h

Nieuws uit 2004

14 oktober 2004

Vuurwerk: fracties zwichten voor druk dorpscomitees

De meerderheid van de commissie Economie en Milieu gaat niet over tot het invoeren van een sterk verhoogd legestarief van 1245 euro voor vuurwerkevenementen. In het voorjaar had de hele commissie zich hiervoor nog uitgesproken, op voorstel van de SP-fractie. Maar onder grote druk van de vuurwerkbranche en dorpscomitees werd afgelopen woensdag het besluit weer teruggedraaid. Dat betekent dat- in strijd met eerder gemaaakte afspraken binnen het IPO (Interprovinciaal overleg) niet alle vuurwerkevenementen meer gecontroleerd kunnen worden.

Lees verder
13 oktober 2004

Informatievoorziening over houtstook Electrabel roept vragen op

Tijdens de commisievergadering Economie en Milieu van 13 oktober werd het door de meerderheid van de statenfracties aan de SP onmogelijk gemaakt om gedeputeerde Henk Aalderink te ondervragen over de affaire- Electrabel. Het verzoek hiertoe was ruim op tijd ingediend. Maar toch hadden de meeste partijen geen behoefte om over een zeer ernstige zaak te discussiëren. Uit tot voor kort geheime documenten van de Inspectie van het Ministerie van VROM was het de SP duidelijk geworden dat bovengenoemde gedeputeerde belangrijke informatie heeft onthouden aan de leden van Provinciale Staten, en aan milieugroepen.

Lees verder
8 oktober 2004

Kritiek VROM-inspectie verzwegen voor Statenleden

Gisteren kwam de Gelderse SP in het bezit van twee brieven van de Inspectie van het Ministerie van VROM over het houtstookproject bij de Nijmegse kolencentrale Electrabel. Daaruit blijkt dat het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland al op 4 augustus wist, dat de inspectie van het Ministerie van VROM niet instemt met het huidige plan voor verbranding van hout bij Electrabel.

Lees verder
8 oktober 2004

Gelderse staten boycotten SP (Artikel uit Binnenlands Bestuur)

De leden van Provinciale Staten in Gelderland dreigen de SP-fractie voortaan te boycotten. Fractievoorzitter Paul Freriks weigert zich te distantiëren van de uitspraak van een fractievolger dat de Gelderse provincie een ‘criminele organisatie’ vormt.

Lees verder
15 september 2004

Vuurwerk taboe op dorpsfeest

(artikel uit de Gelderlander d.d. 15-09-2004):
Koninginnedagen en oranjefeesten in Gelderland moeten het in het vervolg mogelijk zonder vuurwerk stellen. De organisatoren moeten vanaf volgend jaar 1245 euro aan leges betalen aan de provincie.

Lees verder
15 september 2004

Provincie wil NUON niet splitsen

Provinciale staten hebben op 15 september in meerderheid besloten tegen opsplitsing van energiebedrijf NUON te zijn. Het kabinet wil dit Gelderse nutsbedrijf door midden hakken in het productie- en handelsbedrijf en het deel dat het stroomnet beheert.

Lees verder

Pagina's

U bent hier