h

Nieuws uit 2004

24 november 2004

Schriftelijke vragen over grondvervuiling Teersdijk Nijmegen

Dagblad De Gelderlander meldde gisteren dat de gemeente Nijmegen een onderzoek gaat instellen naar mogelijke illegale stortingen van vervuilde grond op de locatie van het woonwagencentrum Teersdijk in Nijmegen. De stortingen zouden in het jaar 1987 hebben plaatsgevonden.

Lees verder
20 november 2004

Voss dient klacht in tegen jokkende dierenarts

Tegen dierenarts Blaauboer uit Groesbeek is een klacht ingediend bij de Ereraad van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Harry Voss van het MilieuAlarmteam van de SP ging hiertoe over omdat hij de uitkomst van de door Blaauboer aangezwengelde discussie zeer onbevredigend vindt. Wie vanuit z’n gezag als dierenarts onwaarheden verteld mag niet zo makkelijk wegkomen als nu dreigt te gebeuren, vindt Voss.

Lees verder
20 november 2004

Schriftelijke vragen over stort AVI-slakken bij ARN

Afvalverwerking Regio Nijmegen is momenteel grote hoeveelheden AVI-slakken aan het storten op haar eigen stortplaats. AVI-slakken is het restproduct van de afvalverbrandingsinstallaties. Het restproduct bestaat uit asresten en bevat zeer hoge concentraties kankerverwekkende stoffen zoals arseen en nikkel. Vreemd genoeg wordt dit spul in Nederland gebruikt bij het productieproces van asfalt en beton. Wij zijn bezorgd over deze ontwikkelingen en stellen daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
18 november 2004

GS staat opheffing buslijn 84 toe

Gedeputeerde Staten van Gelderland gaat niets doen aan de opheffing van een van de best lopende buslijnen in onze provincie, lijn 84 van Ede naar Wageningen. De opheffing is het gevolg van de openbare aanbesteding van het openbaar vervoer op de Veluwe. De vervoerder BBA Connex neemt de buslijnen over. Bij het bekend worden van de opheffing van de lijn stelde de SP schriftelijke vragen aan het college van GS.

Lees verder
18 november 2004

In 2007 is niemand meer in Gelderland onvrijwillig dakloos

Deze kreet van PvdA-fractievoorzitter Piet Bijl werd opgenomen in het collegeprogramma van de Gelderse Staten. De liefde van de Gelderse Staten voor daklozen had bij de begrotingsbehandeling op 10 november j.l. mooi vorm gegeven kunnen worden.

Lees verder
18 november 2004

Schriftelijke vragen rondom milieuproblematiek Eibergen

Het blijft rommelen in Eibergen. Al maanden is er sprake van onrust in het dorp wegens voortdurende milieuproblematiek. De procedures rondom vergunningen worden niet goed nageleefd, er is sprake van vervuilende activiteiten en de provincie houdt onvoldoende grip op de situatie. Een van de nieuwe zaken die recentelijk is opgedoken betreft de activiteiten van een metaalverwerkend bedrijf. Het bedrijf neemt het niet nauw met milieuregels en zorgt voor uitstoot van schadelijke stoffen. Reden voor schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier