h

Nieuws uit 2004

6 juli 2004

Houtstook bij Electrabel: hoe en wat

Toine van Bergen, commissielid Milieu voor de SP in Gelderland, legt uit hoe het eigenlijk zit met de voorgenomen verbranding van hout door Electrabel in Weurt.

Lees verder
1 juli 2004

Provinciale politici moeten niets hebben van baggerslib

Dat de omwonenden van het natuurgebied de Kaliwaal bij Druten boos zijn over het storten van baggerslib weten we inmiddels wel. Maar gebleken is dat ook onze provinciale volksvertegenwoordigers niet dol zijn op het spul.

Lees verder
24 juni 2004

SP in actie tegen houtstook Electrabel

Begin juni vernietigde de Raad van State de vergunning die Electrabel van de provincie Gelderland had gekregen om (zwaar vervuild) afvalhout op te stoken. De SP is erg blij met deze uitspraak. Ondanks de uitspraak is de provincie van plan om alsnog een gedoogvergunning te verlenen. Dit is voor de SP onbegrijpelijk. Daarom is de partij een actie begonnen.

Lees verder
22 juni 2004

SP vraagt interpellatie over Electrabel aan

Op 2 juni 2004 vernietigde de Raad van State een aanvraag van de Nijmeegse kolencentrale Electrabel voor het bijstoken van “biomassa”, waaronder zwaar vervuild afvalhout. Ondanks dit besluit hebben GS van Gelderland op 15 juni 2004 in principe besloten om toch medewerking te verlenen aan de stookplannen van de kolencentrale, door het mogelijk afgeven van een gedoogvergunning.
De SP fractie Gelderland wil tijdens de statenvergadering van 30 juni aanstaande het college van Gedeputeerde Staten hierover in een spoeddebat aan de tand voelen.

Lees verder
13 juni 2004

Vragen over vroegere gasfabriek Ede

SCHRIFTELIJKE VRAGEN op grond van Art. 42 Reglement van Orde Provinciale Staten

Lees verder
6 juni 2004

Jampotjes met slib voor Kamminga

Het natuurgebied de Kaliwaal, tussen Druten en Beneden-Leeuwen, is een zandafgraving van 56 hectare die in verbinding staat met de Waal. De Kaliwaal is een belangrijk rust- en fourageergebied voor veel vogels. Samen met zijn directe omgeving herbergt de plas de grootste verscheidenheid aan watervogels van het gehele rivierengebied. Ook veel (deels zeldzame) vissen voelen zich thuis in de Kaliwaal, bijvoorbeeld de rivierdonderpad, het vetje, de snoekbaars en de modderkruiper. De Waaluiterwaarden zijn beschermd gebied op grond van de Europese Vogelrichtlijn.
Eind jaren zeventig van de vorige eeuw waren er al plannen van de ontgronder (Delgromij) om havenslib te storten in de Kaliwaal. Die plannen stuitten op groot verzet van der bevolking. Niet alleen omdat de natuur aangetast zou gaan worden. Maar ook omdat gevaarlijke stoffen in het slib zich via het grondwater zouden gaan verspreiden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier