in de Achterhoek veel ophef over het zeer giftige asbest dat in het verleden is aangebracht in wegen. In verband met deze problematiek bracht SP-er Harry Voss van het landelijke SP-MilieuAlarmteam gisteren een werkbezoek aan het gebied. En daar deed hij een merkwaardige ontdekking. Wat bleek namelijk: in de Spilbroek bij Neede is de weg afgedekt met puin dat zelf asbest bevat!

Lees verder
8 december 2004

Gelderland: onderzoek naar uitvoering Europese milieuregels

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland gaat onderzoeken hoeveel bedrijven in onze provincie mogelijk niet op tijd voldoen aan nieuwe, strengere, Europese milieuregels voor de uitstoot van stoffen (de IPPC- regels). Dat is gisteren besloten. Het besluit heeft te maken met de kritiek van de SP op het Gelders Milieuplan, zoals dat door Provinciale Staten op 30 juni 2004 is aangenomen. In dat plan staat onder andere dat alle bedrijven in 2010 aan de IPPC- normen moeten voldoen. Volgens ons was dit besluit in strijd met de wet. Wij stuurden daarom een brief aan de rijksoverheid met het verzoek om een onderzoek in te stellen.

Lees verder
2 december 2004

Gedeputeerde Aalderink diep door het stof

Gisteren was het dan eindelijk zover. In de commissie Economie en Milieu kwam het onthouden van milieuinformatie door gedeputeerde Henk Aalderink aan de orde. Het gaat om twee brieven van de VROM- inspectie. Daaruit blijkt dat gemaakte afspraken met de Nijmeegse kolencentrale Electrabel over het bijstoken van hout niet door de beugel kunnen. Volgens VROM kan niet voorkomen worden dat er zwaar giftig gewolmaniseerd hout wordt bijgestookt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier